En ud, lidt rundt

 Et medlem af hovedbestyrelsen har trukket sig, hvilket har betydet rokade på flere poster.OMPLANTNING. Et medlem af hovedbestyrelsen har trukket sig, hvilket har betydet rokade på flere poster.Mette Curdt, freelance-tekster og formand for Kreds 1, blev valgt ind i Journalistforbundets hovedbestyrelse i april 2003, men i august trak hun sig fra hovedbestyrelsen af personlige årsager.

 

Et medlem af hovedbestyrelsen har trukket sig, hvilket har betydet rokade på flere poster.

OMPLANTNING. Et medlem af hovedbestyrelsen har trukket sig, hvilket har betydet rokade på flere poster.

Mette Curdt, freelance-tekster og formand for Kreds 1, blev valgt ind i Journalistforbundets hovedbestyrelse i april 2003, men i august trak hun sig fra hovedbestyrelsen af personlige årsager.

Det betyder, at førstesuppleanten, Kristian Melgaard, nu er kommet ind i hovedbestyrelsen. Ved valget på delegeretmødet i april røg den tidligere stemmesluger direkte fra forretningsudvalget og ud i kulden. Det kom bag nogle af de delegerede, og bagefter blev han absolut topscorer til suppleantvalget.

Journalistforbundets hovedbestyrelse besluttede på mødet mandag den 30. august, at Kristian Melgaard får en plads i organisationsudvalget. Lykke Wiborg Johansen bliver formand for ligestillingsudvalget, hvor Mette Cramon også kommer ind.

Kristian Melgaard sad allerede i fagligt udvalg, og der bliver han siddende, nu blot med titel af hovedbestyrelsesmedlem.

I øvrigt meddelte Kristian Mel-gaard i juni måned, at han ikke længere ønskede at sidde i Pressens Uddannelsesfond. Årsagen skal hentes i problemerne omkring Journalistforbundets overenskomst med alle Orkla-medierne i København. De fastansatte stemte ja, mens freelancerne stemte nej – og udtrykte stor utilfredshed med Journalistforbundets håndtering af sagen.

Kristian Melgaard sendte dengang en mail ud med følgende ordlyd:

»Da et flertal af Dansk Journalistforbunds hovedbestyrelse i sagen om Berlingske-aftalen ikke har vist den store interesse eller forståelse for freelancernes forhold, finder jeg det naturligt, at jeg som freelancer overvejer mit engagement i de fastansattes forhold. Da Pressens Uddannelsesfond alene tager sig af fastansattes forhold, og da hverken freelancere eller ledige kan nyde godt af fondens uddelinger, har jeg besluttet mig for ikke at investere yderligere kræfter på dette felt.«

John Jakobsen, tillidsmand på Sjællandske Tidende, er trådt ind i Pressens Uddannelsesfond i stedet for Kristian Melgaard.

Journalistforbundets hovedbestyrelse og udvalg kan ses på www.journalistforbundet.dk.

 

0 Kommentarer