Ekstra Bladets Forlag giver kilde mundkurv på

 

 

Fratagelse af ytringsfrihed, betaling af kilde og manglende kildebeskyttelse. Ekstra Bladets Forlags kontrakt med et af de vigtigste vidner til Tøndersagen er så urimelig, at den kan blive omstødt ved domstolene, mener jura-professor.

Tønderbog. Ekstra Bladets Forlag har indgået en usædvanlig kontrakt med den mand, der i sin tid tippede politiet om Tøndersagen.

Manden må ikke tale med andre forfattere, journalister eller medier om sagen. Forlaget forbeholder sig desuden ret til at ophæve hans anonymitet, hvis han bryder kontrakten.

»Vilkårene i kontrakten er af en sådan karakter, at den formentlig i sin helhed kunne blive tilsidesat i henhold til aftalelovens paragraf 36,« siger advokat Anne-Marie Németh fra Dansk Journalistforbund.

Manden, der i medierne er kendt som K eller bare Tønderhelten, indgik tidligt i forløbet en mundtlig aftale med Ekstra Bladets journalist Claus Jessen, der dækkede sagen for sin avis, om kun at tale med ham. Den aftale blev senere nedfældet på skrift af Ekstra Bladets Forlag i forbindelse med Jessens bogprojekt om Tøndersagen. Den kontrakt er Journalisten nu kommet i besiddelse af.

Den type kontrakt er et særsyn i dansk forlagsverden. Ganske vist blæser der voldsomme vinde fra udlandet og især USA. Her benytter man sig ofte af fortroligheds-erklæringer og andre juridiske spidsfindigheder. I Danmark er normen stadig, at man benytter sig af Forlæggerforeningens standartkontrakter – og at kontrakten indgås mellem en forfatter og et forlag.

I kontrakten med K står der blandt andet, at Ekstra Bladets Forlag mod betaling af et konsulenthonorar og en royalty af bogens salg har eneret til Ks historie. Samtidig skal han med sin underskrift love ikke at »offentliggøre eller delagtiggøre andre forfattere, journalister eller medier i sin historie uden skriftlig aftale med Ekstra Bladets Forlag, JP Politikens Forlags Hus A/S. Ej heller må han assistere andre forfattere, journalister eller medier med hjælp eller informationer.«

Og kontrakten fortsætter: »Ekstra Bladets Forlag, JP Politikens Forlags Hus A/S, forpligter sig til at holde Ks rigtige navn anonymt i bogen. Denne forpligtelse bortfalder ved kontraktbrud, eller hvis K selv bryder sin anonymitet i offentligheden.«

Kontrakten løber frem til 1.1.2009.

Professor ved Københavns Universitet, dr. jur. Jens Schovsbo, betegner det som en vidtgående aftale, der befinder sig langt på den forkerte side af det rimelige. Og selv om kilden har skrevet under, er indholdet af kontrakten af en sådan karakter, at det ikke ville undre ham, hvis den ved en domstol kunne omstødes efter aftalelovens paragraf 36, der kan tilsidesætte urimelige aftaler.

Om de to ovenfor citerede passager siger han til Journalisten: »Forlaget afskærer manden fra at deltage i den offentlige debat – og de fratager ham samtidig retten til at tage til genmæle i offentligheden, hvis han på et tidspunkt fik brug for at fortælle sin egen version af historien. At sanktionere økonomisk ved kontraktbrud er almindeligt, men at man truer med at ophæve en lovet anonymitet er voldsomt.«

Kontrakten rejser ikke blot juridiske, men også etiske spørgsmål. Journalist og forfatter Peter Øvig Knudsen, der er aktuel med en bog om Blekingegadebanden, mener, at forlaget er ude på det etiske overdrev, og at man bryder en journalistisk grundregel, når man betaler kilder.

»Man mister troværdighed som journalist og forlag, hvis man betaler sine kilder, og hvis man undlader at beskytte dem,« siger Peter Øvig Knudsen. »Det er forkasteligt.«

Bogens forfatter Claus Jessen ønsker ikke at udtale sig og henviser til Ekstra Bladets Forlag. Her siger redaktionschef Elisabeth Svane, at hun ikke vil gå ned i enkeltheder i kontrakten, og at hun ikke betragter kontrakten som en kontrakt med en kilde, men derimod som en kontrakt med en konsulent. Hun ønsker ikke at svare på Journalistens opfølgende spørgsmål.

Den sidste dom er faldet i Tøndersagen. Allerede den 28. marts udkom Claus Jessens »Tøndersagen« på Ekstra Bladets Forlag. Bogen anmeldes i dette nummer af Journalisten. Senere på året følger Nikolaj Thomassens og Mads Brüggers »Grænselandet« om samme sag på forlaget Aschehoug.

0 Kommentarer