Egmont-freelancere opfordres til at kontakte DJ

Arbejder du freelance for Egmont, skal du have tilladelse til at arbejde for konkurrerende medier. Sådan lyder et af kravene i en ny freelancekontrakt, som Egmont indfører. DJ opfordrer alle, der præsenteres for kontrakten, til at kontakte dem. Ifølge Egmont skal kontrakten sikre deres blades overlevelse (opdateret)

Freelancere, der arbejder for Egmont Publishing, vil i den kommende tid blive præsenteret for en ny kontrakt, hvor de skal afgive deres ophavsret. Kontrakten omfatter både skrivende freelancere og fotografer.

»Ifølge kontrakten skal freelancerne afgive alle deres rettigheder på alle fremtidige platforme, kendte som ukendte. Det er en skidt udvikling for freelancerne, fordi det er deres levebrød,« siger Mariane Molin fra Dansk Journalistforbunds forhandlingsteam.

Freelancere, der kan undvære indtægten fra Egmont, bør derfor overveje at finde andre kunder. Ønsker de at fortsætte som freelancere for Egmont, bør de kontakte DJ, før de underskriver kontrakten, lyder opfordringen fra Marianne Molin.

»Det vigtigste for freelancerne er deres ophavsret. Hvis de ikke har den, hvad har de så,« siger hun.

Forbud mod konkurrerende virksomhed

I dag er det for eksempel ikke ualmindeligt, at freelancere leverer artikler til forskellige medier baseret på den samme research.

»Det kan for eksempel være en stor artikel til et magasin, og en lille artikel med en anden vinkel til et andet medie,« siger Marianne Molin.

Men det sætter kontrakten tilsyneladende en stopper for.

Et afsnit i kontrakten taler om ”forbud mod konkurrerende virksomhed”.

Her skal freelancerne acceptere, at de ”må ikke levere indhold til andre virksomheders udgivelser, hvis disse er i direkte konkurrence med, eller udgives på samme eller lignende område, som de Egmont-udgivelser, hvortil freelanceren leverer materiale”.

Genindførelse af stavnsbåndet

Ifølge kontrakten er det kun tilladt at levere indhold til konkurrerende udgivelser, hvis Egmont har givet skriftlig tilladelse til det.

»De må kun tjene én herre. Det svarer jo til at genindføre stavnsbåndet,« siger Marianne Molin, der mener, at formuleringen er alt for bred.

»Hvis man har specialiseret sig i at skrive om boligstof, må man så ikke skrive om det i andre medier?« spørger hun.

Marianne Gram, ugebladsdirektør i Egmont, har ansvaret for kontrakterne, som hun selv har været med til at udforme.

I kontrakten er der et forbud mod konkurrence. Hvordan skal det forstås?

»Den første sætning i det afsnit slår fast, at freelancerne gerne må udføre arbejde for andre virksomheder. Vi ved godt, at man ikke kun kan være freelancer ét sted. De skal kunne arbejde for flere forskellige virksomheder – bare det ikke er et blad, der er i direkte konkurrence med Egmont.«

Sætter bare ord på praksis

Marianne Gram mener ikke, at der er noget nyt i kontrakternes indhold, Der bliver bare sat ord på det, der allerede er god stil mange steder, mener hun.

»Hvis det ikke stod i kontrakten, ville vi alligevel spørge freelancerne, hvem de ellers leverer til. De facto er udkommet det samme,« siger hun.

Hvis jeg skriver for Egmont om boligindretning, må jeg så gøre det for Bolius?

»Det må være op til en konkret vurdering – for eksempel om Bolius er en direkte konkurrent. Vi kigger på det fra sag til sag, og vi er meget large i det,« siger hun.

Og hvis jeg skriver om boligindretning for Aller?

»Du må ikke, hvis det er direkte konkurrenter,« siger Marianne Gram og nævner Femina fra Aller som en direkte konkurrent til Alt for Damerne fra Egmont.

»Hvis man er i tvivl, om der er konkurrence mellem to blade, så spørg os. Generelt ser vi ofte på det med milde øjne, hvis man siger det på forhånd. Man siger jo basically altid ja.« 

Skal sikre blade overlevelse

Hvad får freelancerne ud af, at I forlanger, at de opgiver deres ophavsret?

»Freelancerne får det ud af det, at bladene overlever, så der er steder, de kan komme ud med deres stof,« siger Marianne Gram.

Får freelancerne nogen kompensation, hvis de underskriver kontrakten?

»Nej, det gør de ikke. Vi laver det her af nød, fordi oplagene er vigende. Vi kan ikke bevare vores portefølje af blade, hvis vi ikke skærer ned på udgifterne.«

Overskud på 252 millioner kroner

Men Egmont Publishing havde jo ifølge regnskabet for 2015 et overskud på en kvart milliard?

»Ja, samlet for Danmark, Norge og Sverige. Men vi udgiver ikke blade, der ikke er rentable. Så her er vi nødt til at finde måder, hvor vi kan udgive det samme for færre penge, når vore oplag er vigende. Og så bruger vi jo overskuddet til at investere i at udvikle virksomheden, så der fremadrettet vil være arbejdspladser og muligheder for at levere stof til Egmont som freelancer,« forklarer hun.

Kan du forstå freelancere, som er skeptiske over for, at kontrakten opremser en stribe tilfælde, hvor man skal bede om jeres skriftlige tilladelse. Og hvor det er jer, der har det sidste ord?

»Min erfaring er, at det ikke er noget, freelancerne er harme over. Hvis man bare snakker om det på forhånd, er der færre sure miner,« siger Marianne Gram.

Forelagt Marianne Grams udsagn siger Marianne Molin i DJ, at hun ikke forstår, hvorfor Egmont indfører nye kontrakter for leverancer til andre medier, hvis det blot er en videreførelse af den eksisterende praksis

»Hvis det er deres politik, er der ikke nogen grund til at begrænse freelancerne,« siger hun.

Kontrakterne omfatter Danmark, Norge og Sverige.

Opdateret 17. juni 2016 klokken 11:13: Marianne Gram fra Egmont har ønsket at eksemplificere, hvad der menes med "direkte konkurrenter". For eksempel er Femina fra Aller direkte konkurrent til Alt for Damerne fra Egmont

0 Kommentarer