Email: Kontorchef vinkler nyhedsmagasin

Chefer i KL har angiveligt redigeringsret over Nyhedsmagasinet Danske Kommuner, vurderer Oluf Jørgensen på baggrund af en intern mail, Journalisten har fået adgang til.

Chefer i KL har angiveligt redigeringsret over Nyhedsmagasinet Danske Kommuner, vurderer Oluf Jørgensen på baggrund af en intern mail, Journalisten har fået adgang til.

"Jeg har derfor aftalt, at jeg omskriver den del, som er hovedhistorien (…) og at (Journalisten) så "vinkler" historien lidt anderledes."

Sådan skriver en kontorchef i KL (kommunernes Landsforening) om en historie, som magasinet Danske Kommuner har arbejdet på. Forløbet fremgår af en artikel i den aktuelle udgave af Journalisten.

Artiklen til Nyhedsmagasint Dansk Kommuner bliver aldrig trykt, men mailen giver et indblik i en journalistisk proces før udgivelse, som står i modsætning til den redaktionelle uafhængighed, redaktionen på Danske Kommuner varsler over for læserne. I magasinet understreges det, at KL's politik kun kommer til udtryk i bladet, hvis det direkte fremgår af artiklen.

»Jeg mindes ikke tidligere at have set så tydelig en illustration af, at en journalist bruges som stråmand for en organisations interesser,« siger Oluf Jørgensen, forskningschef på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Oluf Jørgensen.

Kontorchefen, der har skrevet mailen, hedder Karsten Thystrup. Mailen er skrevet til borgmesteren i Randers Henning Jensen Nyhuus. Den omtalte historie, som Nyhedsmagasinet Danske Kommuner arbejdede på, handler netop om en konflikt i Randers Kommune.

Og ifølge Oluf Jørgensen er sagen ekstra speget, fordi kontorchefens afdeling – samtidig med at han ønsker at  "omskrive" historien – er blevet betalt over en halv million kroner af Randers Kommune for at lave en undersøgelse af netop den konflikt, der skal omtales i bladet.

Kort sagt:

KLs juridiske kontor servicerer Randers Kommune med en undersøgelse af en konflikt. Undersøgelsen skal omtales i magasinet Danske Kommuner. Og KLs juridiske kontor kan angiveligt blande sig i artiklens tilblivelse.

Det er opsigtsvækkende:

»Selve konsulentarbejdet kan en kommune købe sig til. Det falder inden for de almindelige spilleregler. Men det, der falder uden for de almindelige spilleregler, er, at KL's konsulenttjeneste oven i hatten kan tilbyde, at der også kommer en medieomtale, som er positiv over for kommunen i et blad, der ellers bryster sig af at være uafhængigt,« siger Oluf Jørgensen.

Både kontorchefen Karsten Thystrup og redaktør af Danske Kommuner Tom Ekeroth afviser den påstand. De fortæller, at den pågældende historie handlede om så personfølsomme emner, at borgmesteren ønskede et juridisk tjek af sine citater. På den måde var han sikker på, at han ikke overtrådte loven i ved at afsløre personfølsomme oplysninger om andre.

I sidste ende var det også på grund af de mange personfølsomme oplysninger, at borgmesteren valgte at trække sine citater og historien blev droppet.

»Karsten Thystrup har ikke redigeringsret over vores artikler. Det er der ingen andre end os selv, der har,« siger redaktør på Danske Kommuner Tom Ekeroth, der får opbakning af kontorchef Karsten Thystrup, der skrev mailen.

»Da artiklen er færdig, sender journalisten den til borgmesteren, og han sender den til mig. Jeg kan se, at artiklen handler for meget om personalesagerne. Derfor bruger jeg noget tid på at se, om udtalelserne kan justeres, så historien får en generel vinkel. Det kan den ikke, så jeg råder borgmesteren til at droppe det, og det gør han. Det er en relation, der kører mellem borgmesteren og journalisten på Danske Kommuner,« siger Karsten Thystrup.

Hvorfor giver du så udtryk for, at du ikke bare retter hans citater, men at du selv vil skrive historien om, rette vinklen og i øvrigt er i direkte kontakt med journalisten? Kan du ikke se, at du i mailen optræder lige så meget som redaktør for journalisten som juridisk rådgiver for borgmesteren?
»Svaret er nej. Borgmesteren har ret til at få rettet i sin egen historie, så den dækker hans synspunkter. Hvis journalisten ikke vil acceptere det, så bliver der ingen historie med borgmesterens deltagelse. Jeg er juridisk rådgiver for borgmesteren. Og når borgmesteren rykker for at få sin artikel fra mig, og journalisten rykker borgmesteren, så meddeler jeg selvfølgelig på borgmesteren vegne til journalisten, at borgmesteren har bedt mig kigge på artiklen, og det er jeg endnu ikke færdig med på det tidspunkt, jeg mailer borgmesteren,« siger Karsten Thystrup.

Læs hele artiklen og Karsten Thystrups begrundelse for, at Journalisten er inhabil i denne sag, i det nyeste nummer af journalisten eller her.

1 Kommentar

Michael Bjørnbak Martensen
29. SEPTEMBER 2011
Re: Email: Kontorchef vinkler nyhedsmagasin

Diskussionen om hvorvidt kommunikationsansatte og journalister er uafhængige får en ekstra dimension, når DJØF-erne og kontorcheferne rasler med mails og andet der kan rasles med. Ikke desto mindre er det et meget stort problem overalt.

Jeg har mødt Karsten i flere sammenhænge og er slet ikke overrasket - han er en af de bedste af slagsen. 

Hvis vi skal diskutere uafhængighed, bliver vi nødt til at forholde os langt mere bastant til DJØF-erne og kontorcheferne.