Ellemann-Jensen kritiserer valgdækningen

Borgerlige sværvægtere i den politiske debat kritiserer de ansvarshavende i pressen for usædvanlig ringe valgdækning. Uffe Ellemann-Jensen mener, at vælgerne direkte er blevet svigtet. Og Erik Meier Carlsen angriber navngivne politiske kommentatorer for 'journalistsladder'.

Borgerlige sværvægtere i den politiske debat kritiserer de ansvarshavende i pressen for usædvanlig ringe valgdækning. Uffe Ellemann-Jensen mener, at vælgerne direkte er blevet svigtet. Og Erik Meier Carlsen angriber navngivne politiske kommentatorer for 'journalistsladder'.

Valgkampen 2007 blev en af de mest beskidte nogensinde, lyder det fra flere fremtrædende borgerlige debattører. Og her få timer før valgurnerne lukker, langer blandt andet tidligere udenrigsminister og journalist, Uffe Ellemann-Jensen, kraftigt ud efter de ansvarshavende i pressen.

I en kommentar i dagens Berlingske Tidende sætter han bemærkelsesværdigt spørgsmålstegn ved hele den samlede danske presses rolle i de forløbne tre uger.

Blandt andet påpeger Uffe Ellemann-Jensen, at denne valgkamp i langt højere grad end tidligere har været præget og styret af medierne:

»Hvis pressen optræder som et forstyrrende filter eller prisme mellem politikere og vælgere, så svigtes vælgerne. Især hvis pressen har sin egen uigennemskuelige dagsorden. Og den kakofoni af politiske kommentatorer, som har præget denne valgkamp, har optrådt som sådan et filter,« skriver han.

Uffe Ellemann-Jensen mener samtidig, at brugen af såkaldte eksperter har taget overhånd, og konkluderer, at mange politiske kommentatorer i virkeligheden slet ikke burde betragtes og anvendes som eksperter i politisk strategi eller taktik, som det har været tilfældet. Når det alligevel sker, ryger troværdigheden, skriver han.

»Og dermed er man diskvalificeret som kommentator,« tilføjer Uffe Ellemann-Jensen, der mener, at det hele falder tilbage på de ansvarshavende chefredaktører, som har svigtet.

Helt grelt er eksemplet med brugen af Henrik Qvortrup, konkluderer han.

»Det ville for eksempel være utænkeligt, at man i USA tog redaktøren af sladderbladet The National Enquirer så alvorligt, at han fik lov til at optræde som kommentator i andre medier.«

Tidligere chefredaktør for B.T. og nuværende politisk kommentator på Dagbladet Information, Erik Meier Carlsen, er ligeledes oprørt over den journalistiske dækning af valgkampen 2007. For få dage siden skrev han tilsvarende i Information, at mange medier har forholdt sig usædvanligt ukritisk i denne valgkamp. Samtidig gik han til angreb på smædekampagnerne mod Henrik Sass Larsen. Blandt andet pointerede Erik Meier Carlsen:

»Bemærkelsesværdig var en kommentar i går søndag i Berlingske Tidende af den af DR meget brugte politiske kommentator Thomas Larsen. I kommentaren overskrider Thomas Larsen alle klassiske regler for kildebeskyttelse og prøver at udlevere Sass som 'destruktiv hævner'. Larsen nævner ingen konkrete eksempler overhovedet, men anlægger grovkornede subjektive vurderinger.«

Og mens Uffe Ellemann-Jensen taler om 'dårligt underbyggede sladderhistorier', betegner Erik Meier Carlsen det som decideret 'journalistsladder'.

Uffe Ellemann-Jensen og Erik Meier Carlsen er ikke de eneste, som har følt sig kaldet til at reagere over udviklingen i de danske mediers valgdækning.

Chefredaktør for Berlingske Tidende, Lisbeth Knudsen, skrev blandt andet følgende i sin valgblog lørdag:

»Har denne valgkamp virkelig eksponeret noget for vælgerne, så er det de personlige venskaber mellem politikere og journalister, som godt kan rejse nogle relevante spørgsmål ved den politiske journalistiks troværdighed og uafhængighed.«

Og i Politiken lagde både lytternes og seernes redaktør i DR, Jacob Mollerup, samt direktør og partner i medievirksomheden Kontrabande, Søren Schultz Jørgensen, op til selvransagelse allerede fem dage efter valgets udskrivelse. Under overskriften: »Må vi foreslå 10 simple bud på en ordentlig valgkamp – i pressen« foregreb de udviklingen:

»Mediernes storstilede valgkampssatninger giver ikke nødvendigvis optimal journalistik,« lød de advarende ord.

Siden skulle det vise sig, at 2007-valgkampen ikke valgte at følge de 10 råd fra Mollerup og Schultz Jørgensen.

I det næste nummer af Journalisten, der udkommer den 21. november, sætter magasinet yderligere fokus på pressen og valgdækningen samt de danske kommentatorers habilitet.

1 Kommentar