Ekstra Bladet får frivillige fratrædelser uden fuld fritstilling

Ny aftale giver Ekstra Bladets ansatte frivillig fratrædelse i sparerunden hos JP/Politikens Hus. Men i modsætning til hos Politiken skal de arbejde i en del af opsigelsesperioden. »Det vil klart være at foretrække, hvis folk kunne blive fritstillet straks,« siger tillidsrepræsentant

Aftalerne om frivillige fratrædelser falder på plads en efter en hos JP/Politikens Hus, der er i gang med en stor fyringsrunde. Tirsdag fik Politikens medarbejdere en aftale, og torsdag eftermiddag blev Ekstra Bladets medarbejdere præsenteret for en aftale om frivillige fratrædelser.

Muligheden for frivillige fratrædelser betyder, at man undgår en fyring for hver medarbejder, der frivilligt vælger at sige op. Lokkemidlet er traditionelt, at man ud over en fratrædelsesbonus også bliver fritstillet med det samme, så man er fri til at søge nyt job med fuld løn i resten af opsigelsesperioden.

Men i modsætning til aftalen på Politiken, får Ekstra Bladets medarbejdere ikke fuld fritstilling. De skal fortsætte med at arbejde på Ekstra Bladet i to til fem måneder i opsigelsesperioden, afhængig af hvor lang tid, de har været ansat. Jo længere tid, man har været ansat, jo længere tid skal man arbejde i opsigelsesperioden.

»Hvis jeg skal sammenligne aftalen med Politiken, kan jeg jo ikke være tilfreds, da de har fået en langt bedre aftale, end vi har. Det ville klart være at foretrække, hvis folk kunne blive fritstillet straks, i stedet for at de skal arbejde videre i nogle måneder. Men skal jeg vurdere aftalen i forhold til forløbet i forhandlingslokalet, så har Gisle Thorsen og jeg lavet et solidt stykke fagligt arbejde,« siger Ekstra Bladets tillidsrepræsentant Anders Stoffer.

Har fyret de faste fotografer og layoutere

Ekstra Bladet har fyret otte fastansatte fotografer og layoutere, hvoraf nogle bliver tilbudt at fortsætte som freelancere. Men derudover skal der spares yderligere otte redaktionelle stillinger væk.

Anders Stoffer håber, at man med aftalen kan undgå yderligere fyringer. Men han er usikker på, hvor stor interessen for frivillig fratrædelse vil være på de foreliggende vilkår.

»Med den her aftale har jeg svært ved at vurdere, hvor stor interessen for frivillig fratrædelse bliver,« siger Anders Stoffer.

De otte DJ-stillinger, som skal spares væk, svarer til en besparelse på 5 millioner kroner. Derudover skal der ifølge aftalen findes en besparelse på 1,5 millioner kroner på chefniveau.

Modregner i lønnen

Ligesom på Politiken er det en del af aftalen, at man må give afkald på den resterende løn fra Ekstra Bladet, hvis man i opsigelsesperioden får job på et konkurrerende medie. Det er koncernens politik.

»Men vores problem er, at Ekstra Bladet er i konkurrence med langt flere medier end Politiken. Vores ledelse ser ikke kun de landsdækkende aviser og tv-stationer som konkurrenter. Vi er også i konkurrence med en masse andre elektroniske medier, tv-stationer og ugeblade. Får en kollega med en frivillig opsigelse arbejde der, så bortfalder aftalen,« siger Anders Stoffer.

Desuden har Ekstra Bladets aftale yderligere en begrænsning, som ikke gælder for Politiken. Uanset hvilket nyt job, man får i opsigelsesperioden, blive lønnen fra Ekstra Bladet modregnet.

Får man job hos bageren eller cykelsmeden, bliver lønnen derfra modregnet krone for krone i den resterende løn fra Ekstra Bladet. Man er dog bedre stillet, end hvis man får job på et konkurrerende medie.

Får man et nyt job til en lavere løn hos en virksomhed, der ikke betragtes som en konkurrent, så er man sikret det lønniveau, man havde på Ekstra Bladet i resten af opsigelsesperioden, og man har fortsat ret til fratrædelsesgodtgørelsen, der består af et engangsbeløb.   

Aftale om frivillige fratrædelser på Ekstra Bladet

 • De opsagte fotografer og layoutere på Ekstra Bladet tilbydes fritstilling fra 1. september.
   
 • En runde med frivillige fratrædelser blandt de øvrige redaktionelle medarbejdere indledes nu.
   
 • Fristen for at ønske frivillig fratrædelse er tirsdag den 23. august kl. 12
   
 • Aftalen indeholder dog en række begrænsninger i forhold til både fritstilling og modregning af den resterende løn.
   
 • Medarbejdere, der tager frivillig fratrædelse, bliver først fritstillet nogle måneder inde i opsigelsesperioden.
   
 • Man skal fortsætte arbejdet på Ekstra Bladet i mellem 2 og 5 måneder alt afhængig af anciennitet på avisen.
   
 • Under 22 år på Ekstra Bladet: To måneders arbejde før fritstilling.
   
 • Mellem 22 og 26 år på Ekstra Bladet: Tre måneders arbejde før fritstilling
   
 • Mellem 26 år og 30 år på Ekstra Bladet: Fire måneders arbejde før fritstilling
   
 • Over 30 år på Ekstra Bladet: Fem måneders arbejde før fritstilling.
   
 • Ledelsen har vetoret over for de enkelte medarbejderes ønske om frivillig fratrædelse
   
 • Hvis man får nyt job i opsigelsesperioden, bliver man modregnet i lønnen fra Ekstra Bladet i resten af opsigelsesperioden.
   
 • Hvis man får job i på et konkurrerende medie i opsigelsesperioden, bortfalder aftalen helt. Man giver afkald på den resterende løn samt fratrædelsesgodtgørelsen, som er et engangsbeløb.
   
 • Desuden er der afsat en samlet pulje på 64.000 kroner til efteruddannelse/outplacement til folk, der tager frivillig fratrædelse, samt 16.000 kroner til hver af de opsagte fotografer og layoutere, uanset om de tager frivillig fratrædelse eller ej.

0 Kommentarer