DYRERE FORSIKRING

En øget ledighed blandt DJs medlemmer er årsag til, at det særlige gruppelivstillæg blev forhøjet med fem kroner om måneden (fra 28 til 33 kroner) fra den 1. oktober.

En øget ledighed blandt DJs medlemmer er årsag til, at det særlige gruppelivstillæg blev forhøjet med fem kroner om måneden (fra 28 til 33 kroner) fra den 1. oktober.

Forhøjelsen blev gennemført på baggrund af en beslutning i hovedbestyrelsen, som følger den praksis, at medlemmer i arbejde betaler et kontingent for, at ledige, efterlønnere, syge og medlemmer på overgangsydelse kan få nedsat kontingent.

Hvis man dør, inden man bliver 67 år, udløser gruppelivsforsikringen 450.000 kr. til de efterladte. I tilfælde af invaliditet dækker den med 120.000 om året samt en engangssum på 225.000 kr., der trappes ned fra det 40. år og bortfalder ved de 60 år.

0 Kommentarer