Endnu en journalist stoppes i at livedække fra retssalen

Siden 1. januar har det været lovligt at sende tweets direkte fra retsmøder. Men flere dommere benytter muligheden for at suspendere transmissionsretten. Senest i dag ved retten i Sønderborg.

Siden 1. januar har det været lovligt at sende tweets direkte fra retsmøder. Men flere dommere benytter muligheden for at suspendere transmissionsretten. Senest i dag ved retten i Sønderborg.

'Klokken er 8:58 og live-dækningen af straffesagen mod John Knudsen starter nu.'

Sådan lyder den første tweet i dag på Jyllands-Postens hjemmeside, hvor journalist Søren Munch dækker straffesagen ved retten i Sønderborg mod Kirsten Bay Andersens drabsmand, John Knudsen.

Han når at få sendt otte tweets ud, før han må indstille livedækningen. For allerede klokken 9:52 melder retsformanden, dommer Niels Deichmann, at medierne ikke længere må livedække dagens vidneafhøringer.

"Afgørelsen er truffet med henvisning til retsplejeloven, fordi der er risiko for, at vidner kan høre andre vidneforklaringer," hedder det i den sidste tweet, som Søren Munch får sendt af sted, hvortil han tilføjer:

"Live-dækningen slutter hermed nu, men jp.dk vender tilbage senere tirsdag med en dækning af vidneafhøringerne. Retssagen fortsætter tirsdag med afhøring af fem vidner."

For mange retsreportere giver livedækningen ellers mulighed for at dække en retssag med mange flere detaljer. Desuden når journalisterne ud til publikum på helt anden vis – og tilmed mange flere.

Under Zobel-sagen var der eksempelvis 25-30.000, der fulgte Niels Pinborg. Og som beskrevet tidligere på Journalisten.dk live-tweetede Bo Elkjær allerede sidste år fra Stein Bagger-retssagen.

Dengang forbød dommerne live-tweets, mens retten var sat, men det forhold har været ændret siden nytår. Altså medmindre dommeren suspenderer muligheden.

Og det var præcis, hvad der skete i dag, da Søren Munch skrev om retssagen om John Knudsen og drabet ved Haderslev Fjord.

6 Kommentarer

jenni christensen
23. SEPTEMBER 2010
Re: Endnu en journalist stoppes i at livedække fra retssalen

 Jeg deler din undren med dig. Man må jo ikke have mobilen tændt så der transmitteres lyd og billeder fra offentligt retsmøde. Tankevækkende. For hvorfor  mon ikke? Er dommerne bange for dokumentationen som kontrast til dommerens og forsvarsadvokatens "tilskårede"  retsreferater?

Retorisk spørgsmål.

jenni christensen
23. SEPTEMBER 2010
Re: Endnu en journalist stoppes i at livedække fra retssalen

Nå, der  var også noget underligt med dommeren om pressedækningen? Hvorfor mon?

Hm.

Der er også noget meget mærkeligt ved dommen. At en kæreste har fået en - endda efter dansk domspraksis meget, meget stor erstatning.

Hm.

En kæreste kan ikke få erstatning.  No way.

Erstatningen betales af rettens kasse [dommerens]  til en advokat. Hvordan mon det beløb bliver fordelt?

En kæreste kan ikke være påtaleberettiget - og han kan derfor ikke få nogen erstatning. Ikke en øre. Det kan kun den forurettedes arveflok: dvs hendes børn! IKKE en ugift kæreste!!

Meget mærkelig sagsforløb og dom. Meget mærkelig. Helt i strid med loven.

Mikael Nielsen
23. SEPTEMBER 2010
Re: Endnu en journalist stoppes i at livedække fra retssalen

Tjaa. det der er mystisk er egentlig, at det er lovligt at sende tweets etc., men at live tv ikke er tilladt.. Personligt er jeg ligeglad om der tweetes - jeg gider ikke læse journalisternes 140 tegn. Men hvorfor man tillader advokater og journalister at sende live og ikke alle andre -æ det forstår  jeg ikke meningen med.

 

Jakob Andresen
23. SEPTEMBER 2010
Re: Endnu en journalist stoppes i at livedække fra retssalen

Jeg synes, det giver god mening. Der kan sidde endnu ikke afhørte vidner uden for retslokalet og følge med i, hvad de andre vidner fortæller. Det udgør , efter min mening, et større problem, end at læserne må vente et par timer på informationerne.

Og så tror jeg ærlig talt, du tillægger dommerstanden nogle holdninger, den ikke nødvendigvis har. Det må stå for din egen regning.

preben nyborg madsen
22. SEPTEMBER 2010
Re: Endnu en journalist stoppes i at livedække fra retssalen
Er det ikke sådan i retssamfundet Danmark, at dommerstanden hele tiden vil trumfe pressen og udøve magt? Det er i hvert fald min erfaring, for det giver jo ingen mening at forbyde tweets. Dommere er et mærkeligt folkefærd - men magtfulde...

Flere