EN SEJR TIL STREJKEKASSEN

Kontingentet til Sikringsfonden – journalistforbundets strejkekasse – stiger per 1. juli med ti kroner. Specielt DR-medarbejdere talte for at styrke konfliktberedskabet.
Kontingentet til Sikringsfonden – journalistforbundets strejkekasse – stiger per 1. juli med ti kroner. Specielt DR-medarbejdere talte for at styrke konfliktberedskabet.

“Journalistforbundets medlemmer er strejkeliderlige – for hvad er alternativet? Jo, det er at gå på arbejde.”
Med den bemærkning fik Ekstra Bladets René Simmel, formand for Kreds 1, de delegerede til at blotte tænderne i smil i forbindelse med en arrig debat om at sikre penge til at konflikte i lang tid, hvis arbejdsgiverne ikke vil makke ret.
Hovedbestyrelsesmedlem Carsten Lorenzen, Nordjyllands Radio, havde ene mand foreslået, at kontingentet til Sikringsfonden per 1. juli i år stiger med 10 kroner – så medlemmer af Journalistforbundet fremover hver måned betaler 70 kroner til Sikringsfonden. Et flertal af hovedbestyrelsesmedlemmerne var imod Carsten Lorenzens forslag. Det var de delegerede derimod ikke.
I Carsten Lorenzens tale for sit forslag sagde han blandt andet:
“Flertallet i hovedbestyrelsen er bange for udmeldinger på grund af kontingentstigningen. Det er muligt, at vi ser en ekstra eller to udmeldinger, men det er jeg nu ikke så bange for. Hovedbestyrelsens andet argument er, at der er fire år til, at vi har en risiko eller en chance for at komme i konflikt. Derfor er stigningen ikke nødvendig. Jeg vil sige det omvendt – det er netop nu, at vi har tiden til at bygge fonden op.”
Johs Krarup, der under valget røg ud af forretningsudvalget og hovedbestyrelsen, talte mod Carsten Lorenzens forslag.
“Vi skal ikke signalere panik over for omgivelserne,” sagde han.
Johs Krarups bekymringer blev dog afvist med en bemærkning om, at det er ti år siden, at kontingentet blev reguleret – og dengang blev det månedlige kontingent sat ned fra 75 kroner til 60 kroner. Derfor ville stigningen kun blive opfattet som naturlig, lød argumentet. Andre mente derimod, at en stigning er et super signal at sende til arbejdsgiverne.
“Ingen på DR er glade for overenskomsten. Vi skal sende et mere militant signal om, at vi er parate til at ende i en konflikt. Og jeg håber næsten, at vi ender i en konflikt,” sagde Poul F. Hansen, journalist på TV-Avisen.
DRs Morten Jakobsen bakkede sin kollega op.
“Jeg står her med overenskomsten for DR, og den udløber i juni 2002, og vi er stærkt konfliktberedte. Men Sikringsfondens størrelse betyder ikke så meget for os – vi tømmer bare kassen, inden I andre kan komme til. Synd for jer,” sagde Morten Jakobsen, der på sin specielle ironiske facon var fortaler for at sætte kontingentet til Sikringsfonden op.
De, der talte mod en kontigentstigning, var, ud over frygten for udmeldelser, også imod, fordi de mente, at en regering alligevel ikke vil lade en konflikt vare i månender.
Under afstemningen om Carsten Lorenzens forslag udbrød den ene af dirigenterne:
“Det her er ikke nemt”.
Opløbet var tæt. Men Carsten Lorenzen fik sit forslag igennem. Han smilte. Stort.

SIKRINGSFONDEN ER EN STREJKEKASSE
– Er Dansk Journalistforbunds medlemmer i konflikt i forbindelse med en overenskomstfornyelse, får de i stedet for løn udbetalt penge fra Sikringsfonden.
– Beløbet, der udbetales fra Sikringsfonden, er lige så stort som lønnen dog fratrukket pensionsbidraget.
– Tømmes Sikringsfonden for penge på grund af mange eller meget lange konflikter kan fonden låne af de øvrige nordiske journalistforbund plus belåne forbundets ejendomme.
– JOURNALISTEN skriver ikke, hvor stort et beløb, der står i Sikringsfonden, for ikke at klæde arbejdsgiverne for godt på op til overenskomstforhandlinger.

0 Kommentarer