Ekspert finder fejl i DJ’s chikane-rapport – rettet udgave på vej

Der er rod i tallene i DJ's rapport om sexchikane i mediebranchen. ”Det er helt galt,” siger statistik-ekspert Nils Mulvad. En rettet rapport er på vej, oplyser DJ. Rapporten er dog interessant på trods af mangler, mener Nils Mulvad: ”Vi har nu en klar indikation af, at det især er unge og løst tilknyttede kvinder i faget, som bliver krænket af kolleger og chefer” (Opdateret 22/3 kl. 12.49 med link til rettet udgave af rapporten)

Der er fejl i den dagsaktuelle rapport om sexchikane i mediebranchen, som Dansk Journalistforbund (DJ) og TeamArbejdsliv står bag.

I rapporten har mere end 4.000 DJ-medlemmer svaret. 11 procent af de adspurgte har oplevet seksuelle krænkelser gennem de seneste 10 år. Og for at afklare krænkelsernes karakter spurgte forbundet, hvilke typer af krænkelser den gruppe, der har følt sig krænket af en leder de seneste 10 år, har oplevet.

”Grove uønskede verbale bemærkninger (57 procent),” står der på side 6.

Men lige nedenunder står der:

”Grove uønskede verbale bemærkninger (34 procent).”

På side 6 står der også, at 89 procent af gruppen har oplevet ”upassende verbale bemærkning eller hentydninger”. Men på side 14 er tallet 70 procent.

Og på side 6 står der, at 17 procent af de krænkede har oplevet "grov uønsket fysisk kontakt". Men på side 14 er tallet 13 procent.

Tallene for de andre kategorier af krænkelser varierer også.

Her er et udklip fra side 6 i rapporten: 

Og her er et udklip fra side 14:

Tallene på side 6 er forkerte

Journalisten kontakter TeamArbejdsliv for at finde ud af, hvad der er op og ned.

Efter at have undersøgt sagen oplyser direktør Flemming Pedersen, at tallene på side 6 er forkerte. Og at tallene på side 14 er korrekte. Om tallene på side 6 siger han:

”Det er en fejl, og den skal selvfølgelig rettes. Det er fedt, at I har fundet fejlen, så vi kan berigtige det.”

Han fortæller, at TeamArbejdsliv retter rapporten og sender en ny udgave til DJ i dag.

”Fejlen ændrer ikke på, at der er 10,6 procent, der har oplevet sig krænket inden for de sidste 10 år. Det er hovedresultatet. Og det er heldigt, at det ikke er der, der er en fejl,” siger Flemming Pedersen. 

DJ vil uploade den opdaterede rapport, oplyser DJ-formand Lars Werge. Han kan dog ikke oplyse hvornår. Han kan heller ikke oplyse, om forbundet vil udsende en officiel rettelse.

Opdatering 22/3 kl. 12.49: DJ har nu publiceret en rettet udgave af rapporten, der kan læses her.

Mulvad fandt fejlen

Det er Nils Mulvad, der gør Journalisten opmærksom på fejlen, da vi kontakter ham for at få en kommentar til den nye undersøgelse, der blev offentliggjort i morges.

Nils Mulvad er partner i analysevirksomheden Kaas & Mulvad, der rådgiver medier om brug af statistik og data. Da han finder fejlen, siger han:

”Det er helt galt, at der, hvor vi især skal blive klogere på, hvad det er for nogle typer af krænkelser, der er tale om, dér kan vi ikke regne med tallene. Og vi får ikke den uddybende forklaring på, hvad vi egentlig skal forstå ved en krænkelse.” 

Vil have ord på krænkelser

Nils Mulvad vil også gerne vide, hvad de, der har følt sig krænket, egentlig har oplevet.

”Det er svært at definere, hvad en krænkelse er. Og undersøgelsen kommer ikke dybt nok ned i, hvad en krænkelse er. Vi vil gerne vide: Hvad er det egentlig, der krænker de forskellige grupper? Hvor er det, vi skal sætte stregerne, så både chefer og kolleger kan få nogle rettesnore?” spørger Nils Mulvad.

På trods af kritikpunkterne understreger han dog, at han finder rapporten væsentlig.

”Vi har fået kortlagt, at der er et problem. At der er cirka 450, der opfatter, at der er sket krænkelser inden for de seneste 10 år. Og vi har nu en klar indikation af, at det især er unge og løst tilknyttede kvinder i faget, som bliver krænket af kolleger og chefer,” siger han.

Materialet er fortroligt

Journalisten fremlægger Nils Mulvads kritik af manglende konkretisering for DJ-formand Lars Werge.

Lars Werge pointerer, at man i undersøgelsen faktisk spurgte nærmere ind til de krænkedes oplevelser. Men beskrivelserne betragtes som fortrolige, og forbundet vil ikke kommunikere noget ud omkring dem, fortæller han.

Han mener, at svar-kategorierne er brugbare, som de fremgår i rapporten.

””Grove, uønskede verbale bemærkninger” og ”grov, uønsket fysisk kontakt”: Jeg synes, det indikerer, hvad det er for nogle emner og temaer, vi spørger om,” siger Lars Werge.

Han vurderer, at det er individuelt, hvad man oplever som krænkende, og at det derfor kan være svært at finde den ”rettesnor” i materialet, som Nils Mulvad efterspørger.

”Jeg håber, at man nu får taget nogle samtaler i branchen om, hvordan det er, vi gerne vil være sammen, så vi undgår for eksempel uønskede, verbale henvendelser,” siger Lars Werge.

”Og så må man i mediehusene sætte sig ned og tage snakken med tillidsfolkene og arbejdsmiljørepræsentanterne. Det er også det, vi er i gang med internt i DJ,” fortæller han.

Lars Werge fortæller, at de danske mediearbejdspladser har vist stor interesse for undersøgelsen.

3 Kommentarer

Øjvind Hesselager
22. MARTS 2018
Kære Kurt

Kære Kurt

Vi linkede op til rapporten i den første artikel, vi skrev.

Læs her: https://journalisten.dk/dj-udgiver-undersoegelse-om-seksuelle-kraenkelser-blandt-medlemmerne

Mvh
Michael Bjørnbak Martensen
22. MARTS 2018
Rapport eller ej..

Rapport eller ej..
I mit projekt "Ud og forstå 17 18" oplever jeg hel klart, at der er krudt og kugler hos kvinderne. De har lige nu set lyset: penge, flere penge, magt, mere magt.
Og de bruger alle midler. Grundlaget med gode uddannelser er på plads. En studietid med samvær, tætte relationer, skarpe albuer, og hvis det ikke rækker..tages de dirty midler også i brug. Og her udløser en mand på bålet sejrsrus.. mens historierne forsøger at v´tviste historien over i Walt Disney-kategorien.

Lad os endelig får en debat igang!

(Mine registreringer er fra det der sker, helt generelt, og ikke specifikt på vores eget fag)
Kurt Westh Nielsen
21. MARTS 2018
Giv os dog rapporten
Giv os dog rapporten