Ekstra Bladet frikendt – Og dog

Pressenævnet mener, det var ‘forkert', men ‘ikke kritisabelt', da Ekstra Bladet uretmæssigt gjorde en familie til venner med en mand, der blev mistænkt for at have myrdet deres datter.

Pressenævnet mener, det var ‘forkert', men ‘ikke kritisabelt', da Ekstra Bladet uretmæssigt gjorde en familie til venner med en mand, der blev mistænkt for at have myrdet deres datter.

»Det er en vattet afgørelse. Jeg havde svært ved at forstå den, da jeg så den første gang. Men efter et par gennemlæsninger må jeg sige, det er som at hælde lidt vand ud af ørerne.«
Vice-kriminalinspektør i Københavns Politis Drabsafdeling, Ove Dahl, studsede, da han i Ekstra Bladet læste Pressenævnets kendelse i sagen, hvor forældrene til pigen Roujan, der blev myrdet for tre år siden, klagede over, at Ekstra Bladet uberettiget havde gjort dem til ven med en klunser, som blev mistænkt for at have myrdet deres datter.
Et ‘venskab' Ekstra Bladet dementerede to dage senere. (Sagen blev omtalt i JOURNALISTEN 13/98).
Pressenævnet udtaler:
»Det var forkert af bladet at fastslå som en kendsgerning, at klunseren kom i familiens hjem og var ven med familien. Da oplysningen imidlertid blev bragt med det formål at efterprøve en mulig sammenhæng mellem klunseren og det uopklarede drab på klagernes datter, finder Pressenævnet på dette punkt ikke grundlag for kritik.«
Ekstra Bladet har altså opført sig ‘forkert', men ‘ikke kritisabelt' – en noget usædvanlig formulering.
For at finde ud af hvad den helt præcist betyder, ringede JOURNALISTEN til Pressenævnets formand, højesteretsdommer Per Sørensen. Han siger, at nævnets kendelser må tale for sig selv, og at han derfor hverken kan eller vil argumentere for afgørelsen, men gerne svarer på opklarende spørgsmål.
– Hvorfor er det ikke kritisabelt, når Ekstra Bladet har opført sig forkert?
»Når vi siger, det er forkert at nævne forbindelsen mellem familien og klunseren, så er det fordi, at sådan kan man ikke uden videre gøre, når det ikke er underbygget. Men når man gengiver politiet som kilde, så er det normalt tilladeligt – og her har vi lagt vægt på, at det skulle bedre politiets muligheder for at efterprøve sammenhængen,« forklarer Per Sørensen.

Politiet nægter
I Ekstra Bladets artikel den 15.7. – med rubrikken »Var ven med Roujans forældre« – er politiet ikke noget sted nævnt som kilde til venskabsforholdet.
Når Pressenævnet alligevel lægger vægt på samspillet mellem politi og presse for at opklare forbrydelsen, er det ikke så sært. I sin redegørelse til Pressenævnet skriver Ekstra Bladets chefredaktør Bent Falbert nemlig, at oplysningerne stammer fra Københavns politis drabsafdeling – og nævner direkte vicekriminalinspektør Ove Dahl.
Men politiet nægter at være kilde til venskabshistorien og forstår i øvrigt ikke Pressenævnets argumentation.
»Vi var ikke kilde til, at familien var ven med klunseren,« siger vice-kriminalinspektør Ove Dahl og fortsætter:
»At efterprøve en sammenhæng, det er politiets opgave – hverken Ekstra Bladets eller offentlighedens. Vi kunne ikke drømme om at kaste sådan en teori om en sammenhæng mellem personer ud, uden først at have undersøgt det selv – og vi ville naturligvis allerførst kontakte forældrene,« siger Ove Dahl og tilføjer: »Hvis Pressenævnets beslutning er truffet for at give politiet mulighed for at efterprøve den sammenhæng – så er den beslutning truffet på et forkert grundlag.«
Det kunne altså ligne en misforståelse, når Pressenævnet vægter politiets interesse i historien, men ifølge Bent Falbert er Pressenævnet korrekt informeret. I et svar på et læserbrev fra familien fortæller bladet, at historien opstod på baggrund af ‘et tip fra offentligheden'.
»Og det har vi medsendt til nævnet,« siger Bent Falbert.
»I øvrigt bestemmer vi da selv, om vi vil efterprøve en sammenhæng. Vi behøver ikke at vente på en henvendelse fra politiet. Det er jo ikke politiet, der redigerer Ekstra Bladet. Det her er en ganske særlig sag – et af de mest omtalte mord. Og her mener jeg, at det er O.K. at bringe historien på grund af den store offentlige interesse,« siger Bent Falbert.

Irriterende nyt
At politiet ikke er kilde til venskabshistorien og ikke har villet efterprøve sammenhængen, sætter Pressenævnets afgørelse i et nyt lys. Det var jo netop derfor, at nævnet ikke ville kritisere Ekstra Bladet for at have fastslået de forkerte kendsgerninger.
Derfor forelægger JOURNALISTEN politiets og Ekstra Bladets udtalelser for Pressenævnets formand. Det bliver Per Sørensen dog nærmest irriteret over.
»Du gør alt for meget ud af denne sag. Du laver efterforskning, det gør vi ikke. Vi skal ikke lave bevisførelse, men tager stilling på det foreliggende grundlag – efter parterne har haft lejlighed til at udtale sig.«
Men hvis forudsætningerne er forkerte?
»Vi tager stilling på det foreliggende grundlag. Undertiden er det så grumset eller så mangelfuldt, at vi ikke kan tage stilling, men sådan har det ikke været her.«
Men første gang vi talte sammen, sagde du, at I ikke kritiserede Ekstra Bladet, fordi artiklen skulle bedre politiets muligheder for at efterforske sagen. Det holder jo ikke?
»Så glem hvad jeg sagde første gang!« lyder det fra Per Sørensen, der ikke vil diskutere afgørelsen yderligere.
Heraf kan man altså slutte, at det ikke er kritisabelt, når Ekstra Bladet i en artikel – uden at tjekke det med forældrene selv eller have andre kilder end et anonymt tip fra offentligheden – skriver som en kendsgerning, at familien var venner med en mand, der blev mistænkt for mordet på deres datter. Det er bare ‘forkert'.

Kritik – ikke kritik
Forældrene til den myrdede pige, Roujan, havde klaget over yderligere to forhold, hvor de mente, at Ekstra Bladet havde tilsidesat god presseskik:
At Ekstra Bladet havde bragt et stort billede af deres afdøde datter på forsiden i forbindelse med den første omtale af klunserens selvmord.
Og at bladet inde i avisen gengav den tre år gamle forside med et billede af forældrene fra dengang, datteren blev myrdet. Et billede, hvor forældrene, sagtens kunne genkendes.
At bladet bragte billedet af Roujan på forsiden, mener nævnet ikke er i strid med god presseskik, da det er sædvanligt, at medierne bringer sådanne billeder i forbindelse med andre alvorlige forbrydelser mod børn.
Derimod udtaler Pressenævnet kritik af bladet i det sidste punkt. Det var unødvendigt at gengive billedet af forældrene, så de kan genkendes. Her har Ekstra Bladet tilsidesat god presseskik.

0 Kommentarer