Dystre tal

Et år med lukninger har sendt rekordmange journalister ud i arbejdsløshed. Nu handler det omat omstille sig, sagde DJs næstformand Christian Kierkegaard

700 medlemmer af Journalistforbundets A-kasse står uden et arbejde.

Det er cirka 100 mere end sidste år. Og flere end der har været i mindst ti år.
Derfor var det på en dyster baggrund, at næstformand Christian Kierkegaard gav sin beretning for A-kassen og Jobservice på delegeretmødet.

"Det har været et år, hvor lukninger, fyringer, fratrædelsesordninger og ansættelsesstop har præget hverdagen," sagde Christian Kierkegaard.

Det er især lukningen af Aktuelt og fyringerne på Århus Stiftstidende, som har kostet mange arbejdspladser. Men også lukningerne af TV3s nyheder og TV-Trekanten samt fyringerne på Nordisk Film har bidraget til den negative udvikling.

Arbejdsløshedsprocenten i DJ er meget forskellig fra landsdel til landsdel. Sønderjylland har den laveste på godt fire procent, mens Østjylland har den uden sammenligning højeste ledighedsprocent på næsten 14.

Men det er ikke sort alt sammen. Der er kommet flere job inden for kommunikationsområdet og web-området. Derfor er fremtiden ikke så mørk, hvis det enkelte medlem af DJ kan omstille sig, sagde Christian Kierkegaard.

"Det kræver, at alle – både kolleger i job og dem uden job – sørger for at efter- og videreuddanne sig, så de kan bestride fremtidens job," sagde næstformanden.

På grund af det voksende antal ledige har Journalisternes A-kasses hovedbestyrelse besluttet at ansætte en ekstra medarbejder i Jobservice og en ekstra i A-kassen. Alligevel er det lykkedes at nedsætte kontingentet til A-kassen med fem kroner om måneden fra 1. juni.

 

0 Kommentarer