Økonomi

Efter skarp kritik får DMJX nu ros for oprydning i økonomien

DMJX har nu et ”forsvarligt beredskab” til blandt andet at tackle stigende udgifter til nybyggeriet af et campus i Ørestaden i København, lyder det fra revisionen

Efter adskillige historier om rod i økonomien på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (DMJX) lyder der nu andre toner på uddannelsesinstitutionen, der har hovedsæde i Aarhus.

Af det seneste bestyrelsesreferat fra et møde 28. marts fremgår det, at revisorerne i Deloitte har givet skolen en blank erklæring uden kritiske bemærkninger.

”Der var ligeledes stor ros til den generelle økonomistyring, der gennem hele 2022 er blevet væsentligt forbedret,” lyder det i referatet.

Af det offentlige referat, som endnu ikke er endeligt godkendt, fremgår det også, at bestyrelsen kvitterede for den forbedrede økonomistyring:

”Bestyrelsen gav ros til ledelsen for det store arbejde med at få genoprettet økonomistyringen,” står der.

Ørestad-byggeri bekymrer

Alligevel er der også opmærksomhedspunkter for DMJX’ bestyrelse i den kommende tid, hvor byggeriet af et nyt campus i Ørestaden i København er blevet væsentligt dyrere end ventet på grund af stigende renter.

Men revisionen vurderer, at DMJX har et forsvarligt beredskab, selv om egenkapitalen er gået betydeligt ned fra 2021 til 2022 som følge af byggeriet.

”De noterer sig, at de stigende omkostninger til renteudgifterne i forbindelse med byggeriet er håndteret gennem den forbedringsplan, som bestyrelsen vedtog i december 2022,” lyder det i referatet.

Her henvises til en beslutning om, at bestyrelsen har reduceret kravet til det overskud, som DMJX skal levere i de kommende år. Derudover har man i 2022 iværksat en besparelsesplan, der frem mod 2028 skal forbedre skolens likviditet.

Har tidligere fået massiv kritik

Revisionens bemærkninger står i skarp kontrast til de seneste år, hvor skolens tidligere ledelse har fået skarp kritik for både økonomistyring og forskellige økonomiske dispositioner.

Det kom blandt andet frem, at DMJX helt grundlæggende ikke havde styr på flere væsentlige elementer af højskolens økonomistyring, hvilket fik revisorerne til at tænde røde advarselslamper flere steder.

Sidste år sagde skolens nuværende bestyrelsesformand, Lea Korsgaard, til Journalisten, at oprydningsarbejdet var så omfattende, at det kom bag på hende:

”Jeg havde ikke forventet, at der var så meget, der skulle kigges på,” sagde hun og tilføjede:

”Som det helt tydeligt fremgår, er der nogle ting og praksisser, som åbenlyst ikke har været hensigtsmæssige, når det kommer til økonomistyring, ansættelsesforhold og skriftlighed. Vi er en offentlig institution, som skal kunne dokumentere, hvad vi gør,” sagde Lea Korsgaard.

I forhold til ansættelsesforholdene på skolen har Journalisten ad flere omgange dokumenteret, at skolens ansættelsesmæssige beslutninger har ført til kritik.

Eksempelvis udtalte Uddannelses- og Forskningsstyrelsen i november sidste år skarp kritik af DMJX for at have givet betragtelige lønstigninger til to ledende medarbejdere i forbindelse med en forfremmelse i oktober 2020.

Tema om oprydningen på DMJX

I august 2022 kunne Journalisten fortælle, at DMJX kort tid inden en omfattende sparerunde til 3,5 millioner kroner forfremmede to tidligere medarbejdere med en ”væsentlig lønstigning” på omkring 11.000-12.000 kroner om måneden eksklusive pension, og at man ikke slog stillingerne op offentligt, hvilket der ellers er krav om i en offentlig institution.

Det fremgik også, at den daværende ledelse få uger inden Trine Nielsens fratrædelse indstillede samarbejdet med højskolens daværende økonomi- og administrationschef. Vedkommende fik en resultatløn, der ifølge revisorerne sår tvivl om, hvorvidt skolen har været tilstrækkeligt sparsommelig.

Derudover kunne Journalisten også fortælle, at det har vakt kritik, at der i forbindelse med Trine Nielsens tiltræden og tidligere rektor Jens Otto Kjær Hansens fratræden blev brugt relativt store beløb på receptioner.

Fra revisionens side har der også tidligere været en overordnet og omfattende kritik af skolens generelle økonomistyring, som man siden har forsøgt at rette op på i samarbejde med revisorer fra Deloitte. Blandt andet kritiseres det, at der ikke er tilstrækkelig skriftlighed om de beslutninger, der blev truffet under den tidligere ledelse. 

I forhold til det gyldne håndtryk til tidligere rektor Trine Nielsen kunne Journalisten i september 2022 fortælle, at DMJX har oplyst, at aftalen blev indgået for at ”undgå offentlig ballade” om sagen.

 

Her blev blandt andet lønnen kritiseret, da de to medarbejdere efter forfremmelsen fik præcis samme løn:

”Samtidig var lønniveauet for stillingerne meget højt sammenlignet med stillingernes lønramme-indplacering. Stillingernes lønniveau lå markant over normallønsområdet for en lønramme 36-stilling, hvilket styrelsen finder stærkt kritisabelt,” lød det.

Desuden har det vakt forundring, at skolens tidligere rektor, Trine Nielsen, fik et gyldent håndtryk på 2.131.676 kroner. 

”Styrelsen finder begrundelsen vedrørende den udbetalte fratrædelsesgodtgørelse til den tidligere rektor mangelfuld,” lød det eksempelvis i henvendelsen fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

I september sidste år kunne Journalisten dog fortælle, at DMJX havde oplyst, at det gyldne håndtryk blev indgået for at ”undgå offentlig ballade”.

 

0 Kommentarer