Ekspert: Misbrug af licensmidler bør få ledelsesmæssige konsekvenser

Mediejurist Peter Lind Nielsen mener, det bør få konsekvenser for ledelsen i TV 2 Lorry, at man har brugt licensmidler ulovligt. Repræsentantskabet, der udpeger bestyrelsen, vil slet ikke tage stilling i sagen. Dan Tschernia erkender, at Club Lorry må lukke 

Senere i dag mødes medieordførerne med kulturminister Marianne Jelved for at drøfte, hvilke konsekvenser den ulovlige brug af licensmidler hos TV 2 Lorry skal have.

Ministeriet har i et notat slået fast, at de 177.000 kroner, som er blevet brugt til at dække aktiviteterne i seerklubben Club Lorry, er brugt ulovligt.

»Jeg mener i princippet, at det her bør få konsekvenser for ledelsen. Der burde være nogle, der havde undersøgt for lang tid siden, om de kunne retfærdiggøre at bruge licensmidlerne til det her. I første omgang er det direktionen, men det er vel også bestyrelsen, hvis de har været vidende om det, hvilket meget tyder på,« siger Peter Lind Nielsen, der er advokat og underviser i mediejura på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Giver indtryk af privatklub 

Professor i jura på Aalborg Universitet Søren Sandfelt Jakobsen peger også på, at man bør overveje personalemæssige konsekvenser af den ulovlige praksis:

»Jeg går ud fra, at bestyrelsen nu overvejer, om det her skal have personalemæssige konsekvenser,« siger Søren Sandfelt Jakobsen, der også mener, at de ansvarlige bør overveje, om ledelsen har haft egen vinding ud af aktiviteterne i Club Lorry:

»Hvis der er tale om, at ledende medarbejdere har profiteret personligt med eksempelvis rejser eller lignende, så er det kritisabelt rent tjenestemæssigt, og det er et anliggende mellem dem og bestyrelsen,« siger Søren Sandfelt Jakobsen.

Det har været en fast del af Club Lorrys aktiviteter, at man to gange om året har arrangeret ture til Paris, hvor tv-stationen ud over normale rejseguider også sender tre ledende medarbejdere med på tv-stationens regning – herunder direktør Dan Tschernia, der guider medlemmerne rundt en enkelt formiddag. Han står også for at vælge månedens vintilbud til medlemmerne sammen med en vindistributør.

Peter Lind Nielsen ser den slags aktiviteter som en skærpende omstændighed:

»Hvis det bare havde været en vin-event, hvor man havde lavet en udsendelse ud af det, så havde det været noget andet. Men det her med rejser og vinklub burde være noget, hvor man fra starten af var stoppet op og spurgt sig selv, om det nu var lovligt. Det giver indtrykket af, at det har været sådan en lille privatklub, hvor man har krydret tilværelsen med forskellige vinopleveler og så videre – og så har licensmidlerne dækket det,« siger Peter Lind Nielsen.

Dan Tschernia: Vi vil mange en reklamesøjle

Dan Tschernia skriver i en mail til Journalisten, at turene til Paris ”er et seriøst arrangement, hvor jeg møder nogle seere og også får talt med dem om andet end Paris’ arkitektur.”

Vinklubben er markedsføring for stationen, da Lorrys logo via bagetiketten optræder på spiseborde i hele sendeområdet, skriver Dan Tschernia, der forklarer, at den del ikke giver underskud:

”Vinen bliver først bestilt, når den er betalt af medlemmerne. Det gælder i øvrigt alt, hvad vi formidler,” skriver Dan Tschernia, som forklarer, at udgifterne i klubben er ”personalelønninger, porto og den slags”.

Dan Tschernia skriver, at underskuddet i Club Lorry i 2013 især skyldes en langtidssygemelding, og at det gennemsnitlige underskud i klubben de seneste fem år svarer til under en promille af Lorrys omsætning.

”Nu har Kulturministeriet udtalt sig om klubben i et notat (…). Det betyder, at den skal omstruktureres eller nedlægges. Begge dele har tidligere været drøftet både i bestyrelsen og ledelsen. Den har under alle omstændigheder svære kår i konkurrence med alle de andre tilbud, der findes i dag. Men hvis den forsvinder, vil vi mangle en god reklamesøjle for vor station, der også konkurrerer med en mængde andre tv-tilbud,” skriver Dan Tschernia i en mail til Journalisten.

Repræsentantskabet afviser at tage stilling  

Peter Lind Nielsen, der mener, at sagen bør få personalemæssige konsekvenser, peger på, at eventuelle konsekvenser skal tages af repræsentantskabet i TV 2 Lorry:

»Det bliver jo juridisk langhåret. For det er en selvejende institution, hvor repræsentantskabet har udpeget bestyrelsen, som igen har udpeget direktionen. Det må være repræsentantskabet, der skal tage konsekvensen,« siger Peter Lind Nielsen.

Medieordfører Mette Bock, som senere i dag skal drøfte sagen med kulturministeren, peger også på, at det er op til repræsentantskabet at tage stilling til eventuelle konsekvenser for ledende poster i TV 2 Lorry:

»Hvis man er direktion og bestyrelse, har man et ansvar. Det må man stå på mål for i forhold til Lorrys seere. De har et repræsentantskab, som har valgt en bestyrelse, og den bestyrelse har ansat en direktion. Hvis det skal have nogle personalemæssige konsekvenser, så må man tage det den vej rundt,« siger Mette Bock.

Det har ikke været muligt for Journalisten at få en kommentar fra bestyrelsen. Men formanden for repræsentantskabet for TV 2 Lorry, der hvert fjerde år vælger bestyrelsen, vil gerne sige, at repræsentantskabet på ingen måde vil tage stilling til sagen:

»Repræsentantskabet har intet som helst at gøre med Club Lorry,« siger formand for repræsentantskabet Aino Vedel.

Men det er jer, som vælger bestyrelsen, og som i sidste ende er ansvarlig for, at TV 2 Lorry ifølge Kulturministeriet har brugt licensmidler ulovligt. Og en medieordfører og en mediejurist peger på, at I skal tage stilling, hvis sagen skal have konsekvenser.

»Jeg gentager det gerne igen – og du kunne også læse vores vedtægter – repræsentantskabet har intet med Club Lorry at gøre,« siger Aino Vedel.

0 Kommentarer