EB: Derfor bringer vi de terrortiltaltes navne

Fire unge mænd er tiltalt for assistance ved angrebet mod den jødiske synagoge. DR og morgenaviserne bruger kun initialer. Derimod bringer EB, BT og TV 2 de fulde navne. »Når man bringer navnene, kan der komme nye oplysninger frem i sagen,« siger Ekstra Bladets Karen Bro (Præcisering af tiltaler 16. marts kl.09.55)

Der er ikke noget navneforbud i den verserende terrorsag ved byretten i København. Men mediernes etiske overvejelser om, hvorvidt de skal bringe navnene på de tiltalte, ender med vidt forskellige konklusioner. 

DR og de tre store morgenaviser nøjes alle med at bruge initialerne på de fire unge mænd. Derimod bringer både BT, Ekstra Bladet og TV 2 de fulde navne på de tiltalte sammen med tegninger af dem fra retssalen.

De fire mænd erklærer sig alle uskyldige. Men de er alle tiltalt efter terrorparagraffen for at assistere gerningsmanden Omar el-Hussein, da han i februar sidste år slog en mand ihjel under et angreb mod den jødiske synagoge i København.

De er alle mistænkt for at skaffe ammunition til angrebet på synagogen. To af de tiltalte er desuden mistænkt for at hjælpe Omar el-Hussein med at skille sig af med gerningsvåbnet fra angrebet på kulturhuset Krudttønden, hvor Omar el-Hussein også skød og dræbte en mand.

EB: Det er relevant at bringe navnene

Ekstra Bladets chefredaktør Karen Bro mener, at avisen har truffet den helt rigtige beslutning ved at bringe navnene på de tiltalte, selv om de endnu ikke er dømt for noget.

»Sagen har meget stor offentlig interesse. Vi vurderer, at der her er tale om en så alvorlig sag, at det er relevant at vide, hvilke personer det er. Overordnet går vi ind for offentlighed i retsplejen. Når man bringer navnene, kan der komme nye oplysninger frem i sagen. Det kan også være oplysninger, som taler til de tiltaltes fordel,« siger Karen Bro til Journalisten. 

Har det ikke nogen betydning for jer, at de tiltalte stadig ikke er dømte, og at de i øvrigt erklærer sig uskyldige? 

»Jo, det har det bestemt. Men vi tager stilling fra sag til sag. Her tager vi al vores viden om en sag i betragtning,« siger Karen Bro. 

Hvad skal der så til før, at Ekstra Bladet ikke vil bringe navnene på de tiltalte? 

»Det er et teoretisk spørgsmål, som jeg ikke vil svare på, for så underminerer jeg vores princip om, at vi tager stilling fra sag til sag,« siger Karen Bro. 

Politiken: Forringer ikke dækningen at bruge initialer

Hos Politiken er man nået til den stik modsatte konklusion. Politiken bringer kun de tiltaltes initialer i lighed med DR, Berlingske og JP.  

»Vi bringer kun initialerne, så længe retssagen kører, men vi forbeholder os ret til at bringe navnene, når dommen foreligger. Det er en danmarkshistorisk sag på grund af det terroranslag, som fandt sted sidste år. Derfor er det en sag, som vejer tungt i forhold til den offentlige interesse. Men det forringer ikke vores dækning, at vi kun bringer initialerne, mens sagen kører. Og der ligger vi på linje med flertallet af de danske medier« siger Anne Mette Svane chefredaktør på Politiken. 

Som udgangspunkt bringer Politiken slet ikke navne på tiltalte og mistænkte, som erklærer sig uskyldige under en retssag, medmindre der foreligger nogle særlige undtagelser. 

»Det kan eksempelvis være sager, hvor den tiltalte har gyldne kæder, hvilket kan være retssager imod politikere, toperhvervsfolk eller kommunaldirektører. Det kan også være sager, hvor den tiltalte står til en straf på over fire års fængsel. Men vi foretager altid en konkret afvejning. Heri indgår det også, om den sigtede deltager i den offentlige debat,« siger Anne Mette Svane.

Ifølge de vejledende presseetiske regler bør en sigtets eller tiltalts navn eller anden identificering udelades, når ingen almen interesse taler for at offentliggøre navnet.

Præciseret 16. marts kl. 09 55: (I første version af artiklen skrev vi, at alle fire mænd er tiltalt for at assistere gerningsmanden ved angrebene mod den jødiske synagoge og kulturhuset Krudttønden i København. Alle fire er rigtig nok mistænkt for assistance ved angrebet mod synagogen. Men det er kun to af de tiltalte, som er mistænkt for den del, der handler om at bortskaffe geningsvåbnet fra det første angreb på Krudttønden.)

 

3 Kommentarer

Rune Øgendahl
16. MARTS 2016
Kære Jørgen,

Kære Jørgen,
Det var såmænd så lidt.
Jørgen Skadhede, Fagbladet Journalisten
16. MARTS 2016
Kære Rune

Kære Rune
Tak fordi, du var vågen og opdagede fejlen. Vi har nu præciseret, at det kun er to af de tiltalte, som er mistænkt for den del, der handler om at hjælpe med at bortskaffe gerningsvåbnet fra det første angreb på Krudttønden.

Med venlig hilsen
Jørgen
Rune Øgendahl
15. MARTS 2016
Der er en væsentlig fejl i
Der er en væsentlig fejl i denne artikel. Mændene er tiltalt for medvirken til drabet ved synagogen. Her står, at de er tiltalt for at assistere ved to drab.