search

Endnu en af B.T.’s Thorning-rubrikker bygger på gætterier og fejl

I sidste uge indrømmede B.T., at der ikke var dækning for en af avisens forsiderubrikker om Helle Thorning-Schmidts skattesag. Nu viser det sig, at B.T. i endnu et tilfælde har baseret deres angreb på løse skøn og forkerte tal. Samtidig har eksperter sagt fra over for B.T.s personangreb. (Rubrik rettet)

I sidste uge indrømmede B.T., at der ikke var dækning for en af avisens forsiderubrikker om Helle Thorning-Schmidts skattesag. Nu viser det sig, at B.T. i endnu et tilfælde har baseret deres angreb på løse skøn og forkerte tal. Samtidig har eksperter sagt fra over for B.T.s personangreb. (Rubrik rettet)

B.T. skønnede, at Helle Thorning-Schmidts mand tjente omkring tre millioner kroner om året og betalte 15-20 procent i skat i Schweiz. B.T. refererer også en international headhunter – som B.T. ikke vil oplyse navnet på – for, at Stephen Kinnock 'sagtens kan tjene tre millioner kroner om året'. Avisen konkluderede på den baggrund selv, at 'det betyder, at den danske statskasse årligt går glip af over en million kroner årligt'.

Den konklusion og tallene bagved er dog rene skøn og sandsynligvis forkerte. Det viser en gennemgang, som fagbladet Journalisten har foretaget af fire af B.T.s historier om Helle Thorning-Schmidt. B.T. har ikke taget højde for, at der også skal betales sociale bidrag i Schweiz, som skal regnes med, når schweizisk skat omregnes til dansk skat. De tre millioner kroner i løn har Helle Thorning-Schmidt siden sagt var mindst halvanden million kroner skudt for højt.

Én ting er, at B.T. ikke kendte skatteprocenten i Schweiz eller Stephen Kinnocks løn. Dertil kommer, at B.T. heller ikke havde tilstrækkelige oplysninger til, at eksperterne kunne vurdere, om Stephen Kinnock skulle betale skat i Danmark. Inden B.T. skrev den første artikel om Helle Thorning-Schmidts skatteforhold, var avisen i kontakt med flere skatteeksperter, der gjorde B.T. opmærksom på, at det ville være umuligt at fastslå, om Stephen Kinnock var skattepligtig i Danmark og dernæst, om han skulle betale skat her i landet. Det ville kræve, at avisen havde samtlige faktuelle oplysninger i sagen.

Daglig leder af skatterådgivningsfirmaet Inwema Hans Birkholm fik tilsendt B.T.'s oplysninger og skøn om Helle Thorning-Schmidt og Stephen Kinnocks forhold, men sagde nej til at medvirke i B.T.'s artikler.

»Det var for tyndbenet og bestod af en masse gætterier om, at hun havde overtrådt nogle regler. Der var ingen, der havde oplysninger om, om hendes mand var fuldt eller begrænset skattepligtig,« siger Hans Birkholm til fagbladet Journalisten.

Lektor i journalistik på Roskilde Universitet, Mark Blach-Ørsten, kritiserer, at B.T. foregriber begivenhedernes uden at have faktuelle oplysninger om, hvad der er rigtigt og forkert. Det er ifølge studielederen på RUC ikke presseetisk i orden, at B.T. fælder dom i sagen, før SKAT eller en domstol har taget stilling. Han mener, at B.T. gætter om løn- og skatteforhold for at »kaste brænde på forargelsens bål«. Mark Blach-Ørsten finder det blandt andet problematisk, at B.T. ikke redegør fyldestgørende for skatteforholdene i Schweiz.

»Det er presseetisk ikke i orden. Det er aldrig god journalstik at gætte. God journalistik holder sig til fakta,« siger studieleder på journalistuddannelsen på RUC, lektor Mark Blach-Ørsten.

Hans Birkholm, der er specialist i rådgivning omkring national – og international skat, vil af princip ikke udtale sig om personsager, men vil gerne udtale sig generelt. Det var den væsentligste grund til at han sagde fra over for B.T.

»Jeg brød mig ikke om metoden. Det startede som en generel forespørgsel om skatteforhold i Schweiz. Da jeg havde fortalt om det, kom det pludselig til at handle konkret om Helle Thorning-Schmidt, hvor jeg blev spurgt, om jeg ville udtale med mig om det, og fik tilsendt en masse papirer,« siger han. Hans Birkholm sagde nej til at medvirke i B.T.'s artikler, og er derfor heller ikke citeret i avisen.

En anden kilde, der afviste at medvirke i B.T.'s artikler er lektor ved CBS og specialist i international skattelovgivning Jakob Bundgaard. Han afviste ligeledes at kommentere den konkrete sag, fordi han ikke ønsker at gå ind i en konkret persons sag.

»Denne sag fremstod hurtigt som en personsag, hvor sagkundskaben ikke kunne inddrages uden at tage stilling til personens forhold, og her mener jeg generelt ikke, at pressen er stærk nok til at indsamle de relevante faktiske oplysninger, som er afgørende for svære juridiske afgrænsninger,« skriver Jakob Bundgaard i en mail til Journalisten.

På B.T. ser chefredaktøren ikke noget problem i, at B.T. ikke citerede nogen skatteeksperter for, at det ville være meget svært at vurdere sagen sagligt uden at kende alle faktiske forhold.

»Vi giver et rigtig godt og nuanceret indtryk i artiklen. Vi har én skatteekspert, der går ind og siger: "Ja, han skal efter alt at dømme betale skat i Danmark." Vi har to andre, der siger, at "han skal betale skat i Danmark." De nuancerer den del af det. Vi har samtidig i researchfasen, der har været lang, ringet rundt til alle mulige og fået alt muligt at vide. Til sidst foretog vi en udvælgelse og siger, at de her skattefolk er nogle, som går i avisen. Samtidig har vi en grafik, der giver et nuanceret billede af, hvordan man vurderer, om der skal betales skat i Danmark, Schweiz, eller begge steder,« siger chefredaktør Olav Skaaning i et interview i Journalisten.

Se dokumentationsklip fra interviewet her.

Olav Skaaning Andersen medgiver, at B.T. muligvis ikke har fået alle relevante oplysninger med i deres skøn af skatteprocenten. Han mener ikke, at det er i strid med god presseskik af få foretaget en vurdering af, hvad løn og skat kunne være. B.T. har ikke ønsket at oplyse, hvilken international headhunter, de har fået til at vurdere, hvad Stephen Kinnock måske tjener. Olav Skaaning Andersen begrunder det med, at headhunteren ikke ønskede at få sit navn frem i forbindelse med sagen.

»Vi ville meget gerne have vidst, hvad Stephen Kinnock tjener, men det har vi ikke kunnet finde ud af. Det eneste, vi har kunnet finde ud af, er, at vi fra hans arbejdsgiver får at vide, at den faktiske skat er 15-20 procent. Det er muligt, at der kommer andre sociale ydelser oveni. Det vil jeg slet ikke afvise. Derudover har vi ringet til et internationalt headhunterbureau og spurgt, hvad lønnen er for en person med Stephen Kinnocks stilling. Derfor draget vi den konklusion (om en million i tabte skatteindtægter, red.). Vi siger ikke, at det er sådan. Vi lægger faktisk præmissen for konklusionen frem. Det er vigtigt, at læseren er informeret,« siger Olav Skaaning Andersen.

Læs hele Journalisten gennemgang af fire af B.T.'s centrale historier om Helle Thorning-Schmidt og Stephen Kinnocks skattesag her.

B.T. har på baggrund af Journalistens spørgsmål til avisens dækning allerede beklaget en forsiderubrik i en senere artikel d. 29. juli: "Jurist ikke i tvivl: Det er strafbart". Den rubrik var der ikke dækning for i B.T.'s artikel.

Følg i øvrigt Journalisten.dk's tema: B.T. under lup.

Rubrik rettet: Vi har rettet rubrikken fra 'Endnu en af B.T.'s Thorning-artikler bygger på gætterier og fejl' til 'Endnu en af B.T.s Thorning-rubrikker bygger på gætterier og fejl'. Det skyldtes, at B.T. blot medgav, at rubrikken den 29. juli, 'Jurist ikke i tvivl: Det er strafbart', var forkert – ikke at der var fejl i brødteksten.

Kommentarer
28
Lasse Bloch
25.08.10 10:01
Re: B.T.'s Thorning-dækning bygger på gætterier og fejl

Nå ja, for politikere siger jo kun undskyld i sager, hvor de efter dyb selvransagelse er blevet klogere ...?

Helles undskyld er, ligesom 95 procent af alle andre politiske undskyldninger, en taktisk undskyldning. Den bliver givet for målrettet at dæmme op for mediepresset og redde hende fra en situation, hvor tabloiderne allerede har stemplet hende som notorisk løgner.

Det rigtigt spændende er nu, hvilke konsekvenser det får på BT, hvis Thorning bliver renset totalt? I BT i dag konstaterer en række politiske kommentatorer, at Thorning er færdig i politik, hvis skattefar virkelig smækker hammeren i bordet. Men ryger der så også en chefredaktør på BT, hvis hun bliver totalt renset? Eller skal vi så til at høre på de tyndere argumenter om, hvordan Thorning modsagde sig selv, sagde undskyld og ikke kunne tælle weekender?

  

Fremhævet af Journalisten
Thomas Nørmark Krog, journalist på B.T.
25.08.10 12:56
Skatteekspert føler sig misbrugt af Journalisten

 Jeg vil gerne i fuld offentlighed spørge dig Jakob Elkjær, hvordan du kan forsvare at bedrive journalistisk, hvor man direkte fejlciterer og misbruger skatteeksperter til at passe ind i den vinkel som Journalisten har besluttet at bringe, uanset om den holder eller ej?

 Det er ærlig talt tankevækkende, at Journalisten bruger den slags metoder, når man ser på hvilke beskyldinger I retter mod B.T. og mit månedlange graveprojekt.

 Jeg har fået denne mail fra direktør for skatterådgivningsfirmaet Care Udland Michael Nielsen, som er citeret i Journalisten for at sige, at B.T. ikke har brugt hans argument om, at Stephen Kinnock sagtens kan ende med ikke at kunne betale skat i DK.

 Han for fem dage siden sendt mig en klagende mail om, at Journalisten har fejlciteret ham,  men Journalisten ville ikke ændre på hans citat, da han efter at tænkt sig om og genlæst artiklen i B.T. ønskede at ændre i første citat til Journalisten.  Han føler sig nu totalt manipuleret med.

 Nu må det være op til folk selv at tolke på Jakob Elklærs moral efter at have læst denne mail:

---------------- 

Care Udland til tnk
Vis detaljer 20. aug. (5 dage siden)

Hej Thomas
 
Det er jo helt ude i hampen med Journalisten. Jeg brygger lige en klage.
 
 
Hej fra
 
Michael
 
Fra: Jakob Elkjær [mailto:jel@journalisten.dk]
Sendt: 19. august 2010 15:14
Til: 'mn@skatiudlandet.dk'
Emne: Citater i Journalisten
 
Kære Michael Nielsen,
 
Journalisten er et lidt specielt fagblad, idet vi ifølge vores udgivelsesgrundlag har til opgave at være mediekritiske og altså holde vores kolleger i ørene, hvor det er rimeligt.
 
Således også i vores gennemgang af B.T.s Helle Thorning artikler.
 
Foreløbig har vores gennemgang af Helle Thorning sagen således fået B.T. til at bringe en rettelse i dagens avis:
https://journalisten.dk/b-t-indrommer-fejl-i-thorning-sag
http://www.bt.dk/danmark/b.t.-indroemmer-fejlrubrik-i-thorning-sag.
 
Vi har efterkommet dine ønsker til præciseringer. Derfor bringer vi nedenstående i det kommende nummer af Journalisten.
 
I henhold til vores citatregler, som er alment accepterede i branchen, er der ikke noget, der hedder, at man trækker sig, da du var blevet gjort opmærksom på, at dette var et interview. Til gengæld er du velkommen til at rette faktuelle fejl og forståelsesfejl:
 
https://journalisten.dk/malsaetning-copyrights-forbehold-og-citatregler.
 
Vi bringer følgende i bladet:
 
’Direktør og skatterådgiver Michael Nielsen
B.T. har heller ikke citeret skatterådgiver og direktør i CareUdland Michael Nielsen i den første artikel den 23. juni. Han havde ellers forklaret B.T.’s journalist, at det var meget muligt, at Stephen Kinnock hverken skulle betale skat i Danmark eller for den sags skyld var skattepligtig her i landet, efter at han flyttede til Schweiz.
»Han har muligvis kun været begrænset skattepligtig her i landet, dengang han boede her, fordi han var engelsk diplomat. Det kan jeg sagtens forestille mig. Hvis ikke han tidligere har været fuldt skattepligtig i Danmark, så kan han sagtens tage job i Danmark uden at blive fuldt skattepligtig. Det er meget muligt, at det hænger sådan sammen,« forklarer Michael Nielsen til Journalisten.
 
Skatterådgiver Michael Nielsen har godkendt alle sine citater per mail, og vi har efterkommet hans ønsker til præciseringer. Han har dog efterfølgende meddelt, at han alligevel ikke ønsker at blive citeret for ovenstående. Han mener, at hans pointer er med i en faktaboks den 23. juni i B.T. Det ændrer dog ikke på, at B.T. valgte ikke at citere ham i selve artiklen.’
 
Hvis du har noget at bemærke, så er du velkommen til at skrive eller ringe til mig på 27258020.
 
Mvh
Jakob Elkjær, redaktør

Fra: Care Udland [mailto:mn@skatiudlandet.dk]
Sendt: 17. august 2010 12:52
Til:'Signe Højgaard Nielsen'
Emne: SV:
 
Kære Signe
 
Undskyld mit sene svar, men jeg har følt det nødvendigt at fremskaffe artiklerne.
 
Jeg får det indtryk, at du mener, at BT har startet en historie på et forkert grundlag eller et for spinkelt grundlag, blot fordi at jeg har sagt, at der er en teoretisk  mulighed for, at Kinnock ikke er fuldt skattepligtig til Danmark. Den vinkel kan jeg ikke bakke op. Af min mail fremgår jo, hvordan reglerne er, og vel i 99 % af tilfældene vil man være fuld skattepligtig til Danmark i sådan en situation, og det mener jeg i det store og hele også fremgår af BT´s artikler. Men det er jo et ufatteligt dårligt udgangspunkt at skulle kommentere på en sag, man ikke har nogen som helst indblik i.
 
Min faglige vurdering er, at sandsynligheden for at Kinnock er fuldt skattepligtig til Danmark er enorm. MEN der KUNNE være en mulighed, som jo nok er umulig for ham at overholde i praksis (og som også senere har vist, at han ikke har overholdt) og det er også den, jeg nævner i min mail, nemlig:
 
Hvis man har helårsbolig til rådighed i Danmark, og man IKKE er fuldt skattepligtig til Danmark, og man i øvrigt opfylder betingelser for at være ude af Danmark i mere end 183 dage ud af en 12 måneders periode, og at man max er her 3 måneder ad gangen, og at man sørger for ALDRIG at foretage sig noget som helst arbejde i Danmark, når man er her, ej heller bare svare en arbejdsmail, tlf om et eller andet arbejde e.lign., så kan det teoretisk lade sig gøre, at man ikke bliver fuld skattepligtig til Danmark. Men det kræver, at man altså ikke i forvejen er fuldt skattepligtig til Danmark.
 
I dag ved vi, at Helle Thorning har sagt, at hendes mand har deltaget i arbejdsmøder i Danmark, og det ville jo også være noget utænkeligt i praksis, at han ikke havde foretaget noget som helst arbejde.
 
Jeg har nu haft anskaffet mig artiklerne, og det fremgår i hvert fald af artiklen af 23.06, hvilke regler der er i korte træk i en ”faktaboks”. Der står bla, at ”hvis Kinnock arbejder under sit ophold i Danmark – for eksempel har en regelmæssig hjemmearbejdsdag eller er på tjenesterejse i Danmark, vil han være skattepligtig i Danmark. Selv én enkelt tjenesterejse er nok”. Det fremgår jo retfærdigvis så også, at hvis han ikke overhovedet foretager sig noget arbejdsmæssigt i Danmark, så behøver han ikke være fuldt skattepligtig til Danmark. Som nævnt tidligere fremgik det også af artiklen den 26.06.
 
Med hensyn til, at Thorning har ansøgt om, at hendes mand kom med på skødet, så var det, som jeg nævnte for dig jo først noget, der kom frem på et senere tidspunkt. Det kunne vi jo ikke vide, dengang, artiklen blev skrevet.
 
 
Hej fra
 
 Michael

----

 

Vh.

Thomas Nørmark Krog, journalist B.T.

Fremhævet af Journalisten
Jakob Elkjær
25.08.10 13:39
Re: Endnu en af B.T.'s Thorning-rubrikker bygger på gætterier og

Kære Thomas Nørmark Krog,

Vi har ingen problemer med Michael Nielsen. Først fik han citater til gennemsyn på mail for faktuelle fejl og misforståelser og havde få forslag til rettelser, som vi tog med. Derefter blev han kontaktet af nyhedschef Simon Andersen fra B.T., hvorefter Michael Nielsen ønskede at trække sig helt fra artiklen. Vi meddelte ham, at vi ikke ville tillade ham at trække sig fra en sag af så stor offentlig interesse jævnfør den mail, du har valgt at offentliggøre. Jeg har redegjort for, hvorfor vi valgte den linje i lederen.

Efter denne besked fra os meldte Michael Nielsen tilbage med yderligere ønsker til ændringer af formuleringerne i sit citat. Vi imødekom hvert eneste af hans ønsker, da vi ønsker, at beskrive præcist, hvad kilderne mener. Så det citat, der er i bladet er læst, gennemarbejdet og accepteret af Michael Nielsen kort før den endelige deadline.

De bedste hilsener

Jakob Elkjær, redaktør

Fremhævet af Journalisten
Jarl Cordua
25.08.10 14:39
Er Signe også socialdemokrat?

Signe Højgaard Nielsen er søsteren til Maja Højgaard Nielsen - Socialdemokratisk medlem af Region Hovedstaden, ikke? Er Signe så også socialdemokrat? Og i så fald: Hvorfor har journalisten så ladet hende skrive disse forsvarsartikler for sin partiformand?  Jeg undrer mig bare, når I nu er så hellige mht BTs afdækning.

Fremhævet af Journalisten
Thomas Nørmark Krog
25.08.10 18:53
Re: Endnu en af B.T.'s Thorning-rubrikker bygger på gætterier og

Sandheden er, at I har lavet en lang række fejl i hele den her stort opsatte kampagne og manipuleret i en grad med kilderne for at få jeres forudbestemte vinkler hjem, at det er til at grine over.

 Men jeg er sådan set glad for, at jeg kan se mig selv i øjnene og være utrolig stolt over, hvad jeg har lavet, siden det trods ugers arbejde fra Journalisten slet ikke er lykkedes at finde nogen reele fejl i 30-40 artikler om skattesagen.

 Men tusind tak Jakob for den megen omtale. Heldigvis er jeg ikke spændt for en politisk vogn og laver kun mine historier ud fra, hvad der qva nyhedskriterne er en god historie.

Regner med I snart laver en forside om B.T.s store success med at være førende til at sætte nyhedsdagsorden. Det kan passende være i næste nummer.  

Fremhævet af Journalisten
Christian Barfoed
25.08.10 20:01
Re: B.T.-historier

Hej,

For det første vil jeg gerne påpege det uheldige i, at indlæggene ligger hulter til bulter. Det må I se at få rettet.

For det andet vil jeg gerne støtte min kollega Thomas Nørmark, som har lavet et stort, seriøst og grundigt arbejde med Helle Thorning-sagen.

Er der noget, der er skandale-agtigt i det her, er det den tyndbenede historie, Journalisten med det yderste af neglene - én RUC-ekspert som sandhedsvidn, og en del beskridte tricks, armvridning af kilder m.m. formår at  få ud af et helt tydeligt stålsat fokus på at afsløre urent journalistisk trav på B.T.

Det eneste, det reelt  lykkes at afsløre, er hvad vi vist selv her på B.T. har erkendt - at en forsiderubrik var strammet ud over det rimelige - hvad det så også åbenbart er lykkedes Journalisten at gøre i en rubrik til en af  fagbladets artikler.

Jeg har efterhånden hårdhudet overfor angreb på B.T. og Ekstra Bladet - det har jeg måttet leve med i al den tid, 23 år, jeg har været tabloid-journalist på B.T. Det her er hverken første - og næppe heller sidste - at vi må finde os i kritik - hvad der for så vidt er OK.

Konstruktiv kritik bliver man bedre af, men kritik som den her, der er fordomsfuld, ubegavet, sjusket og uden indsigt, bidrager kun til at fastholde nogle fordomme omkring tabloid-journalistik, som ikke bare er trættende at høre på, der er også farlige for fagets fremtid. For det er fanme vigtigt, at vi har gode tabloiid-journalister.

vh Christian Barfoed, B.T. 

Fremhævet af Journalisten
Thomas Nørmark Krog, journalist B.T.
26.08.10 19:42
Dobbeltmoral

Hvis Journalisten nu fandt et billede af mig rende rundt og sætte Venstre-plakater op efter at have kørt artikleserien om Thornings mands skatteforhold, så vil jeg godt vædde alt, hvad jeg ejer på, at de ville banke den historie stort op. Velkommen på forsiden. "Stoler du på den mand" ville der stå.

Er det ikke rigtigt, Jakob?

 Men der gælder vel andre journalistisk etiske regler for fagpressen end for dagspressen?

Håber de kloge læsere af Journalisten kan se, hvad det er, der foregår på vores kære fagblad.

Fremhævet af Journalisten
Bo Elkjær
26.08.10 20:21
Re: Dobbeltmoral

Kære Thomas Nørmark Krog

Du har i B.T. skrevet, at det at Kinnock betaler skat i Schweiz 'betyder, at den danske statskasse årligt går glip af over en million kroner årligt'.

Du skylder stadig at forholde dig til dette helt centrale:

Angrebet på Helle Thorning- Schmidt og Stephen Kinnock for skatteunddragelse i millionklassen bygger på et gæt fra en unavngiven kilde vedrørende Kinnocks løn.

Er B.T. i besiddelse af nogen som helst form for dokumentation for, hvad Kinnock får i løn - og må vi se den? En lønseddel? Et eller andet?

Har I andet og mere end det gætværk i citerer en anonym kilde for?

I vurderingen af, hvad Kinnock betaler i skat i Schweiz undlader du at medregne de obligatoriske, sociale bidrag, der udgør ca. halvdelen af den skat, han betaler. Hvorfor?

Jeg noterer mig, at B.T. ikke på noget tidspunkt har bragt nogen form for dokumentation frem vedrørende ægteparrets indtægter, udgifter, skat og fradrag - og at der heller ikke er fremlagt dokumentation for, at der rent faktisk er sket en skatteunddragelse.

Kan B.T. dokumentere, hvad Kinnock tjener?

Kan B.T. dokumentere på kroner og øre, hvad Kinnock betaler i skat i Schweiz?

Kan B.T. dokumentere, hvad Kinnock skal betale i skat i Danmark?

Har I nogen som helst form for dokumentation, der kan underbygge de hypoteser og teorier, avisen har fremlagt? Bilag? Papirer? Regninger?

 Det burde være enkelt nok: Scan hele møget ind og læg det på hjemmesiden, så vi kan se det.

Fremhævet af Journalisten
Søen Hansen
27.08.10 02:05
Bo din indsigt i hvordan man opkræver skat er begrænset....

Kære Bo

Du vrøvler og du blander tingene sammen. Nu er det sådan at det sociale bidrag Stephen Kinnocks arbejdsgiver betaler IKKE påvirker det netto beløb han får ubetalt hvis man ser på hans løn og fratrælker den skat Stephen Kinnock betaler.

Det eneste sted hvor den sociale afgift kan påvirke hans løn er i relation til den brutto løn der står på hans kontrakt på den måde at når hans arbejdsgiver fastsætter hvilken løn Stephen Kinnock skal have så bliver hans brutto løn måske lavere idet arbejdsgiveren ved at han har en stor omkostning til sociale bidrag på toppen af Stephen Kinnock løn.

Lad os som udgangspunkt sige at BT havde et kopi af Stephen Kinnock ansættelses kontrakt hvor der stod at han tjente en million kroner så ville han betale 15-20% af det beløb i skat og han ville få udbetalt 800-850.000 kroner.

Når man læser dine indlæg så kan man nemt få det indtryk at Stephen Kinnock betaler 45-50% i skat af sin brutto løn. Du tager udgangspunkt i hans brutto løn og ser de sociale afgifter som noget der bliver trukket fra hans brutto løn.

Er det ikke tankevækkende at hverken Helle Thorning eller Stephen Kinnock mig bekendt har opunered mod den løn som BT har "gættet" sig til og den skatte procent de har skrevet i artiklerne.

 

 

Fremhævet af Journalisten
Anya Palm
27.08.10 02:33
Re: Er Signe også socialdemokrat?
Hvad har Signes søster med Signes journalistik at gøre? Og hvilken betydning har det, hvad hun eventuelt måtte stemme, når hun er på arbejde? Der er da aldrig nogen, der har sat spørgsmålstegn ved BTs politiske baggrund for at skrive artiklerne om Helle Thorning - det handler jo om, at avisen ikke har dækning for rubrikkerne. Så er emnet for så vidt irrelevant, det er metoden, der kritiseres.
Fremhævet af Journalisten
Jim Hansen
27.08.10 06:22
Re: Bo din indsigt i hvordan man opkræver skat er begrænset....
Fordi den der tier samtykker? Er det i dine øjne virkelig et troværdigt middel til at afdække virkeligheden? Helle T. OPPONEREDE ved sin ankomst i lufthavnen over "BT´s løgne", og gentog dette senere samme dag.
Fremhævet af Journalisten
jenni christensen
27.08.10 08:06
Re: Bo din indsigt i hvordan man opkræver skat er begrænset....

Hvad kommer alle de diverse % i Schweiz os ved? I Uganda er det nok 0.

Den englænder er ikke kvalificeret til at have skattemæssigt hjemsted i DK. Væn jer til det.

Se Kildeskattelovens  § 1- § 10.

Fremhævet af Journalisten
jenni christensen
27.08.10 08:12
Re: Dobbeltmoral

Bo Elkjær, skrev: Kære Thomas Nørmark Krog

Du har i B.T. skrevet, at det at Kinnock betaler skat i Schweiz 'betyder, at den danske statskasse årligt går glip af over en million kroner årligt'.

 

Bo Elkjær, er det dig, der fjerner mine indlæg? 

Sikke en tankegang, du lægger for dagen. Længere ude på overdrevet, end DDR.

Start med fakta: En persons indtægter tilhører personen, ikke den danske statskasse.

Fremhævet af Journalisten
jenni christensen
27.08.10 08:15
Re: Dobbeltmoral

:-) :-) Fejl 40.

Berigtigelse:

Bo Elkjær, skrev: Kære Thomas Nørmark Krog

Du har i B.T. skrevet, at det at Kinnock betaler skat i Schweiz 'betyder, at den danske statskasse årligt går glip af over en million kroner årligt'.

 

Thomas Nørmark Krog, er det dig, der fjerner mine indlæg? 

Sikke en tankegang, du lægger for dagen. Længere ude på overdrevet end DDR.

Start med fakta: En persons indtægter tilhører personen, ikke den danske statskasse.

Fremhævet af Journalisten
Mads K. Jensen
27.08.10 14:41
Træt af tabloid

Hvor er jeg træt af tabloid journalistik og tabloid journalister med deres tabloide argumentationsformer, der tilsyneladende også finder ind i debatten her.

Faktum er jo at BT ikke kan dokumentere noget som helst - ellers havde I gjort det for længst. I kan gisne. Og det er godt nok for nogle journalister. For andre er det ikke nok. For domstolene kalder man det for løgn. For danskerne kalder man det tabloid-journalistik, når det er bedst.

Under alle omstændigheder er jeg træt af det.

Fremhævet af Journalisten
Lars Pedersen
01.09.10 09:16
Fakta om skat i Schweiz

Det er jo herligt, at læse diverse indlæg ang. skat i schweiz. Jeg kan som boende i landet oplyse at følgende gælder.

For privatpersoner er den største skat indkomst- og formueskatten, der forfalder en gang pr. år. Indkomstskatten i Schweiz beregnes progressivt, det vil sige skattesatsen bliver højere jo mere man tjener

Eksempel på skatteprogression i Schweiz
En person A der tjener CHF 100 og betaler eksempel vis CHF 5 i skat det vil sige 5%. En person B der tjener 200 betaler CHF 30 det vil sige 15%. Lønnen er hos person B 100% højere men skatten 150% det er progression.
Individuel skat i Schweiz
Som noget specielt for Schweiz er det også muligt for formuende personer at forhandle sin skat med skattemyndighederne.

Skat for udlændinge
Alle Schweizere betaler deres skat ultimo året derfor for mange schweizere 13 månedslønninger. Den sidste månedsløn bruges til at betale skatten. Så længe en udlænding ikke har en opholdstilladelse C skal han betale kildeskat, også kaldet Quellensteuer. Skatten bliver hver måned afregnet direkte fra arbejdsgiveren og fratrukket lønsedlen. Hos de fleste kantoner slipper man dog for kildeskatten, hvis indtægten overstiger CHF 120.000 idet man så overgår til det normale schweiziske skattesystem.

De scociale udgifter udredes af arbejdsgiveren og ikke lønmodtageren

Skatten er forskellig for kantonerne. Men udgør max 21% endvidere gives der fradrag for børn osv.

En udenlands dansker med fast ejendom i Danmark, må end ikke løfte en arbejdskuglepen ved ophold i DK før der falder fuld skat til DK. Personligt da jeg arbejde var skat så venlig at gøre opmærksom på at 180 dages reglen ikke gjaldt hvis man arbejde i andre lande. Hvilket vil sige at hvis jeg opholdt mig i Dk og skulle til møde i England skulle jeg først flyve til schweiz for derefter at flyve til England. Ellers regnes det som, at være i DK selv om man fysisk befandt sig på et kontor i London???. Så hvis Hr. Kinnock eks. flyver fra Danmark til England bliver i England i 10 dage og derefter flyver til Schweiz

tæller de 10 dage med til ophold i DK. Forvirreret ja men sådan er reglerne.. Hurra for den frie bevægelighed i EU

Fremhævet af Journalisten
Line Hansen
04.09.10 14:25
Endnu en af B.T.'s Thorning-artikler har fejl

Jeg tror, at de fleste har det sådan her:

Hvis Skat kommer frem til at Helle Thornings mand har snydt i skat de foregående år, så er B.T.s kampagne og hårde rubrikker som 'Skattesnyder' og 'Du er grisk, Helle' vel sådan set på sin plads.

Men hvis Skat ikke kommer frem til, at der er blevet snydt, så skal der falde en meget stor undskyldning til hende fra B.T. Det er vel blot almindelig anstændighed, når man har skriver noget, der ikke er sandt.

Fremhævet af Journalisten
Jens Malthesen
05.09.10 21:57
B.T.'s Thorning-artikler bygger på fejl
Jeg er enig med Line. B.T. må hjertens gerne give den gas og skrive, at hun har snydt Staten for store millionbeløb og skrive, at 'Helle er grisk'. Men for B.T.s skyld må man bare håbe, at Skat giver B.T. ret, når de kommer med deres redegørelse. Hvis hun ikke har snydt staten for store mængder af skattekroner, så er det sgu en kæmpe brøler. Så må B.T. bringe daglige undskyldninger

Men B.T. vil nok bare sige, at hun kunne have betalt for lidt i skat, hvis og hvis og hvis og hvis og hvis og hvis...
Fremhævet af Journalisten
Mads Nissen
06.09.10 11:04
B.T.'s Thorning-rubrikker bygger på gætterier og fejl
Er der nogen, der ved, hvornår Skat slår fast, om Helle Thorning vitterligt har snydt i skat - eller om B.T. bare har kastet med smuds?

Det virker helt utroligt, at man kan få lov til at kaste så meget mudder på en politiker uden nogen dokumentation - men blot have gætterier og fejl som grundlag. Trist.
Fremhævet af Journalisten
Jan Christensen
06.09.10 11:57
B.T's dækning er fremragende

Hold nu op, Mads Nissen, alt det, B.T. har skrevet, har i det store og hele været rigtigt. Det viser sig jo også nu, at familiens skatterådgiver er på heftigt tilbagetog fra tidligere udtalelser til diverse medier. Det er vist kun hard-core-Socialdemokrater, der ikke kan se, der er tale om en god og veldokumenteret historie. Du minder mig om Tøger Seidenfaden, da han i to forskellige udgaver af Presselogen stædigt fastholdt, at der ikke var nogen sag og, at B.T's journalistik var under al kritik. Alle andre deltagere var enige om, at det modsatte var tilfældet. Bl.a. sagde Pierre Collignon fra Jyllands-Posten, at han ville ønske, det var hans avis, der havde haft historien.

Se Presselogen her: http://kortlink.dk/84ek og læs mere om Thorning-Schmidts skattesag her: http://kortlink.dk/7mum

Fremhævet af Journalisten
Jens Malthesen
06.09.10 12:47
Endnu en af B.T.'s Thorning-rubrikker bygger på fejl

Altid dejligt at have Jan Christensen med på banen. Han forsvarer B.T.s gæt og fejl i Helle Thorning-sagen med indædt arbejdssomhed. Håber størrelsen på hans lønseddel på avisen kan retfærddiggøre hans engagement...

Men helt ærligt, du og Simon Andersen tror vel ikke selv på, at Skat kommer frem til, at Helle Thorning har snydt skattevæsenet for penge. Og hvis ikke det bliver konklusionen, hvordan synes du så selv det efterlader jeres linier som fx 'Helle er grisk' og 'Skattesnyder'.

Lad os nu bare være ærlige - det er gæt. Gæt, som desværre bliver ophøjet til sandhed på en presset avis.

Jeg ved godt, at B.T. er en presset avis. Det er jeg den første til at begræde, men løsningen er ikke at lave historier på den måde. Det ødelægger mediets troværdighed, når man kalder politikere for 'skattesnyder' og 'griske' uden at have belæg for det.

Hvorfor vil avisen ikke hellere lære af sagen i stedet for at fastholde en historie, der er faldet fra hinanden?

Fremhævet af Journalisten
Jan Christensen
06.09.10 13:08
Afgørelsen i sagen vil ikke underminere B.T's dækning

Jens Malthesen, det virker som om, du og andre er mere eller mindre argumentresistente. Det er et fakum, at Helle Thorning-Schmidt og hendes mand har gentaget hendes sløsede forklaringer over for Justitsministeriet 6-8 gange over for diverse medier, hvilket med 99% udelukker netop "sløseri".

Det er også et faktum, at parrets skatterådgiver, Frode Holm, har indrømmet, at Kinnock er skattepligtig i Danmark i 2009, på trods af, at Thorning-Schmidt kategorisk benægtede det i ugevis: "Det er klart, at hvis I skriver det, så er det ikke sandt". "Hvorfor i alverden skulle jeg have en revisor?" "Det er ligesom at gå over for grønt", etc.

 Senest har Holm medgivet, at Kinnock ikke var skattefri i Danmark før 2008, alene fordi, han arbejdede for British Council. En eventuel skattefrihed her i landet ville nemlig kun kunne opnåes, hvis han arbejde for British Council i København, hvilket ikke var tilfældet.

Det er også helt sikkert, at Helle Thorning-Schmidt har løjet i flere omgange, bl.a. over for B.T., da hun benægtede, at hendes mand havde været på forretningsrejse i Danmark. Som nævnt er det med 99% sikkerhed også løgn, at mailen til Justitsministeriet var "sløseri".

Det hele vil formentlig ende med, at Kinnock bliver kendt skattepligtig i Danmark fra 2009, og det er et faktum, at kun B.T.'s artikler reddede ham, for uden dem ville han ikke have kunnet nå at betale sit udestående til Skat i tide. Jeg kan ikke rigtig se, hvordan en sådan afgørelse skulle kunne fremstilles som et nederlag for B.T.

I øvrigt vil jeg ikke tages til indtægt for B.T's overskrifter, da jeg ikke har noget med avisen at gøre.

Fremhævet af Journalisten
Sanne Petersen
06.09.10 13:19
Endnu en af B.T.'s Thorning-artikler bygger på gætterier og fejl
Jan, så lad mig stille det helt enkelt op for dig.

B.T. skriver, at Helle T er en 'skattesnyder' og har snydt staten for 'et millionbeløb'. SKAT vil højest sandsynligt frikende dem og sige, at de ikke har snydt staten for en eneste krone.

Jeg tror desværre kun, at det er B.T. som vil kalde det en vindersag...
Fremhævet af Journalisten
Jan Christensen
06.09.10 13:28
Insider-viden eller ønsketænkning?

Sanne Petersen, jeg vil ikke tages til indtægt for alle B.T.'s overskrifter, men grundsubstansen er der bestemt ikke noget i vejen med. Helle Thorning-Schmidt har i øvrigt også selv sagt, hun har forståelse for, at sagen har relevans for medierne.

P.S: Hvorfra ved du, at Skat højest sandsynlig vil frikende parret? Har du insider-viden, eller er det blot ønsketænkning?

Fremhævet af Journalisten
Sanne Petersen
06.09.10 13:44
Endnu en af B.T.'s Thorning-rubrikker bygger på fejl
Kære Jan.

Du må meget gerne tro på, at SKAT kommer frem til, at Helle Thorning-familien har snydt skattevæsenet for 'et millionbeløb'. som er det som B.T. påstår. Hvis det sker, så kommer jeg gerne med en undskyldning til B.T. her på disse spalter.

Men hvis nu det ikke falder sådan ud. At Skat kommer frem til, at familien ikke har snydt i Skat, så håber jeg bare, at B.T. vil komme med en undskyldning. 
Fremhævet af Journalisten
Jesper Larsen
16.09.10 16:54
Endnu en af B.T's Thorning-rubrikker bygger på gætterier og fejl
Så kom afgørelsen fra Skat.

B.T. skrev, at Helle Thorning er en 'skatte-snyder', der har snydt skattevæsenet for 'et millionbeløb', som B.T. har påstået på et hav af forsider og i avisen.

Skats afgørelse er øjensynligt, at hun slet ikke har snydt i Skat. Hun skal ligefrem have penge tilbage af skattevæsenet. Hun har betalt for meget.

Jeg stemmer slet ikke på venstrefløjen, men hvis ikke, at de ansvarlige journalister og redaktører på B.T. kommer med en gevaldig undskyldning for at have ført en grim kampagne med halve sandheder og udokumenterede beskyldninger, så er det trist.

Jesper Larsen
Fremhævet af Journalisten
Jens Nielsen
17.09.10 13:12
Re: Endnu en af B.T.'s Thorning-rubrikker bygger på gætterier
Udgangen af denne sag burde være at BT mister retten til momsfritagelse m.m. da avisen ikke længere kan siges at drive folkeoplysende virksomhed.
Fremhævet af Journalisten
James Kristoffer Miles
20.03.12 15:16
Morsomheder 1½ år efter

Faldt lige over denne gamle artikel.

 Set i bakspejlet er det altså lidt morsomt... og ironisk, at Journalistens artikel om en fejlagtig B.T.-rubrik selv har fået rettet rubrikken.  

Fremhævet af Journalisten
Denne artikel er lukket for kommentarer.
data_usage

SENESTE NYT

chevron_left
chevron_right
keyboard_arrow_up
Tilbage til toppen