En forening finder fodfæste

Som specialgruppe i Dansk Journalistforbund har Forum for Billedmedieoversættere (FBO) kun eksisteret i et år. Gruppen kæmper fortsat for at få nogle af de mest fundamentale rettigheder på plads. I dag er der for eksempel kun indgået overenskomst med én arbejdsgiver, DR. På resten af markedet er der rammeaftaler eller ingen aftaler.

FBO blev etableret i marts sidste år for at sikre de faglige rettigheder og højne kvaliteten af undertekster på tv og i biografen. Mange tekstere er fortsat dårligt lønnede, og en række arbejdsgivere forstår ikke værdien af korrekte oversættelser.

Ved generalforsamlingen i Journalistforbundets lokaler i København den 23. februar var 13 af foreningens 50 medlemmer dukket op. Generalforsamlingen bar præg af, at gruppen fortsat er i startfasen. Formand Kirstine Baloti forklarede i sin beretning, at FBO nok havde haft urealistiske forventninger til udbyttet af faglig organisering.

"Vi troede, at det ville betyde bedre løn og løn under barsel. Men vi får kun en bedre overenskomst, hvis vi står sammen."

Charlotte Armstrong luftede også sin ærgrelse over manglen på faglige fremskridt. For eksempel fandt hun det urimeligt, at en af de største arbejdsgivere SDI, ikke betaler ekstra, når de forlanger, at teksterne skal arbejde på deres egne computere.

"Jeg er dybt skuffet over udviklingen. Hvor spiseligt skal det være for arbejdsgiverne, før de gider være med?"

Aino Roscher mente, at så længe branchen tiltrækker folk, som tror, at de kommer tættere på filmverdenens glamour, er det svært at højne den faglige solidaritet.

I dag er kun 50 af omkring 130 billedmedieoversættere organiseret i FBO.

Kirstine Baloti gav hende ret i, at sammenholdet blandt tekstere fortsat er lille. Men det må være foreningens opgave at bevise, at den kan gøre en forskel. Det kan på længere sigt tiltrække flere medlemmer.

Hun fik opbakning fra Inge-Lise Jespersgård, der manede til besindelse.

"Vi bør ikke gribe til mismod. I andre brancher har de kæmpet i årevis. Vi står på bunden og skal til at etablere os."

Det førte til en diskussion om, hvorvidt FBO skal kæmpe for bedre løn eller højere kvalitet. Hvis lønforholdene skal forbedres, nytter det ikke noget, at også vellønnede tekstere laver mange fejl.

Janet Bramson foreslog, at FBO i højere grad skal optræde som kvalitetspoliti, der griber ind over for dårligt oversætterarbejde.

"Det er klart, at vi skal betales ordentligt for vores arbejde. Men hvis folk laver noget skidt, har vi et problem, og så er der behov for, at vi vender os imod dem."

FBO har tidligere undersøgt muligheden for at højne kvaliteten ved at indføre en autorisation for billedmedieoversættere. Det er imidlertid kun muligt, hvis den bliver gennemført i hele EU på en gang. Og det er trods alt en for stor mundfuld for FBO.

Bestyrelsen i FBO er: formand Kirstine Baloti, freelancer, næstformand Berit Nyholm, freelancer, kasserer Claus Stenhøj, freelancer, og Janet Bramson, freelancer. Jens Olsen fra SDI Media DK er suppleant.

0 Kommentarer