Ekstra Bladets og Århus Stiftstidendes nedtur fortsætter

Stort set samtlige danske dagblade lider atter med fald i oplaget. Størst tilbagegang for Århus Stiftstidende og Ekstra Bladet. Og Politiken er nu under den magiske grænse.

Stort set samtlige danske dagblade lider atter med fald i oplaget. Størst tilbagegang for Århus Stiftstidende og Ekstra Bladet. Og Politiken er nu under den magiske grænse.

Hvis man vil undgå at få spoleret sit mandagshumør fuldstændigt, så bør man nok stoppe læsningen her. Dagens oplagstal for maj måned fra Dansk Oplagskontrol, de såkaldt ikke-kontrollerede tal, er nemlig spækket med røde cifre overalt på regnearket.

På hverdage skiller Dagbladet Holstebro-Struer, Helsingør Dagblad og Viborg Stifts Folkeblad sig dog ud med små procentvise fremgange, hvis man sammenligner maj måned 2011 med maj måned sidste år. Men her taler vi til gengæld om så små oplag, at det alligevel er marginaler. Eksempelvis er oplaget for Helsingør Dagblad steget fra 5.416 til 5.612 – svarende til et plus på 3,6 pct.

Og lægger man alle oplagstallene for de betalte hverdagsaviser sammen, så bliver det samlede resultat et minus på 5,5 pct.

Når det gælder dagbladenes søndags- og weekendudgaver, ja så er der lutter røde tal. Det vil sige tilbagegang over hele linjen. Lagt sammen er der tale om et minus på 6 pct. for søndags- og weekendaviserne. Værst ser det ud for Århus Stiftstidende, der siden maj måned sidste år er gået tilbage fra 28.657 til et oplag nu på 24.567 – svarende til et tab på 14,3 pct.

Århus Stiftstidende er også den avis, der går mest tilbage på hverdage. Her er der tale om en endnu større nedtur: 15,4 pct., hvilket betyder, at hverdagsoplaget er gået tilbage fra 23.250 eksemplarer til 19.661.

En anden af de "faste" aviser på listen, som kæmper med oplagsfald er Ekstra Bladet.
Maj 2010 var oplaget på 74.864. I år er Ekstra Bladets hverdagsoplag nede på 65.275 eksemplarer i maj måned. Og i den sammenhæng er det værd at huske på , at Ekstra Bladet tilbage i 1978 havde et oplag på 249.000 eksemplarer.

B.T. er også gået tilbage. Men i mindre omfang, og kan derfor rent faktisk prale af et større oplag end Ekstra Bladet. B.T. ligger lige over med et oplag i maj 2011 på 66.514. Sidste år var det 71.731, så også her har man tabt terræn: Et minus på 7,3 pct.

Dansk Oplagskontrol understreger som altid, at de månedlige udgivererklæringstal er ikke kontrollerede oplagstal. Tallene gøres kun op pr. halvår. Og opgørelsesmetoden er ændret i de senere år. Men tallene er alligevel så pålidelige, at de viser tendensen: Og den er for nedadgående.

Tallene for maj måned i år indeholder i øvrigt flere dårlige nyheder.

Politiken er nu på hverdage under de magiske 100.000. I maj 2010 lå oplaget på 101.871. Nu er oplaget nede på 97.816. For Politiken gælder i øvrigt, at man har en del fællesabonnenter med Frederiksborg Amts Avis, som dermed holder hinanden oppe. Sidste år var det fælles abonnementstal 20.829. For maj måned i år er tallet 19.873.

Jyllands-Posten holder sig til gengæld lige akkurat på den pæne side af 100.000. Men også her er der oplagsfald. Hele 7,7 pct. Det betyder at morgenavisen er gået fra et oplag på 110.033 i maj sidste år til nu 101.573. 

Endelig må nicheaviserne Børsen, Kristeligt Dagblad og Information også se sig slået tilbage. De tre specialaviser er ellers hidtil på hverdage gået imod strømmen. Men her taber man nu også oplag, dog i mindre mængder med Information som dårligst kørende. Her er oplaget faldet med 3,8 pct. fra 22.585 til 21.722.

6 Kommentarer

Max Kim Tobiasen
21. JUNI 2011
Re: Ekstra Bladets og Århus Stiftstidendes nedtur fortsætter

Kommentaren var rettet mod dig - undskyld hvis jeg kom til at lægge ordene i munden på dig.

 Det ser ud til at vi er enige. 

Susanne Sayers
21. JUNI 2011
Re: Ekstra Bladets og Århus Stiftstidendes nedtur fortsætter

Max, jeg ved ikke, om kommentaren er rettet mod mig. I givet fald vil jeg bare sige, at jeg langt hen ad vejen giver dig ret i din analyse. Min eneste anke mod historien er, at oplagstallene ikke i sig selv siger noget om, hvorvidt branchen er i krise - der skal andre parametre til også. Og Jens Jørgen har selv linket til en artikel, der uddyber. Så der er ingen fornægtelse fra min side.

Jeg er enig i, at fremtiden i vidt omfang tilhører nettet, og at de klassiske aviser har forsømt at afsøge mediets muligheder. Det bliver i vidt omfang stadig opfattet som - og publiceret til - som var det en papiravis.  

Bedste hilsner

Susanne 

Max Kim Tobiasen
21. JUNI 2011
Re: Ekstra Bladets og Århus Stiftstidendes nedtur fortsætter

Din kommentar er et godt eksempel på den fornægtelse der ses mange steder i mediebranchen. Måske  er antallet af læsere per kopi blevet højere, måske er dyre abonnenter skåret fra (hvad er en dyr abonnent iøvrigt?),  måske går det hele alligevel.

 Hvis man kigger på oplagstallene for Danske aviser er det desværre tydeligt for enhver at der er tale om en varig nedadgående trend. Det interessante i den sammenhæng er at det ikke burde komme som en overrraskelse - der har været talt og skrevet om paradigmeskiftet i medieforbrug i forbindelse med Internettets indtog de sidste fem år. alligevel klamrer dagbladene sig til en gammeldags forretningsmodel mens mere entreprenante og teknologi orienterede virksomheder overhaler dem indenom. 

Det som de fleste overser er at det paradigmeskift der er igang ikke bare handler om at flytte information fra print til net, men er meget mere omfattende. I de gode gamle dage havde medierne monopol på at  indsamle vurdere og skrive  interessante nyheder og præsentere dem for læserne. Denne model er under opløsning. Når jeg skal have en skarp politisk vinkel besøger jeg Jarl cordua's blog (http://jarlcordua.dk/), når jeg skal have nyt om den igangværende rejsekort skandale besøger jeg Poul Henning Kamp's blog (http://ing.dk/blogs/phloggen), og når jeg skal have min daglige dosis af internationale nyheder kigger jeg forbi Reddits økonomi sektion (http://www.reddit.com/). 

Monopolet er brudt - det står enhver frit for at starte en blog, eller på anden vis kommunikere ekspertise eller holdninger til dem der måtte være interesserede. Og hvis jeg skal vælge vil jeg hellere have nyheder om rejsekortet direkte fra en ekspert som Poul Henning Kamp end fra en journalist der kun har sporadisk kendskab til emnet og skal skrive fem artikler mere inden arbejdsdagen er omme. Dagbladene har hidtil levet af at være gatekeepers mellem nyheden og det brede publikum, men den tid er ved at være forbi. Når der begynder at dukke forskellige sociale  nyhedsaggregators op der kan indfange og samle dagens mest interessant blogindlæg begynder det at blive rigtigt spændende - eller farligt, alt efter hvilken side af hegnet man står på. De findes allerede på engelsk, og mon ikke der snart kommer noget på Dansk.

 

 

Jens Jørgen Madsen
20. JUNI 2011
Re: Ekstra Bladets og Århus Stiftstidendes nedtur fortsætter

Kære Susanne.

Du har fuldstændig ret. Derfor burde jeg også have henvist til følgende artikel om de seneste læsertal. Eller flettet det direkte ind: Jyllands-Postens læsertal det laveste i årevis

mvh

JJ

Flere