EB-journalister og Poul Madsen frikendt i injuriesag

Det var i orden, at Ekstra Bladet kaldte erhvervsmand med selskaber i skattely for ”skattely-kongen.” Dommen fastslår, at pressen har en vidtgående ytringsfrihed

Ekstra Bladets tidligere chefredaktør Poul Madsen og de to journalister James Kristoffer Miles og Andreas L. Munk er i dag blevet frikendt i en sag, hvor de var stævnet for injurier.

Sagen udspringer af en stribe artikler i Ekstra Bladet fra sidste år, hvor avisen gentagne gange omtalte Denis Viet-Jacobsen som “skattely-kongen”, og daværende chefredaktør Poul Madsen skrev følgende i en leder:

”Han er kort sagt for skattely, hvad lægen Michele Ferrari er for doping i cykelsporten.”

Artiklerne blev publiceret i januar og februar 2020 og omhandlede blandt andet en afsløring af, at tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt, der kort forinden var udnævnt som formand for FN’s panel om skatteunddragelse og skattely, selv var engageret i to selskaber med forbindelse til skattely på kanaløen Jersey.

Denis Viet-Jacobsen er involveret i de to selskaber, og han driver desuden kapitalfonden Solix, som ifølge Ekstra Bladet har fire andre selskaber med ejerskab i Jersey.

Denis Viet-Jacobsen er også kendt fra skandalesagen om OW Bunker, der i 2014 gik konkurs kort efter en børsnotering. Kort før børsnoteringen trak Viet-Jacobsen sig som formand for selskabet, men høstede siden kritik for sin andel i sagen.

Blandt andet har de danske myndigheder rejst et krav på 140 mio. kroner mod det nu krakkede OW Bunker. Skat mener, de er gået glip af pengene ved, at OW Bunker, mens Viet-Jacobsen stadig var formand, overførte 1,2 mia. kroner til Luxembourg, hvoraf næsten halvdelen senere blev overført til et selskab på Jersey.

Denne sag blev også omtalt i forbindelse med Ekstra Bladets artikler, og her mente Denis Viet-Jacobsen også, at Ekstra Bladet gik over stregen og fik det til at fremstå, som om han havde deltaget i ulovligheder.

Denis Viet-Jacobsen ville i retten have de tre fra Ekstra Bladet dømt for æreskrænkelser, men det har retten pure afvist med henvisning til ytringsfriheden.

“Den almindelige opfattelse synes at være, at det som udgangspunkt ikke er ulovligt, men muligvis moralsk anfægteligt, at placere penge i skattely. Henset til den sammenhæng, hvori ”skattely”
og ”skattelylande” indgår i de pågældende artikler og interviewet i P1 Morgen, finder retten, at udsagnene er ”value judgments”, der ikke overskrider grænserne for pressens ytringsfrihed,” hedder det i begrundelsen for dommen.

Poul Madsen siger, at han er meget glad for dommen, som han mener viser, at man ikke kan lukke munden på kritisk journalistik ved at gå til domstolene.

”Jeg er meget tilfreds med den, og dommeren påpeger det væsentlige, nemlig at ytringsfriheden går forud og at man stadig kan sige ting, som en mand kan blive fornærmet over,” siger Poul Madsen.

Samtidig glæder han sig over, at domstolen vurderer begrebet “skattely” som et moralsk begreb, som man må finde sig i at blive koblet sammen med, når man har selskaber, der opererer fra skattely-lande.

0 Kommentarer