Efteruddannelse version 2.0

Mediebranchen kan med rette hævde, at den i mange år har været forud for sin tid. Den journalistiske Efteruddannelse (DjE), finansieret og drevet i fællesskab af mediearbejdsmarkedets parter, har været og er omdrejningspunkt for, at medarbejderne målrettet kan opdatere deres kompetencer. DjE var og er visionær og burde opfindes på ny, hvis den ikke fandtes.

Mediebranchen kan med rette hævde, at den i mange år har været forud for sin tid. Den journalistiske Efteruddannelse (DjE), finansieret og drevet i fællesskab af mediearbejdsmarkedets parter, har været og er omdrejningspunkt for, at medarbejderne målrettet kan opdatere deres kompetencer. DjE var og er visionær og burde opfindes på ny, hvis den ikke fandtes.

Samarbejdet mellem DJ på den ene side og mediearbejdsgiverne på den anden er så tæt, at de to parter for mange år siden købte Pressens Uddannelsescenter (PUC) i Århus, så man også havde et sted, hvor kursisterne kunne undervises og bo.

Fra og med 2010 er det fortid: DjE er nu en del af UPDATE under Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, og PUC er på arbejdsgiversidens initiativ blevet solgt. Salget betyder, at UPDATEs DjE-aktiviteter fra årsskiftet ikke mere har et fast værested. Kurserne skal afvikles uden for de for tusindvis af medlemmer velkendte bygninger i Vennelystparken i Århus.
Det har været godt og skidt at være i eget hus. Godt, fordi prisen på efteruddannelse har været lav. Skidt, fordi prisniveauet er kunstigt. I mange år er priserne på DjE-kurserne ikke blevet reguleret synderligt, mens der har været en helt anden eksplosiv prisudvikling uden for PUC's gule mure. Det blev klart i forbindelse med salget af PUC: Skulle man opretholde samme niveau og udbyde kurser af præcis samme type, ville driften af DjE blive cirka tre millioner kroner dyrere per år. Det kunne der så rådes bod på ved enten at hæve priserne markant eller kræve et tilsvarende højere tilskud fra Pressens Uddannelsesfond, som i forvejen finansierer DjE med godt otte millioner kroner årligt.

DjE-UPDATE har klogelig valgt den tredje, forandringens, vej. Det vil gå op for enhver, når kursusudbuddet fra og med 2010 forlader tanken om, at journalistisk efteruddannelse er lig med et femdageskursus på PUC i Århus. Det klassiske ugekursus afskaffes stort set og erstattes med en mere moderne blanding af elektronisk læring, kortere undervisningsforløb uden overnatning og korte forløb, hvor kursisterne undervises og bor samme sted.

Der bliver i det nye DjE – efteruddannelse version 2.0, om man vil – gjort op med den faste prisstruktur. Hvor der tidligere var en fast pris på kurserne, vil de fremover variere efter, hvad kurserne reelt koster. Elektroniske forløb, hvor kursisten deltager via nettet, er selvsagt billigere, end hvis der skal stilles mad og overnatning til rådighed. Tilsvarende er eksternatkurser uden overnatning også billigere.

Fordelingen vil fra og med 2010 være sådan, at 40 procent af alle kurser er uden overnatning, mens 15 procent vil være internat. For så vidt angår rene internatkurser, er der tale om en reduktion på omkring 25 procent i forhold til det nuværende udbud. Udlandskurserne bliver der også pillet ved. De kommer til at udgøre 25 procent af det samlede nye udbud, men i kortere og mere effektive forløb.

DjE-UPDATE bliver et mere fleksibelt og dynamisk efteruddannelsestilbud til mange af forbundets medlemmer. Blandt andet vil der mere end tidligere blive tale om at inddrage brugerne, medlemmer og arbejdsgivere. Den løbende annoncering og tilmelding vil med tiden erstatte det kendte katalog.
Oftest er det hændelser udefra, der er årsag til forandringer. Sådan er det i medieverdenen og i andre verdener. Der skal oftest en trussel eller en såkaldt brændende platform til, før der virkelig sker nogle ryk.

Det er for mig helt åbenlyst, at der alt andet lige skal væsentlige forandringer og moderniseringer til, for at DjE-UPDATE fortsat kan være den væsentlige leverandør af efteruddannelse til mediebranchen. Men det kræver, at alle går ind i det nye med åbent sind: Arbejdsgiverne skal for alvor melde sig ind i udviklingen af DjE-UPDATE og ikke betragte efteruddannelse som en irriterende udgift. Og vore egne medlemmerne skal se muligheder frem for problemer i en tid, hvor verden forandrer sig hastigt fra time til time.

Efteruddannelse er på godt og ondt en del af denne proces.

Af Fred Jacobsen, næstformand for Dansk Journalistforbund 

0 Kommentarer