En statsmands begravelse

 

 

Broderskabet er så stor en magtfaktor i det danske samfund, at en hædersbegravelse af et HA-medlem havde pressens fulde bevågenhed. Begravelsen af en ikke-HA kammerat foregik derimod uden pressedækning, selv om han også var blevet skudt af politiet.

Politiet skød to unge mennesker, der var i færd med at røve en gravko. Det skete natten til den 29. december i Tilst lige uden for Århus.

De to var den 23-årige Claus Nielsen og den 25-årige Lars Wølch Jørgensen.

Aviser, radio og tv var på.

Der var lange og flotte reportager fra Claus Nielsens begravelse, men ikke fra Lars Wølch Jørgensens.

Hvorfor?

Kan det skyldes, at Claus Nielsen var prøvemedlem hos Hells Angels, HA, og fik en hædersbegravelse, mens Lars Wølch Jørgensen ikke havde samme status?

Ja, lyder det fra Ekstra Bladet. Her dækker man altid HA, når helvedes engle mødes til store officielle begravelser med optog og udenlandske gæster.

"Claus Nielsen stod lige for at blive medlem af HA. Alene den form for begravelse han fik, gør sagen interessant for os, kombineret med, at man i forbindelse med nedskydningen af ham kunne frygte en form for hævn, eftersom HA selv har været ude og forklare, at det var politiet, der havde henrettet ham," siger Niels Westberg, der er redaktionschef på Ekstra Bladets Århus-redaktion.

Han henviser til, at HA har sagt, at mens skuddet mod Lars Wølch Jørgensen var mere tilfældigt, så var skuddet mod Claus Nielsen en overlagt handling.

Ekstra Bladet bragte den 1. januar et foto af Jimmy Nissen, præsident for HA i Århus, iklædt lys strikket sweater og strålende vintersol foran klubhusets portal. I en lang artikel får HA lov til at fortælle deres version af dramaet i Tilst.
Alligevel smækker Jimmy Nissen sædvanligvis røret på, hvis Ekstra Bladet ringer til ham.

"Vi har meget svært ved at komme igennem til HA," siger Niels Westberg.

På TV 2/Østjylland har man internt diskuteret den intense dækning af HA. Redaktionssekretær Dennis Engelstad forklarer den lange reportage fra Claus _Nielsens begravelse med, at det var HA, der stod for den.

"Vi opfatter HA som en ret aggressiv magtfaktor i det område, vi bor i. Lars Wølch Jørgensen var mere en tilfældig medløber. Det er årsagen til, at han ikke påkalder sig så stor opmærksomhed," siger Dennis Engelstad og fortsætter:

"Hvis 5-600 møder op og fylder så markant, så har vi en forpligtelse til at fortælle om det. Ligesom vi også har beskrevet, at politiet stort set var usynlige. Hells Angels demonstrerer, at de er en magtfaktor, der selv dirigerer trafikken og selv bestemmer, hvem der skulle have adgang til Vestre Kirkegård. Man kan selvfølgelig diskutere, om HA har krav på så meget opmærksomhed, og det har vi også gjort. Nogle har ment, at Hells Angels ikke har fortjent den opmærksomhed, mens det omvendte argument har været, at vores seere har krav på at vide, hvad der foregår. Kunsten har været at finde en balance, hvor vi ikke forherliger Hells Angels som institution. Omvendt har vi også haft den holdning, at Hells Angels ikke skal have lov til i ubemærkethed at fylde så meget. I diskussionen har ligget, om vi ved at dække dem kommer til at give dem en offerrolle, som man kan diskutere, om de har ret til eller krav på, men vi har ikke haft nogen egentlig efterrationalisering endnu."

 

Anonyme biltyve
Da politiet skød Claus Nielsen og Lars Wølch Jørgensen, flygtede fi-re andre implicerede. Mandag den 31. december trådte to af dem frem på TV 2/Østjylland, hvor de anonymt fortalte deres version af dramaet. TV 2/Østjylland havde forinden spurgt Hells Angels, om de kunne formidle en kontakt til de efterlyste. Det kunne de, og de to ville gerne snakke.

"Vi valgte at bringe interview-et, hvilket er meget usædvanligt, men det er også en meget usædvanlig sag. Det er uhyre usædvanligt, at et banalt biltyveri munder ud i, at politiet dræber to unge mennesker," siger redaktionschef Morten Brøcker og fortsætter:

"Var der tale om en forsvarlig reaktion fra politiets side eller om en overreaktion? I denne her situation er det pressens opgave at forsøge at give et nuanceret og afbalanceret billede af, hvad der er op og ned. Hidtil havde vi været henvist til udelukkende at viderebringe politiets version. Sagens karakter taget i betragtning var det derfor også relevant at høre den anden part."

Morten Brøcker understreger, at det er et klart undtagelsestilfælde, at stationen vælger at bringe et anonymt interview med to efterlyste. Efter interviewet bad politiet om at få båndene, men blev afvist.

Læs også: Pressesky broderskab

 

0 Kommentarer