Ekspert uenig i JPs frifindelse

Dagens dom i Århus Byret er forkert, mener mediejurist Oluf Jørgensen fra DJH. Han mener stadig, at der er tale om en krænkelse af ophavsretsloven i sagen mellem de to tidligere journaliststuderende og Jyllands-Posten.

Dagens dom i Århus Byret er forkert, mener mediejurist Oluf Jørgensen fra DJH. Han mener stadig, at der er tale om en krænkelse af ophavsretsloven i sagen mellem de to tidligere journaliststuderende og Jyllands-Posten. For Jyllands-Posten bruger oplysninger, de kun kan have fra hovedopgaven.
"Der kom nogle oplysninger frem i hovedopgaven ved nogle unikke interviews om aktivisternes bevæggrunde for deres handlinger. Og Jyllands-Postens artikel indeholder gengivelser af disse bevæggrunde," siger Oluf Jørgensen, der før sagen udarbejdede et responsum for de to tidligere studerende.

Sagen handlede om, hvorvidt Jyllands-Posten uretmæssigt havde plagieret passager fra en journalistisk hovedopgave fra DJH. Det mente de to daværende studerende Caspar Birk og Kim Hansen, der gennem DJ lagde sag an mod Jyllands-Posten.

Det centrale i hele sagen er oplysninger om de interviewede aktivister bevæggrunde for deres handlinger. Aktivisterne havde planlagt et brandattentat mod Udlændingestyrelsens underdirektør tilbage i 2000. En historie, som Caspar Birk og Kim Hansen ville fortælle i deres hovedopgave.

Aktivisternes bevæggrunde kan ikke læses andre steder end i hovedopgaven, hvilket dommen i dag faktisk også siger.
Der står i dommen, at der er 'betydelige ligheder' mellem JP-artiklen og hovedopgaven, og at 'afsnittet om aktivisternes individuelle bevæggrunde er skrevet navnlig på baggrund af hovedopgavens oplysninger'. Citater fra dommen.

Men det var altså ikke nok for dommeren, der trods disse forhold alligevel frifandt Jyllands-Posten, fordi de to produkter havde 'en forskellig fremtræden og form'.

Oluf Jørgensen hæfter sig ved formuleringerne om overensstemmelsen mellem JP-artiklen og hovedopgaven, og han er uenig i dommens konklusion.
"Jeg er uenig med dommeren i den sidste vurdering, om at forskellene mellem artikel og hovedopgave godtgør en frifindelse," siger han

Oluf Jørgensen bygger sin vurdering på Kulturministeriets vejledning om citater og plagiater. Heri skriver Kulturministeriet, at brug af en forfatters tekst i ændret form ikke bliver lovligt, blot fordi man angiver kilden og krediterer. Han siger endvidere, at han ikke er klar over, om denne vejledning er blevet brugt i retsagen.

Oluf Jørgensen mener, at Caspar Birk og Kim Hansen skal anke dommen.
"Ja, det synes jeg. Og jeg anbefaler, at man i anken lægger vægt på Kulturministeriets vejledning, der er skrevet af landets ypperste eksperter i ophavsret."

0 Kommentarer