Ekspertvurdering af økonomien bag Nyhedsavisen

Den 16.

Den 16. august 2006 stod det klart, at det islandske medieselskab Dagsbrún – ejeren af 365 Media Scandinavia, der vil udgive Nyhedsavisen – hverken har agt eller magt til at tilføre projektet de tilstrækkelige midler.

Dagsbrún vil begrænse sit engagement i projektet til 50 mio. kr. og søger nu medinvestorer, der vil komme med andre 300 mio. kr. Det oplyses, at en væsentlig del af beløbet kan forventes stillet til rådighed af Baugur Group, der er hovedaktionær i Dagsbrún.

Der er grund til at tro, at Baugur vil kunne mønstre den nødvendige kapital. Jokeren er en krise i det finansielle system på Island, som vil kunne ramme også Baugur. Det antages imidlertid, at de islandske banker vil være i stand til at ride stormen af.

Det er konklusionen på en vurdering, som Jørn Astrup Hansen har udarbejdet for Journalisten. Jørn Astrup Hansen, der er cand.oecon., er bankuddannet. Han fik i 1993 til opgave at stå i spidsen for en rekonstruktion af det færøske bankvæsen, og han var administrerende direktør i Føroya Banki indtil 2005. Jørn Astrup Hansen har de senere år været en interesseret iagttager af udviklingen på Island.

Læs her i fuld længde Jørn Astrup Hansens notat om Dagsbrún og Baugur.

 

0 Kommentarer