En nødvendig undersøgelse

»Jeg kan forsikre mediearbejdsgiverne om, at ønsket om mere uddannelse i praktikken bliver et vigtigt tema ved næste års overenskomstforhandlinger.«

»Jeg kan forsikre mediearbejdsgiverne om, at ønsket om mere uddannelse i praktikken bliver et vigtigt tema ved næste års overenskomstforhandlinger.«

Er der noget, studerende på landets journalist- og medieuddannelser går op i, så er det praktik. Man skal ikke langt hen i uddannelsesforløbet, før overvejelserne og bekymringerne melder sig: Hvor skal jeg søge? Vil de mon have mig, hvor jeg søger? Hvad nu, hvis jeg ikke får den plads, jeg ønsker mig? Er praktikpladserne gode nok? Hvad skal jeg gøre, når praktikstedet vil have mig til at forlænge mit praktikophold? Er der pladser nok?

Massevis af spørgsmål og en del andre, der kommer oveni.

Det er ikke noget at sige til, at praktik fylder så meget i de studerendes bevidsthed. Praktik fylder i det hele taget meget i en del af uddannelserne. Studerende fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (DMJH) er eksempelvis i praktik i tre ud af i alt otte semestre – eller 37,5 procent af det samlede studieforløb. Studerende fra de to andre journalistuddannelser skal lidt mindre i praktik, men en del ender alligevel med 18 måneder.

Praktikken fylder meget, fordi den i de studerendes bevidsthed, og også reelt, er alle tiders chance for at vise mediecheferne, hvad man dur til. Mange er igennem årene vendt tilbage til praktikstedet efter uddannelsen. Praktik er med andre ord en væsentlig del af kommende journalisters og andre mediearbejderes uddannelsesforløb. Og skal fortsat være en del af uddannelserne.

Grundlæggende er der dog aldrig for alvor stillet spørgsmålstegn ved, om de praktikforløb, vi kender fra de forskellige uddannelser, er rigtige og tidssvarende. Og dog: Det skete i forbindelse med evalueringen af journalistuddannelserne i 2003. Evalueringsgruppens flertal kritiserede journalistpraktik på 18 måneder for dens længde og sammensætning, for dens manglende sammenhæng mellem teori og praksis og for, at praktikken er "med til at konservere uddannelserne i retning af branchens traditioner og behov". Se rapporten på http://bit.ly/iuLRe

Rapporten ændrede intet. Men vi ser nu som før alt for ofte, at studerende presses til at forlænge deres praktikophold, enten fordi arbejdsgiverne ikke er kreative nok til at kunne skrue et godt 12 måneders forløb sammen, eller fordi de bare er grådige og vil have mest muligt ud af den billige arbejdskraft, praktikanter udgør.

Skulle vi ikke lige stoppe op her: Læs lige det ovenstående afsnit én gang til, og tjek det for påstande. Der er mindst tre:
– Studerende presses imod deres vilje til at forlænge praktiktiden ud over den tid, der i uddannelsesforløbet er sat af til den.
– Arbejdsgiverne er ikke særlig kreative med hensyn til det uddannelsesmæssige indhold i et pratikforløb.
– Praktikanter udnyttes som billig arbejdskraft.

Der er sikkert flere. For eksempel, at praktik er alt for meget dagligt rugbrødsarbejde frem for læring, hvilket jo fik de journaliststuderende på banen på forårets delegeretmøde og kræve opbakning til at putte mere uddannelse ind i praktikken.

Forbundets delegerede bakkede massivt op om ønsket. Og jeg kan forsikre mediearbejdsgiverne om, at netop dette bliver et vigtigt tema ved næste års overenskomstforhandlinger, hvor uddannelsesaftalerne skal fornyes. Og det er krav, et samlet DJ står bag.

Men krav til en overenskomstforhandling gør det ikke alene. Der skal mere til: viden.

Derfor vil DJ arbejde på at samle nødvendige interessenter for at få iværksat en grundig undersøgelse af, hvad der virkelig foregår i journaliststuderendes praktiktid. Er det rigtigt, at der er for lidt uddannelse? Er det rigtigt, at praktikanter er billig arbejdskraft? Hvorfor presses studerende til at forlænge praktikken? Og hvorfor lader de sig presse? Hvordan er praktikantens hverdag? Hvordan er forholdet mellem praksis og læring?

Emnet har igennem årene været livligt diskuteret, og der er mange holdninger. De fleste er kendte, og mange af dem bygger på tro, fornemmelser og vanetænkning. Nu skal vi have viden. Derfor er nødvendigt med en grundig undersøgelse af journalisternes praktik.

– Fred Jacobsen
Næstformand for Dansk Journalistforbund 

0 Kommentarer