Efter TV 2’s Grønland-redegørelse: ”Mange svar svæver stadig i vinden”

Der er stadig behov for at komme til bunds i sagen om TV 2’s historie med falske anklager mod Grønlands landsstyreformand Múte B. Egede, lyder det fra Enhedslisten

Der var ikke meget nyt at hente i den redegørelse, som TV 2’s bestyrelsesformand, har sendt til kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (S), i kølvandet på kritikken af TV 2’s historie med falske anklager mod Múte B. Egede.

”Der er mange svar, der stadig svæver i vinden,” siger Søren Søndergaard, Enhedslistens kulturordfører, der i juni spurgte kulturministeren til at anmode TV 2 om en redegørelse i sagen.

I forbindelse med udgivelsen af historien, der blev bragt fire dage før det grønlandske valg, blev Múte B. Egede ikke forelagt kritikken, og TV 2 havde ikke dokumentation for påstandene i artiklen, som i redegørelsen bliver beskrevet som ”et ulykkeligt og stærkt beklageligt journalistisk svigt”.

Redegørelsen peger ikke på en ansvarlig for de fejl, der er lavet i forbindelse med udgivelsen af artiklen, der blev bragt den 2. april, altså fire dage før valget i Grønland. Det understreges igen i redegørelsen, at kilden til historien ikke vil blive udleveret. Det konkluderes i den forbindelse, at det ikke var kilden til historien, der var problemet, men TV 2’s journalistiske behandling.

Søren Søndergaard mener dog stadig, at der er detaljer om kilden, som er interessante.

”Jeg mangler at få svar på, om det kategorisk kan udelukkes, om folk med økonomiske interesser kan have forsøgt at påvirke TV 2’s dækning. Jeg er sådan set ikke interesseret i at vide, hvem kilden er. Men om det er blevet undersøgt, om det er en med økonomiske interesser i valget,” siger han.

Behov for at komme et spadestik dybere

Múte B. Egede selv har tidligere udtalt, at han ser TV 2’s historie som led i et forsøg på at påvirke valget i Grønland, netop fordi historien blev udgivet få dage før det grønlandske valg den 6. april. Af samme årsag ser kulturministeren også med stor alvor på sagen, oplyser hun i sit skriftlige svar til Kulturudvalget.

”Jeg kan som minister ikke blande mig i uafhængige mediers konkrete redaktionelle dispositioner.”

”Men jeg vil gerne sige meget tydeligt, at jeg finder sagen alvorlig, og det er klart, at det er ekstra alvorligt, når det er sket op til et demokratisk valg. Jeg vil derfor gerne appellere til, at TV 2 tager denne sag ekstremt alvorligt,” skriver hun.

På grund af muligheden for kildens interesser i at påvirke det grønlandske valg, der blandt andet var domineret af Múte B. Egedes ønske om at nedlægge mineprojektet Kvanefjeld, er det helt afgørende, at der kommer en tilbundsgående undersøgelse af sagen, mener Søren Søndergaard.

”Hvis det er foregået bevidst, så er er det en kriminel operation. Det er kriminelt at komme med usande påstande med det formål at påvirke et demokratisk valg. Og det er der, vi mangler at komme spadestikket dybere,” siger han.

Vil politianmelde TV 2

Redegørelsen fra TV 2’s bestyrelsesformand bliver ikke et punktum i sagen. Seernes Redaktør for TV 2 forventes at afslutte sin undersøgelse af forløbet omkring historiens tilblivelse.

Derudover har Múte B. Egede varslet, at han vil politianmelde TV 2.

”Det synes jeg er interessant og vigtigt. Vi er nødt til at komme til bunds i, hvad der er foregået. Et dansk statsmedie har – så kan vi diskutere grunden – interveneret i et udenlandsk valg med noget, som helt klart kunne påvirke valgets resultat. Det er ekstremt alvorligt, og det er sådan noget, vi kritiserer Rusland for. Det er oppe på de allerhøjeste nagler,” siger Søren Søndergaard og tilføjer:

Tidslinje i sagen:

  • 15. marts: Dokument på 11 sider, der sendes til TV 2, oprettes digitalt.
  • 2. april: TV 2 bringer en artikel med udokumenterede påstande om Múte B. Egede.
  • 4. april: TV 2 laver ad to omgange rettelser i artiklen med Múte B. Egedes afvisninger af anklagerne. Anklagerne fremgår dermed ikke længere.
  • 6. april: Múte B. Egede vinder det grønlandske valg.
  • 7. april: TV 2 beklager nu artiklen og bringer en ny artikel med beklagelsen.
  • 7. juni: Ekstra Bladet beskriver, at redaktionschef Ulla Østergaard pressede på for at få historien ud, og at redaktionschefen forsvarede artiklen over for Múte B. Egede.
  • 8. juni: Múte B. Egede siger for første gang, at historien er plantet for at påvirke valget.
  • 16. juni: Partierne Siumut og Atassut siger, at de ønsker en undersøgelse af forløbet.
  • 17. juni skriver TV 2’s tillidsfolk i en mail til medarbejderne, at tre personer følte sig presset af en chef til at udgive historien.
  • 17. juni: Ulla Østergaard fratræder sin stilling.

 

0 Kommentarer

Læs også

<span class=TV 2-redegørelse om falsk historie: Kilden var ikke problemet">

TV 2-redegørelse om falsk historie: Kilden var ikke problemet

30. AUGUST 2021
Efter nye oplysninger om TV 2-historie: <span class="Det her skal kraftedme frem"">

Efter nye oplysninger om TV 2-historie: ”Det her skal kraftedeme frem”

25. JUNI 2021
TV2’s advokatundersøgelse har fået konsekvenser for fem ansatte

TV 2 om usand historie om Múte Egede: ”Der skete et svigt”

18. JUNI 2021
Ny rapport: Lokale mediers fortsætter nedtur

Minister opfordrer nævn til at gå ind i TV 2’s grønlandshistorie

08. JULI 2021