Endnu en af B.T.’s Thorning-rubrikker bygger på gætterier og fejl

I sidste uge indrømmede B.T., at der ikke var dækning for en af avisens forsiderubrikker om Helle Thorning-Schmidts skattesag. Nu viser det sig, at B.T. i endnu et tilfælde har baseret deres angreb på løse skøn og forkerte tal. Samtidig har eksperter sagt fra over for B.T.s personangreb. (Rubrik rettet)

I sidste uge indrømmede B.T., at der ikke var dækning for en af avisens forsiderubrikker om Helle Thorning-Schmidts skattesag. Nu viser det sig, at B.T. i endnu et tilfælde har baseret deres angreb på løse skøn og forkerte tal. Samtidig har eksperter sagt fra over for B.T.s personangreb. (Rubrik rettet)

B.T. skønnede, at Helle Thorning-Schmidts mand tjente omkring tre millioner kroner om året og betalte 15-20 procent i skat i Schweiz. B.T. refererer også en international headhunter – som B.T. ikke vil oplyse navnet på – for, at Stephen Kinnock 'sagtens kan tjene tre millioner kroner om året'. Avisen konkluderede på den baggrund selv, at 'det betyder, at den danske statskasse årligt går glip af over en million kroner årligt'.

Den konklusion og tallene bagved er dog rene skøn og sandsynligvis forkerte. Det viser en gennemgang, som fagbladet Journalisten har foretaget af fire af B.T.s historier om Helle Thorning-Schmidt. B.T. har ikke taget højde for, at der også skal betales sociale bidrag i Schweiz, som skal regnes med, når schweizisk skat omregnes til dansk skat. De tre millioner kroner i løn har Helle Thorning-Schmidt siden sagt var mindst halvanden million kroner skudt for højt.

Én ting er, at B.T. ikke kendte skatteprocenten i Schweiz eller Stephen Kinnocks løn. Dertil kommer, at B.T. heller ikke havde tilstrækkelige oplysninger til, at eksperterne kunne vurdere, om Stephen Kinnock skulle betale skat i Danmark. Inden B.T. skrev den første artikel om Helle Thorning-Schmidts skatteforhold, var avisen i kontakt med flere skatteeksperter, der gjorde B.T. opmærksom på, at det ville være umuligt at fastslå, om Stephen Kinnock var skattepligtig i Danmark og dernæst, om han skulle betale skat her i landet. Det ville kræve, at avisen havde samtlige faktuelle oplysninger i sagen.

Daglig leder af skatterådgivningsfirmaet Inwema Hans Birkholm fik tilsendt B.T.'s oplysninger og skøn om Helle Thorning-Schmidt og Stephen Kinnocks forhold, men sagde nej til at medvirke i B.T.'s artikler.

»Det var for tyndbenet og bestod af en masse gætterier om, at hun havde overtrådt nogle regler. Der var ingen, der havde oplysninger om, om hendes mand var fuldt eller begrænset skattepligtig,« siger Hans Birkholm til fagbladet Journalisten.

Lektor i journalistik på Roskilde Universitet, Mark Blach-Ørsten, kritiserer, at B.T. foregriber begivenhedernes uden at have faktuelle oplysninger om, hvad der er rigtigt og forkert. Det er ifølge studielederen på RUC ikke presseetisk i orden, at B.T. fælder dom i sagen, før SKAT eller en domstol har taget stilling. Han mener, at B.T. gætter om løn- og skatteforhold for at »kaste brænde på forargelsens bål«. Mark Blach-Ørsten finder det blandt andet problematisk, at B.T. ikke redegør fyldestgørende for skatteforholdene i Schweiz.

»Det er presseetisk ikke i orden. Det er aldrig god journalstik at gætte. God journalistik holder sig til fakta,« siger studieleder på journalistuddannelsen på RUC, lektor Mark Blach-Ørsten.

Hans Birkholm, der er specialist i rådgivning omkring national – og international skat, vil af princip ikke udtale sig om personsager, men vil gerne udtale sig generelt. Det var den væsentligste grund til at han sagde fra over for B.T.

»Jeg brød mig ikke om metoden. Det startede som en generel forespørgsel om skatteforhold i Schweiz. Da jeg havde fortalt om det, kom det pludselig til at handle konkret om Helle Thorning-Schmidt, hvor jeg blev spurgt, om jeg ville udtale med mig om det, og fik tilsendt en masse papirer,« siger han. Hans Birkholm sagde nej til at medvirke i B.T.'s artikler, og er derfor heller ikke citeret i avisen.

En anden kilde, der afviste at medvirke i B.T.'s artikler er lektor ved CBS og specialist i international skattelovgivning Jakob Bundgaard. Han afviste ligeledes at kommentere den konkrete sag, fordi han ikke ønsker at gå ind i en konkret persons sag.

»Denne sag fremstod hurtigt som en personsag, hvor sagkundskaben ikke kunne inddrages uden at tage stilling til personens forhold, og her mener jeg generelt ikke, at pressen er stærk nok til at indsamle de relevante faktiske oplysninger, som er afgørende for svære juridiske afgrænsninger,« skriver Jakob Bundgaard i en mail til Journalisten.

På B.T. ser chefredaktøren ikke noget problem i, at B.T. ikke citerede nogen skatteeksperter for, at det ville være meget svært at vurdere sagen sagligt uden at kende alle faktiske forhold.

»Vi giver et rigtig godt og nuanceret indtryk i artiklen. Vi har én skatteekspert, der går ind og siger: "Ja, han skal efter alt at dømme betale skat i Danmark." Vi har to andre, der siger, at "han skal betale skat i Danmark." De nuancerer den del af det. Vi har samtidig i researchfasen, der har været lang, ringet rundt til alle mulige og fået alt muligt at vide. Til sidst foretog vi en udvælgelse og siger, at de her skattefolk er nogle, som går i avisen. Samtidig har vi en grafik, der giver et nuanceret billede af, hvordan man vurderer, om der skal betales skat i Danmark, Schweiz, eller begge steder,« siger chefredaktør Olav Skaaning i et interview i Journalisten.

Se dokumentationsklip fra interviewet her.

Olav Skaaning Andersen medgiver, at B.T. muligvis ikke har fået alle relevante oplysninger med i deres skøn af skatteprocenten. Han mener ikke, at det er i strid med god presseskik af få foretaget en vurdering af, hvad løn og skat kunne være. B.T. har ikke ønsket at oplyse, hvilken international headhunter, de har fået til at vurdere, hvad Stephen Kinnock måske tjener. Olav Skaaning Andersen begrunder det med, at headhunteren ikke ønskede at få sit navn frem i forbindelse med sagen.

»Vi ville meget gerne have vidst, hvad Stephen Kinnock tjener, men det har vi ikke kunnet finde ud af. Det eneste, vi har kunnet finde ud af, er, at vi fra hans arbejdsgiver får at vide, at den faktiske skat er 15-20 procent. Det er muligt, at der kommer andre sociale ydelser oveni. Det vil jeg slet ikke afvise. Derudover har vi ringet til et internationalt headhunterbureau og spurgt, hvad lønnen er for en person med Stephen Kinnocks stilling. Derfor draget vi den konklusion (om en million i tabte skatteindtægter, red.). Vi siger ikke, at det er sådan. Vi lægger faktisk præmissen for konklusionen frem. Det er vigtigt, at læseren er informeret,« siger Olav Skaaning Andersen.

Læs hele Journalisten gennemgang af fire af B.T.'s centrale historier om Helle Thorning-Schmidt og Stephen Kinnocks skattesag her.

B.T. har på baggrund af Journalistens spørgsmål til avisens dækning allerede beklaget en forsiderubrik i en senere artikel d. 29. juli: "Jurist ikke i tvivl: Det er strafbart". Den rubrik var der ikke dækning for i B.T.'s artikel.

Følg i øvrigt Journalisten.dk's tema: B.T. under lup.

Rubrik rettet: Vi har rettet rubrikken fra 'Endnu en af B.T.'s Thorning-artikler bygger på gætterier og fejl' til 'Endnu en af B.T.s Thorning-rubrikker bygger på gætterier og fejl'. Det skyldtes, at B.T. blot medgav, at rubrikken den 29. juli, 'Jurist ikke i tvivl: Det er strafbart', var forkert – ikke at der var fejl i brødteksten.

28 Kommentarer

James Kristoffer Miles
20. MARTS 2012
Morsomheder 1½ år efter

Faldt lige over denne gamle artikel.

 Set i bakspejlet er det altså lidt morsomt... og ironisk, at Journalistens artikel om en fejlagtig B.T.-rubrik selv har fået rettet rubrikken.  

Jens Nielsen
17. SEPTEMBER 2010
Re: Endnu en af B.T.'s Thorning-rubrikker bygger på gætterier
Udgangen af denne sag burde være at BT mister retten til momsfritagelse m.m. da avisen ikke længere kan siges at drive folkeoplysende virksomhed.
Jesper Larsen
16. SEPTEMBER 2010
Endnu en af B.T's Thorning-rubrikker bygger på gætterier og fejl
Så kom afgørelsen fra Skat.

B.T. skrev, at Helle Thorning er en 'skatte-snyder', der har snydt skattevæsenet for 'et millionbeløb', som B.T. har påstået på et hav af forsider og i avisen.

Skats afgørelse er øjensynligt, at hun slet ikke har snydt i Skat. Hun skal ligefrem have penge tilbage af skattevæsenet. Hun har betalt for meget.

Jeg stemmer slet ikke på venstrefløjen, men hvis ikke, at de ansvarlige journalister og redaktører på B.T. kommer med en gevaldig undskyldning for at have ført en grim kampagne med halve sandheder og udokumenterede beskyldninger, så er det trist.

Jesper Larsen
Sanne Petersen
6. SEPTEMBER 2010
Endnu en af B.T.'s Thorning-rubrikker bygger på fejl
Kære Jan.

Du må meget gerne tro på, at SKAT kommer frem til, at Helle Thorning-familien har snydt skattevæsenet for 'et millionbeløb'. som er det som B.T. påstår. Hvis det sker, så kommer jeg gerne med en undskyldning til B.T. her på disse spalter.

Men hvis nu det ikke falder sådan ud. At Skat kommer frem til, at familien ikke har snydt i Skat, så håber jeg bare, at B.T. vil komme med en undskyldning. 
Jan Christensen
6. SEPTEMBER 2010
Insider-viden eller ønsketænkning?

Sanne Petersen, jeg vil ikke tages til indtægt for alle B.T.'s overskrifter, men grundsubstansen er der bestemt ikke noget i vejen med. Helle Thorning-Schmidt har i øvrigt også selv sagt, hun har forståelse for, at sagen har relevans for medierne.

P.S: Hvorfra ved du, at Skat højest sandsynlig vil frikende parret? Har du insider-viden, eller er det blot ønsketænkning?

Flere