EB fortæller om Hans Engells personlige interesser

'Engells kone og datter støtter Khader og arbejder for Ny Alliance'. 'Jeppesen er medlem af fem partier. Han stopper som entreprenør, men fortsætter på bagsiden.' 

'Engells kone og datter støtter Khader og arbejder for Ny Alliance'. 'Jeppesen er medlem af fem partier. Han stopper som entreprenør, men fortsætter på bagsiden.' 

Sådan lyder det i dag på en hel side i Ekstra Bladet under overskriften: Her fejer vi ikke noget ind under gulvtæppet.
Ekstra Bladet har valgt at lade avisens faste kommentatorer og klummeskribenter udfylde et skema om deres personlige interesser efter den intense debat om kommentatorers habilitet under valgkampen. Chefredaktør Poul Madsen indfrier hermed sit løfte fra det seneste nummer af Journalisten om at lægge kommentatorernes interesser frem.  
'Vi lever i et lille land, og det bedste vi kan gøre er at lægge alt åbent frem, så læserne selv kan tage stilling', siger Poul Madsen.
Varedeklaration vil dog ikke følge med de enkelte kommentarer i avisen. Men man kan finde dem på Ekstra Bladets hjemmeside under sektionen Om Ekstra Bladet. De tre redegørelser lægger sig tæt op ad de skemaer, som ministre skal udfylde, omend Engells primært består af henvisninger til Blå Bog.
Skemaerne er udfyldt af Michael Jeppesen, Hans Engell og Karen Thisted.
Hvorfor skal du ikke selv udfylde sådan et skema, Poul Madsen?
'Jeg er fast ansat på Ekstra Bladet og kan ifølge min kontrakt ikke have andre interesser. Det samme gælder de øvrige ansatte. Hvis de har andre aktiviteter, hvor der kan være tvivl, så skal det godkendes personligt af mig. Det følger direkte af ansættelseskontrakten,' siger Poul Madsen.

Alle kommentatorer med en fast tilknytning til Ekstra Bladet skal udfylde oplysningsskemaet på tro og love, står der på Ekstra Bladets hjemmeside.
'Opgiver de forkerte oplysninger af væsentlig karakter, vil deres kommentator-virksomhed omgående blive indstillet. Skribenterne har pligt til at oplyse, hvis der sker ændringer i de forhold, de har oplyst, og derfor vil skemaet løbende blive opdateret … Oplyser skribenten om sidebeskæftigelser eller økonomiske interesser, som anses for uforenelige med kommentator-virksomheden for Ekstra Bladet, vil vedkommende blive bedt om at standse eller indstille disse. Sker det ikke, vil skribentens arbejde for Ekstra Bladet blive indstillet,' lyder det.
Det er chefredaktionen på Ekstra Bladet, der træffer alle afgørelser omkring, hvad der kan tillades og ikke tillades.

0 Kommentarer