EB kritiseres for foto af tiger-offer

Pressenævnet kritiserer, at Ekstra Bladet i juli viste et usløret foto af den mand, der var fundet død hos tigrene i Københavns Zoo. Billedet ligger stadig på eb.dk - ved siden af Pressenævnets kendelse. (opdateret med kommentar fra EB)

Pressenævnet kritiserer, at Ekstra Bladet i juli viste et usløret foto af den mand, der var fundet død hos tigrene i Københavns Zoo. Billedet ligger stadig på eb.dk – ved siden af Pressenævnets kendelse. (opdateret med kommentar fra EB)BT går fri og Ekstra Bladet får kritik, efter at søsteren til den mand, der i juli døde i tigerburet i Københavns Zoo, har klaget til Pressenævnet over avisernes dækning af broderens død. Både BT og Ekstra Bladet fandt den afdødes foto på en åben Facebookprofil. BTs brug af billedet var i orden, fordi den afdødes ansigt var sløret.

Nævnet finder, at selv om omtalen af dødsfaldet i tigerburet havde offentlig interesse, så gælder det ikke identiteten på afdøde. Nævnet udtaler derfor kritik af Ekstra Bladet.

I kendelsen står der, at søsteren ringede til Ekstra Bladet for at gøre opmærksom på, at familien ikke ønskede navnet på den afdøde eller afdødes foto offentliggjort. Pressenævnet finder, at Ekstra Bladet ved omtalen af dødsfaldet har tilsidesat god presseskik, idet omtalen hverken har udvist det fornødne hensyn over for de pårørende eller afdøde.

EB risikerer en ny sag

Ekstrabladet.dk bringer i dag Pressenævnets kendelse under den oprindelige artikel "Dræbt af tigre: Han så sin far blive slået ihjel". Billedet er fortsat ikke blevet sløret.

Ifølge mangeårigt medlem af Pressenævnet Kaare R. Skou skal Ekstra Bladet sløre billedet.

»Det er ikke en korrekt gengivelse af kendelse. De risikerer at få en ny kendelse. Hvis de fortsat ønsker at bruge billedet, skal de sløre det,« siger han til journalisten.dk

Nyhedschef på eb.dk Niels Pinborg tolker kendelsen fra Pressenævnet sådan, at Ekstra Bladet får kritik af at have bragt billedet – og avisen pålægges at bringe kendelsen.

»Og det gør vi. Men det er ikke pålagt os at sløre billedet.«

Når Ekstra Bladet har valgt ikke at sløre billedet, er det fordi familien efterfølgende har optrådt i en artikel i Politiken, hvor den afdøde var nævnt ved navn og med billede, forklarer Niels Pinborg.

Han er ikke bange for at Pressenævnet kommer efter Ekstra Bladet på ny.

»Vi tager det stille og roligt. Familien har efterfølgende selv deltaget aktivt i processen med at få udbredt hans navn, og så kan de ikke komme nu og føle sig krænket.«

Taget fra åben profil på Facebook

Den afdødes søster klagede også over BTs dækning af sagen. Men her udtaler nævnet ikke kritik.

BT valgte nemlig kun at oplyse den afdødes initialer og Facebookbilledet var sløret.

»Det er således ikke muligt for personer uden kendskab til sagen at identificere afdøde. Nævnet finder herefter ikke grundlag for at kritisere BT for at omtale dødsfaldet,« står der i kendelsen.

Sagerne bekræfter Pressenævnets linje, når det gælder mediers brug af billeder fra åbne Facebookprofiler – nemlig, at de skal betragtes som offentligt tilgængelige. Nævnet udtaler derfor ikke kritik af BT for at offentliggøre det slørede billede fra afdødes Facebook-profil.

(Opdateret 14:19 med kommentar fra Ekstra Bladets Niels Pinborg.)

0 Kommentarer