EFTERLØNS-ÆRGRELSE

Fotografer får modregnet indtægter fra arkivbilleder i deres efterløn. »Det virker urimeligt,« mener Journalisternes A-kasse.
Fotografer får modregnet indtægter fra arkivbilleder i deres efterløn. »Det virker urimeligt,« mener Journalisternes A-kasse.

Forfattere og musikere får penge for gamle bøger og plader fra biblioteker og Koda Gramex. Og når de går på efterløn, bliver den ekstra indtægt ikke modregnet i efterlønnen.
De fleste pressefotografer får også penge, når deres gamle billeder bliver solgt. Men går de på efterløn, bliver indtægten modregnet og fratrukket efterlønnen.
»Det er dybt urimeligt,« siger Steen Jacobsen, tidligere pressefotograf på Berlingske Tidende. Han har i 1999 fået 27.000 kroner fra Nordfoto, der sælger hans gamle billeder. Men til gengæld bliver der trukket 12.000 kroner i hans efterløn.
Derfor har han klaget til Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikring, der har afvist hans klage. Sagen er nu anket og ligger i Ankenævnet for Arbejdsløshedsforsikring.
Sekretariatsleder i Journalisternes A-kasse Linda Garlov mener også, at fratrækningen er urimeligt.
»Forfattere og musikere får penge, fordi de sælger deres ophavsret. Det er jo det samme, der sker med fotografer, der har deres gamle billeder i arkiv. Derfor virker det ikke fair, at der ikke er samme vilkår.«
Linda Garlov vurderer, at problemet indtil nu kun vedrører en håndfuld fotografer, fordi reglerne kun gælder for efterlønsmodtagere, der er gået på efterløn efter 1996, hvor loven blev ændret.
Ankenævnet for Arbejdsløshedsforsikring kommer med en afgørelse sidst på året.

0 Kommentarer