EB og Politikens medarbejdere handler med orlov

I 2026 kan det være slut med arbejdsgiverbetalt orlov på Ekstra Bladet og Politiken, til gengæld for en lang række fordele. Sådan lyder det i udspillet til ny overenskomst. »Der er ikke et eneste af de krav, vi havde, der ikke er med i et eller andet omfang,« siger Ekstra Bladets tillidsmand

Politiken og Ekstra Bladets medarbejdere har i dag fået fremlagt hovedtrækkene i den overenskomst, tillidsfolkene foreslår at indgå med cheferne.

For få minutter siden sluttede et medarbejdermøde på Ekstra Bladet, og tidligere i dag drøftede Politikens medarbejdere aftalen. De to aftaler er i store træk enslydende.

Medarbejderne har valgt at give køb på den orlovsordning, de to dagblade har været kendt for i mange år. Orloven er betalt af arbejdsgiveren, men ifølge den nye aftale bliver den udfaset frem til 2026. Herefter vil der stadig være mulighed for orlov, men den vil være medarbejderbetalt.

Orloven er noget, cheferne på Ekstra Bladet og Politiken i årevis har forsøgt at få afskaffet ved overenskomstforhandlinger.

En lang række fordele

Til gengæld for orloven har medarbejderne fået en lang række fordele. Det gælder blandt andet bedre genetidsregler, bedre opsigelsesvarsler, bedre vilkår i forhold til tidsbegrænsede ansatte og freelancere og en stigning i mindstelønnen på 4.000 kroner over tre år. Der nedsættes også en arbejdsgruppe, som skal diskutere bedre vilkår i forhold til arbejdstid og seniorpolitik.

»Der er ikke et eneste af de krav, vi havde, der ikke er med i et eller andet omfang. Ekstra Bladet har i mange overenskomstforhandlinger kæmpet for at bevare orloven. Nu så vi en åbning fra arbejdsgiversiden – vi kunne få en rigtig stor handel, hvis vi slog til nu,« siger Ekstra Bladets tillidsrepræsentant Anders Stoffer.

Han understreger, at resultatet ikke ville være nået, hvis ikke tillidsfolkene før ham havde stået hårdt på orloven, når der ikke var nok at vinde.

»Jeg synes, vi i den grad har lavet en aftale, der kan forbedre arbejdsmiljøet på Ekstra Bladet. Jeg tror på, at vi igen kan gøre Ekstra Bladet til et af de sjoveste steder at arbejde i Danmark. Det har det bestemt ikke været de seneste år.«

Accept fra medarbejderne

Anders Stoffer fortæller, at medarbejderne tog imod den nye aftale i dag med accept, selv om de naturligvis var kede af at miste den arbejdsgiverbetalte orlov.

Det samme gjaldt medarbejderne på Politiken.

Politikens medarbejdere optjener i dag orlov over seks år, mens Ekstra Bladets medarbejdere optjener over fire år. Derfor udfaser Ekstra Bladet ordningen i tre bidder, mens Politiken gør det i to. Fælles er, at orloven er udfaset i 2026.

»Folk er selvfølgelig kede af, at orloven skal afskaffes. Men jeg oplevede også en accept af, at vi har fået en pakke, som i situationen er okay,« siger Politikens tillidsrepræsentant Lars-Bo Larsen.

Han er også tilfreds med resultatet og mener, medarbejderne slog til på det rigtige tidspunkt.

»Hos os betyder det rigtig meget, at vi har fået en bedre aftale om de tidsbegrænset ansatte og freelancere. Det giver os nye redskaber, så vi kan sikre et bedre samarbejde,« siger Lars-Bo Larsen.

Forhandlingerne blev afsluttet tidligt torsdag morgen og havde varet hele natten.

Næste skridt er, at forslaget skal forhandles endeligt på plads. Det forventes at ske i weekenden. Herefter skal Dansk Journalistforbunds hovedbestyrelse godkende aftalen, og når det er sket, skal medarbejderne stemme om den nye overenskomst.

1 Kommentar

Esben Odbjerg
23. FEBRUAR 2014
Det her lyder faretruende:
Det her lyder faretruende: Man sælger orlovsordningen, arvesølvet. Engang førte vi overenskomstforhandlinger for at forbedre journalisters arbejdsforhold. Det her lugter af en forringelse, men den bliver forhåbentlig stoppet af forbundets ledelse - for det er vel fortsat en fagforening, vi har, ikke?