En verden i forandring

FAGLIGT TALT: Ved jule- og nytårstid må det være på sin plads at se lidt tilbage på året, der er gået – og frem mod det år, der venter.  

For Dansk Journalistforbund har 2013 været et år præget af fremgang. Vi har flere medlemmer i dag end for et år siden og har passeret 16.500 – men endnu mere glædeligt er, at vi har flere fuldt betalende medlemmer end før.

Det er naturligvis glædeligt, fordi det er et udtryk for, at vore medlemmer har beskæftigelse. I en tid, hvor mediernes krise har været malet med versaler ud over facaden på ethvert bladhus, og efter nogle år med økonomisk krise er det glædeligt, at beskæftigelsen i DJ stiger.

Samtidig falder ledigheden, så den i oktober (de seneste tal) var på 5,2 procent mod 7,1 procent for et år siden. Det skal naturligvis med, at en medvirkende årsag til dette fald er, at en række medlemmer er faldet ud af dagpengesystemet som følge af de politisk vedtagne stramninger – men det er ikke hele forklaringen.

DJ har i 2013 oplevet flere medlemmer komme i arbejde efter en periode med ledighed, end vi gjorde året før.
Det skyldes næppe, at de klassiske medier oplever medvind. På dagbladene står den således fortsat på krisebevidsthed og besparelser.

Men vore medlemmer får beskæftigelse ad andre kanaler. Som kommunikatører, som undervisere, som selvstændige konsulenter eller på mange andre måder – men det er med fagligheden som centrum for den erhvervsmæssige udvikling, hvor de kan bruge journalistiske og kommunikationsmæssige færdigheder i en ny sammenhæng.

Antallet af freelancere, selvstændige og enmandsfirmaer må vi forvente kun går én vej i de kommende år: Der vil blive flere.
Det er også derfor, DJ som en udmøntning af freelance-strategien har besluttet at lave helt nye formater på vore kurser for freelancere. Det er en ny udgave, hvor medlemmerne har mulighed for at gennemgå et detaljeret forløb, som udvikler og forbedrer deres mulighed for at finde beskæftigelse som selvstændige. Vi kalder det DJ Biz, og det er forløb, der strækker sig over længere tid og rummer læring og opgaver mellem sessionerne.

Fokus på, at freelancerne både rummer ressourcer og et fællesskab, blev netop allertydeligst, da delegeretmøde 2013 i Kolding vedtog en fornyet freelance-strategi. Og siden har DJ presset på i forskellige sammenhænge for at få forbedret forholdene for freelancerne.

Mange freelancere bliver således ramt af – eller risikerer at blive ramt af – nogle ganske rigide og gammeldags regler for syge- og barselsdagpenge; på årets Freelance Forum tog vi igen emnet op i en debat med tre arbejdsmarkeds-politikere, som var ganske lydhøre, og blandt andet via Carsten Koch-udvalget, der skal komme med en udredning af beskæftigelsesindsatsen, har DJ markeret sin holdning.

Arbejde og beskæftigelse vil også være naturligt centrale omdrejningspunkter for DJ i 2014. Vi vil fortsat fokusere ikke bare på, om der er beskæftigelse, men også hvordan man er beskæftiget – arbejdsmiljøet er centralt i forbundets arbejde med at udvikle fremtidens mediearbejdspladser.

Jeg ønsker alle medlemmer og deres familie og nærmeste en god jul og et godt nytår.

0 Kommentarer