Eksperter anslår, at cirka fem mio. illegale immigranter bor og arbejder i EU. Mindst 500.000 kommer til hvert år.

Årets Reportage, UdlandCarsten Snejbjerg, FreelanceEuropa bruger flere og flere penge på at holde illegale immigranter ude.

Årets Reportage, Udland
Carsten Snejbjerg, Freelance
Europa bruger flere og flere penge på at holde illegale immigranter ude.
Eksperter anslår, at cirka fem millioner illegale immigranter bor og arbej- der i Den Europæiske Union. Mindst 500.000 kommer til hvert år. Det er til trods for, at EU – og især Spanien, Grækenland og Italien – arbejder hårdt for at forhindre dem i at komme ind i EU. Immigranterne søger et bedre liv for sig selv og deres familier i Europa, men havner i ingen- mandsland ved grænserne, hvor de bor under forfærdelige forhold. De har allerede sat livet på spil på turen fra deres hjemlande i Afrika, Øst- europa og Asien. Nogle af dem er allerede fanget i kløerne på skruppel- løse menneskesmuglere. Og i forsøget på at krydse grænserne til EU er de igen tvunget til sætte livet på spil. En gruppe migranter står i kø for at få mad udleveret af hjælpeorganisationer i Calais i slutningen af marts 2010. Maden er gratis, men ofte er den uden variation, og ofte har den overskredet holdbarhedsdatoen. Man skal dog tænke sig om, inden man yder bistand eller anden hjælp til migranterne, der i henhold til fransk ret kan straffes med op til fem års fængsel og en bøde på 30.000 euro. (Årets Reportage, Udland, 1:8)
Carsten Snejbjerg har været i Calais for at dokumentere en vigtig historie, og han vinder overlegent førsteprisen for sin serie om flygtninge, der prøver at komme til England. Det er stærke billeder, hvor fotografiet med hegnet sagtens kunne funge- re som et ikon for Europas udfordringer, for globaliseringen og for de millioner og atter millioner af mennesker, der er på vandring. Man kan næsten mærke
kulden og regnen, og vi får et lille indblik i, hvor hårdt det må være for de despe- rate flygtninge. Det er en svær historie at få adgang til, men man fornemmer, at fotografen har opnået den nødvendige tillid, selv har været tilstede ude i kulden og ikke bare ventet inde i varmen på, at motivet kom forbi. Dommerne roste des- uden, at fotografen har udvalgt en mindre flok, som det er nemmere at forholde sig til, samt at historien ses fra deres point-of-view.
Der var også stor ros til Klavs Bo Christensen for at vende tilbage til Haiti og lave reportagen om de unge, som får årets andenpris. Serien åbner stærkt med et anklagende blik, hvor man aner, at lige under overfladen lurer det helvede, man ser i reportagerne fra selve jordskælvet. Et blik, der åbner døren til selve serien. Lyset er magisk, og det er billeder, hvor man stopper op og kigger nærmere på motiverne. Ikke mindst, fordi fotografen har flyttet sig rundt, og de forskellige posi- tioner gør serien mere livlig. Der er gode kompositioner, og man røres af billeder- ne, som menneskeliggør katastrofen uden at udstille de involverede.
For Årets Reportage, Udland, har Carsten Snejbjerg modtaget Ekstra Bladets pris.

0 Kommentarer