Eksplosion i sladder om journalister

SE og HØR har mere end tidobbelt mængden af sladder om journalister på bare fem år. Tv-værter, journalister og kommunikationsfolk er blevet forsidestof. TV 2 har spottet tendensen og markedsfører programmer via kendisserne.

SE og HØR har mere end tidobbelt mængden af sladder om journalister på bare fem år. Tv-værter, journalister og kommunikationsfolk er blevet forsidestof. TV 2 har spottet tendensen og markedsfører programmer via kendisserne.

Journalisten har sammenlignet antallet af historier om kendte journalister i SE og HØR i forhold til for fem år siden, og det er opsigstvækkende tal, der kommer frem. I 2002 var der i fem numre af SE og HØR fra den 22. august og frem kun ni historier om journalister. Ingen af dem nåede forsiden.

 I samme periode i år har der været 109 historier om journalister, hvilket er mere end en tidobling på fem år. Der er nu journalister på fire ud af fem forsider.

Karakteren af omtalen har også ændret sig. Hvor artikler om journalister i SE og HØR fra 2002 primært handlede om rent formelle arrangementer, som journalisterne havde deltaget i, handler det i dag lige så meget om journalisternes privatliv.

Frivilligt eller ufrivilligt.

SE og HØRs chefredaktør Henrik Qvortrup slår fast, at tendensen med journalister på forsiden er kommet for at blive. Værterne har da også noteret sig den øgede fokus.

»SE og HØR har næsten udviklet sig til et personaleblad for journalister,« siger studievært Natasja Crone fra TV2 News om den stigende eksponering.

Henrik Qvortrup afviser, at det er hans egen eller stabens interesse for journalisterne, der smitter af på SE og HØRs prioriteringer. Målgruppeanalyser viser, at journalist-historier går rent hjem hos læserne.

Forklaringen ligger ikke i det journalistiske hverv. Det handler ifølge Henrik Qvortrup slet og ret om det faktum, at de er i tv og hver dag bliver set af utrolig mange mennesker. Derfor ser man ikke skrivende journalister på forsiden af SE & HØR.

TV 2s kommunikationsafdeling hilser ugebladenes stigende interesse velkommen. Anne-Mette Bro, der er presse- og kommunikationschef, ser det som en gunstig situation for både de blade, der har fokus på de kendte, for journalisterne selv og ikke mindst for deres arbejdsplads.

SE og HØRs læsere er nemlig ikke bare flittige læsere, men også storforbrugere af tv. Så der er et naturligt win-win-samarbejde mellem tv-stationerne og ugebladene.

»Det er et dejligt ægteskab, vi tjener de samme interesser, de vil gerne have flere læsere, vi vil gerne have flere seere,« siger Anne-Mette Bro.

Der er derfor en hyppig kontakt, hvor tv-stationerne prøver at få bragt deres værter i søgelyset i bladene. På TV 2 er de ikke blege for at ringe op til ugebladene og forsøge at ’sælge’ en ny vært.

Anne-Mette Bro sammenligner principielt eksponering i ugebladene med annoncer og ser det som indlysende, at man gerne vil have kendskabet til et program så bredt ud som muligt.

Læs magasinartiklen i sin fulde udstrækning her

0 Kommentarer