Efteruddannelse er vitalt

 

 

På Ingeniøren er der stor interesse for interne kurser, mens interessen for at drage til Århus på et DJE-kursus ikke er stor. Cirka hvert halve år tilbydes interne kurser med eksterne lærere, hvor emnerne kan være nyhedsjournalistik, webjournalistik, ideudvikling eller brug af databaser. Næste kursus bliver et Dicar-kursus. På nogle kurser er der mødepligt, på andre er deltagelsen frivillig, men der er altid fuldt hus, siger chefredaktør Per Westergaard.

Ud af Ingeniørens 32 journalister er cirka otte hvert år på kurser uden for huset. Tendensen går klart i retning af læn-gerevarende kursus-forløb.

"Interessen for at tage kurser, der giver merit, er voksende. Det kan være et etårigt kursus i redaktionel ledelse eller en toårig master-uddannelse i computer-mediated communication," siger Per Westergaard.

"Jeg synes, det er flot, når en journalist binder sig til et toårigt forløb. Meget kommer jo til at foregå i fritiden. Det er meget seriøst."

Det sker, at Per Westergaard foreslår en medarbejder et bestemt kursus. Det kan være et grundkursus i journalistik til en medarbejder, der ikke har en journalistisk uddannelse.

"Efteruddannelse er vitalt for et blad som Ingeniøren, og jeg tilskynder medarbejderne til at uddanne sig," siger Per Westergaard.

Læs også: Værktøjet skal slibes og Rift om kurser

0 Kommentarer