Elbæk: Mediestøtte skal gå til nyheder, ikke fældning af svenske skove

Kulturminister lægger i Politiken-kronik op til, at der skal flyttes mediestøtte-midler til eksperimenter og små netredaktioner

Kulturminister lægger i Politiken-kronik op til, at der skal flyttes mediestøtte-midler til eksperimenter og små netredaktioner

Samme dag, som Uffe Elbæk går til det tredje møde om medieforliget, åbner han i en kronik i Politiken for posen i forhold til de kommende forhandlinger om mediestøtten.

Der skal ydes støtte til mindre og eksperimenterende medier.

Støtten skal hæftes op på indhold, frem for størrelsen af oplag.

I kronikken i Politiken skriver Uffe Elbæk:

»Nyhedsformidlingen foregår allerede i dag mindst lige så meget på digitale medier som i papiraviser, og den udvikling vil kun fortsætte.«

»Derfor skal mediestøtten støtte produktion af nyheder i stedet for fældning af svenske skove. Samtidig skal vi styrke innovationen i branchen ved at yde særlig støtte til eksperimenter og til små netredaktioner, som ikke falder ind under den nuværende ordning. Dermed støtter vi også mangfoldigheden og de nye stemmer.«

I det hele taget lægger Uffe Elbæk op til, at den danske mediestøtte skal revideres:

»En anden ordning, som har brug for et eftersyn, er den danske mediestøtte, der årligt uddeler hen ved 400 mio. kr. til danske dagblade m.v. i produktionsstøtte. Det er et vigtigt bidrag til produktionen af dansk journalistik på højeste niveau. Mediestøtten skal revideres her i efteråret, og i den forbindelse skal vi tage fat på en modernisering.«

Uffe Elbæk siger, at den nuværende model for mediestøtte ikke er tidssvarende, »da den kun tildeler støtte ud fra antal trykte papiraviser i stedet for produktion af indhold«.

1 Kommentar

Mikkel Munck
11. SEPTEMBER 2012
Don't mention the war...

Det danske demokrati er i overhængende fare.

Og nej. det skyldes hverken skattesagen, lækagesagen, jægerbogssagen, de særlige rådgiveres evindelige forsøg på fiflen med forvaltningsloven, borgernes manglende retssikkerhed som følge af terrorpakken, skiftende regeringers utallige forsøg forsøg på at stække offentlighedsloven eller pressens indbildte selvcensur, som følge af Muhammedkrisen.

Ovenstående er blot at regne for rene bagateller i forhold til demokratiets sande fjende, der såmænd er ingen ringere end landets kulturminister. For i disse vanskelige tider må vi jo huske på, at mediestøtte er lig demokratistøtte.