Efterlyses: Ildsjæle, sprut og tobak

I et nyt mediemagasin på Radio24syv vil fire Cavling-vindere hver uge diskutere medierne. »Vi vil stort set ikke have forberedt noget,« fortæller programmets tovholder, Morten Bohr, som savner flere ildsjæle i dansk journalistik: »Vi må ikke overlade medierne til konceptmagere«

Den 1. februar går et nyt mediemagasin i luften på Radio24syv. I programmet, der er blevet døbt ’Cavling Komiteen’, vil fire modtagere af Cavling-prisen hver uge snakke om, hvad der er op og ned i mediebilledet.

Sådan formulerer kanalen selv konceptet for programmet i en pressemeddelelse – og ret meget nærmere kommer vi det ikke, da Journalisten ringer til Morten Bohr, som er tovholder på programmet og tidligere redaktør for månedsmagasinet Press:

»Vi vil stort set ikke have forberedt noget, når vi går i studiet for at sende. Vi sætter os bare sammen og ser, hvad der sker. Det eneste, vi har blandet blod på, er, at vi kun vil snakke om det, vi har lyst til og er engagerede i,« siger han.

Konceptmageri er en trussel

Og netop det løse program-koncept er måske ikke helt tilfældigt. Ifølge Morten Bohr er den største trussel mod journalistikken i dag nemlig kalkuleret konceptmageri og journalister, der retter ind og udelukkende forsøger at leve op til de mål, de får udstukket ovenfra:

»For mange journalister kulminerer deres engagement med deres hovedopgave. Derefter kommer de ud i virkeligheden, hvor der ikke er plads og tid til det, de kan og vil, og hvor deres rolle bliver at forsøge at opfylde nogle konceptmageres ambitioner,« siger han og tilføjer:

»Men man må ikke overlade medierne til konceptmagere. Derfor er det helt afgørende for et levende mediebillede, at der kommer nogle journalistiske ildsjæle med et ekstra gear,« siger han.

Morten Bohr understreger, at han er sikker på, at ildsjælene stadig findes derude. For eksempel er han meget begejstret for den attitude og indstilling, som stifterne af Zetland har. Men han vurderer, at det er blevet sværere for folk som dem at komme igennem med deres ideer, end det har været før i tiden.

»I forhold til tidligere har medierne jo i dag et helt lag af mennesker ansat, som beskæftiger sig med, hvordan mediet skal se ud. Men det er tit ikke de mest kreative mennesker, der sidder i de stillinger, og derfor er det vigtigt, at man som journalist holder fast i lysten til knalde helt ud en gang imellem. Uanset hvor svært det er,« siger han.

Savner sprut og tobak

De fire faste medlemmer af ’Cavling Komiteen’ vil ud over Morten Bohr selv være Peter Øvig Knudsen, Erik Valeur og Ulrik Dahlin. Alle har de det til fælles, at de i løbet af deres karriere har vundet en Cavling. Men ellers vil de have forskellige dagordner for programmet.

»For mig handler det meget om at give plads til ildsjælene. Men hvis du spurgte Peter Øvig, ville det måske være noget med at debattere, hvordan Facebook griber ind i mediebilledet som en usynlig hånd, Ulrik Dahlin vil måske tale om offentlighedslov og så videre. Den eneste fælles brændende ambition er, at vi skal snakke om det, vi har lyst til,« siger Morten Bohr.

Han er sikker på, at det ville smitte positivt af på de danske medier, hvis de blev bedre til at give plads til de journalister, der har det udefinerbare ’ekstra gear’, som han betegner det.

»Det ville give det der element af uforudsigelighed, som rusker op i nogle ting. Journalistik må ikke i alt for høj grad blive et lønarbejde – det har den ikke godt af. Derfor kan jeg også godt savne den sprut og tobak, som man har fjernet fra redaktionerne i dag. Det havde sine ulemper, men det gav også noget,« siger han.

Skulle det hele i virkeligheden være mere som i gamle dage, hvis det stod til jer?

»På nogle områder skulle det. Der er mindst lige så mange gode journalister i dag – men min fornemmelse er, at det gav noget vigtigt, at tingene før i tiden var mindre kalkulerede og mere sjuskede,« siger Morten Bohr.

I er alle fire mænd med nogenlunde samme alder og med en fælles fortid på bl.a. Press. Er der ikke en risiko for, at I ser for ens på tingene?

»Jo, det kan der godt være. Det var slet ikke tilfældet, da vi lavede prøveoptagelser, men det må komme an på en prøve,« siger han.

3 Kommentarer

Kasper Søegaard
22. JANUAR 2014
En god pointe. Der mangler
En god pointe. Der mangler vildskab i dansk journalistik - men i særdeleshed rammer, der muliggør og værdsætter netop vildskab, fantasi og uforudsigelighed.
Jan August Hillers
21. JANUAR 2014
Dejligt at have Morten Bohr
Dejligt at have Morten Bohr tilbage. Tak til Radio24Syv.
Chresten Ibsen
21. JANUAR 2014
»Man må ikke overlade
»Man må ikke overlade medierne til konceptmagere,« Siger Morten Bohr, der på billeder er nummer to fra venstre.

Bare sådan? På alle billeder?
Fedt, selv om det også er lidt konceptuelt!