En netværksanalyse af DJ bliver til

 Magtens cirkler i Journalistforbundet er netop blevet analyseret af redaktør Tommy Kaas fra Dicar (Center for analytisk journalistik). METODE. Magtens cirkler i Journalistforbundet er netop blevet analyseret af redaktør Tommy Kaas fra Dicar (Center for analytisk journalistik).

 

Magtens cirkler i Journalistforbundet er netop blevet analyseret af redaktør Tommy Kaas fra Dicar (Center for analytisk journalistik).

 

METODE. Magtens cirkler i Journalistforbundet er netop blevet analyseret af redaktør Tommy Kaas fra Dicar (Center for analytisk journalistik).

Med i analysen er personer, der sidder i Journalistforbundets (DJ) hovedbestyrelse og underudvalg, foruden bestyrelsesmedlemmer fra kredse og specialgrupper. De eksterne udvalg og bestyrelser, som DJ er repræsenteret i med mere end ét medlem, som for eksempel Samrådet for Ophavsret og Den Journalistiske Efteruddannelse, tæller også med.

Desuden er en række ansatte i Dansk Journalistforbund med, idet det ikke blot er faglige konsulenter, der sidder med som arbejdende medlemmer i diverse udvalg, men også sekretærer. Ganske få personer i undersøgelsen er hverken politisk valgt eller ansat i Dansk Journalistforbund, men er udpeget af DJ til at sidde i et bestemt udvalg på lige fod med de politisk valgte. De tæller derfor med i analysen.

Alt i alt omfatter hovedbestyrelse, udvalg, kreds- og specialgruppe-bestyrelser 256 personer. Når kun 194 personer indgår i analysen, skyldes det, at de udvalg, der ikke har personer til fælles med andre udvalg, udgår.

Analysen bygger ikke kun på, om personer kender hinanden, men også på styrken af forbindelsen mellem dem. Sidder de samme personer i flere forskellige bestyrelser eller udvalg, vil deres kendskab til hinanden – og dermed muligheden for at bruge eller påvirke hinanden – alt andet lige være stærkere, end hvis de kun sidder sammen i ét.

Navnene stammer fra journalistforbundet.dk's oversigter over konstitueringer samt bestyrelser i kredse og specialgrupper. Dataene er analyseret i programmet UCINET, der kan beregne sociale netværk og fremstille dem grafisk.

Der skal tages visse forbehold. Analysen bygger kun på de formelle netværk, der opstår gennem bestyrelses- og udvalgsarbejde. Den medtager ikke de sociale, kollegiale eller øvrige uformelle netværk, der måtte eksistere. Analysen bygger ikke på viden om, hvem der rent fysisk sidder i nærheden af hinanden og derved oftere taler sammen. Kun i ét tilfælde, nemlig hvad angår det forhold, at DJ-husets ledelse og faglige medarbejdere arbejder tæt sammen, er dette medtaget.

Analysen vægter ikke formænd og talsmænd højere end andre, ligesom den ikke vægter det ene udvalg som vigtigere end det andet.

Læs også:
Navlebeskuelse
Sig mig hvem du omgås…
Satellitter på egen kurs
Vestjysk boykot
Undersøgelsens resultater – link til Dicars hjemmeside

 

0 Kommentarer