Ekstra politi til journalister

 

 

På papiret er der ingen tvivl. Alle er lige for loven. Også journalister. Alligevel taler flere om, at der bør være en slags positiv særbehandling for journalister. I ytringsfrihedens navn. Men medieforsker advarer: Pas på troværdigheden.

Den fjerde statsmagt. Retfærdighedens forkæmper. Virkelighedens referent. Journali-sternes selvforståelse fejler ikke noget. Samtidig åbner den for debatten om, hvorvidt journalister bør forvente ekstra hjælp fra politiet, blot fordi de passer deres arbejde.

Det mener både medlem af Etisk Råd Nikolaj Henningsen (pro-rektor for Kaospiloterne) og suppleant i Pressenævnet Bo Maltesen (chefredaktør, Politiken), at journalister med rette både kan og bør forvente:

"Så længe journalisten har fulgt de presseetiske færdselsregler i en prekær sag, bør det være helt i orden, at journali-ster bruger deres fag som argument for, at sager skal efterforskes. Det kan være sager om chikane eller sager, der kan have indflydelse på ens arbejds-indsats," siger Nikolaj Henningsen fra Etisk Råd. Hvis argumentet om, at alle er lige for loven skal holde, er det vigtigt at huske på, at man for at behandle folk ens, skal behandle dem forskelligt, mener han.

"Hvis vi som samfund beder en journalist afdække en historie, der kan udløse repressalier, må vi som samfund også tage ansvaret for det. Derved vil det, så længe journalistens troværdighed er i orden, være det mest etisk korrekte at sætte alle sejl ind på at fjerne repressalierne fra hans skuldre," siger han.

Bo Maltesen siger:

"Hvis ikke vi som journalister kan vide os sikre på, at der tilfalder os den samme retssikkerhed som alle andre og om nødvendigt en eller anden form for positiv særbehandling, så risikerer vi, at fremtidens journalister bliver ammefromme og selvcensurerende, fordi de er nødt til selv at vurdere risikoen. Den forpligtelse, vi har til at fortælle om alle grupper i samfundet, bliver pludselig svær at leve op til."

Når Bo Maltesen taler om positiv særbehandling, finder han argumenterne i den samfundsmæssige særstatus, journalister allerede har:

"Det, at vi har et pressekort og har mulighed for at få adgang til steder, andre ikke har, viser med al tydelighed, at journalister allerede har særstatus. Derfor mener jeg ikke, at det er urealistisk at ønske en positiv særbehandling i forlængelse af det."

Ifølge medieforsker Frands Mortensen er det pressens eget prædikat som den fjerde statsmagt, der har givet journalister en ophøjet position i offentligheden og i selvanskuelsen:

"Pressens repræsentanter skal beskyttes, fordi de har en opgave, som rækker ud over dem selv. Det er den holdning, der er årsag til de særlige ønsker om positiv særbehandling, netop fordi journalister betragter sig selv som mere end den almindelige borger."

Frands Mortensen siger blandt andet, at man absolut ikke skal underkende den magt, massemedier, fiktion og journaliststanden selv har:

"Flere gange om ugen ser man film eller serier, hvor den frygtløse journalist kommer ridende ind på den hvide hest og tager over der, hvor politiet har givet op. Han kæmper for os alle og for retfærdighed, sandhed eller objektivitet."
Men objektiviteten kan gå hen og komme svært i klemme, hvis journaliststanden allierer sig med politiet og kan hente særlig hjælp via journalistens faglighed:

"Så opstår den anden klassiske historie, hvori journalisten enten ender med at være i lommen på politiet eller på de kriminelle. Det er meget svært at påberåbe sig at være den fjerde statsmagt og forvente troværdighed, hvis journalisten samtidig sælger ud af sin neutralitet ved at hente særlig service," mener Frands Mortensen.

Når journaliststanden bliver præsenteret, som om den var med i film eller fiktion, bringer det associationer til amerikanske forhold. Det er ifølge Frands Mortensen ikke helt ved siden af:

"Der er ingen tvivl om, at flere og flere bliver truet. Men med angsten for ikke at leve op til journalisternes egen selvforståelse om troværdighed og kildeloyalitet er det de færreste, der rent faktisk anmelder sagerne til politiet. Derfor er journalisternes position i samfundet og i forholdet til politiet helt klart noget, man skal være opmærksom på i fremtiden."

Læs også:Fredløs i faget

 

0 Kommentarer