Ekspert: Kulturministeren løber fra Lorry-ansvar

Kulturministeren mener, at det var Rigsrevisionen, som burde have opdaget Club Lorrys brug af ulovlige licensmidler. Professor i mediejura siger, at det var Kulturministeriets opgave at vurdere lovligheden, og at ministeriet var blevet gjort opmærksom på den tvivlsomme konstruktion i TV 2 Lorrys seerklub (opdateret)

Kulturministerriet slipper for let ved at skyde ansvaret for manglende kontrol med Club Lorry videre på Rigsrevisionen. Det mener professor på Aalborg Universitet Søren Sandfeld Jakobsen.

For et par uger siden kom Folketingets Kulturudvalg frem til, at det ikke skulle have konsekvenser for TV 2 Lorry, at klubben over en længere årrække ulovligt havde brugt licensmidler til aktiviteterne i seerklubben Club Lorry. Aktiviteter, der blandt andet bestod i, at flere ledende medarbejdere et par gange om året rejste til Paris for at guide seere rundt.

Kulturminister Marianne Jelved sagde til Journalisten, at den regionale tv-station slap med at ændre deres praksis fremover, fordi ingen har gjort indsigelser over for driften af Club Lorry – og at man derfor ikke kan »sige, at TV Lorry har handlet i ond tro«.

Direkte forespurgt, om det var Rigsrevisionen og ikke Kulturministeriet, der burde have fanget det her, svarede hun:

»Ja, det må jeg indrømme. Ligesom jeg forventer, at revisionen påpeger ting, som ikke er hensigtsmæssige og efter reglerne i en virksomhed,« sagde Marianne Jelved til Journalisten.

Kulturministeriet advaret

Den vurdering er Søren Sandfeld Jakobsen ikke enig i:  

”Det kan undre, at Kulturministeriet lægger hele ansvaret over på Rigsrevisionen. Rigsrevisionen har jo kun forholdt sig til den økonomiske side af sagen, dvs. Club Lorrys underskud og den ulovlige finansiering heraf via public service-midlerne. Rigsrevisionen har derimod ikke forholdt sig til sagens juridiske spørgsmål, dvs. selve spørgsmålet om, hvorvidt selve Club Lorry-konstruktionen er lovlig eller ej. Det kan Rigsrevisionen heller ikke tage stilling til, idet dette er et spørgsmål om fortolkning af radio- og tv-lovgivningen – og denne fortolkning tilkommer Kulturministeriet,” skriver Søren Sandfeld Jakobsen i en mail til Journalisten.

Han påpeger også, at ministeriet i 2006 i forbindelse med en ændring i lovgivningen blev gjort opmærksom på konstruktionen ved TV 2 Lorry. 

”Det undrer derfor mig, at ministeriet ikke af egen drift har grebet ind i sagen i årene siden da,” skriver Søren Sandfeld Jakobsen.

Ikke public service

Hele problematikken med Club Lorry har været, at den ikke er drevet som en afhængig støtteforening ligesom de andre TV 2-regioners seerklubber. Club Lorry blev drevet af TV 2 Lorry som en del af public service-virksomheden, men Kulturministeriet kom altså frem til, at det ikke er public service at finde rabatter på kulturtilbud, arrangere rejser eller sælge vin.

Journalisten satte spørgsmålstegn ved den praksis i juni sidste år i et portræt af Lorrys direktør, Dan Tschernia. Da Rigsrevisionen reviderede TV 2 Lorrys regnskab for 2013, kiggede de nærmere på seerklubben og rejste tvivl om dens lovlighed. På den baggrund vurderede Kulturministeriet altså for et par uger siden, at Club Lorry var ulovlig.

Da Journalisten spurgte kontorchef Kai Nybo i Rigsrevisionen, hvorfor de ikke tidligere havde opdaget, at noget var galt, svarede han, at Rigsrevisionen kun laver stikprøver, og at det ikke er dens opgave at kontrollere alt:

»Det er ikke vores opgave at sige, om tingene er lovlige eller ulovlige. Der foretages en masse dispositioner hver dag, og vi må formode, at der er en ledelse, som sørger for, at tingene er i orden. Hvis vi opdager, at der er dispositioner, som virker usædvanlige, stiller vi spørgsmålstegn ved dem,« siger kontorchef i Rigsrevisionen Kai Nybo.

Journalisten har forsøgt at få en kommentar fra Kulturministeriet uden held.

Opdateret 12.45: Oplysning om forsøg på at indhente kommentar fra Kulturministeriet.

0 Kommentarer