Offentlig kommunikation

Dybvad-udvalg foreslår medieadgang uden om presseenhederne

Mange journalister oplever ministeriernes presseafdelinger som et irriterende mellemled, viser Dybvad-udvalgets rapport

Tilliden mellem medier og embedsfolk er faldende. Det viser rapporten fra det uafhængige Dybvad-udvalg, som fredag formiddag fremlagde sine konklusioner på Christiansborg.

Faktisk er den store mistillid mellem pressen og embedsmændene den største overraskelse ved undersøgelsen for udvalgets formand, Karsten Dybvad. Det sagde den tidligere departementschef i Statsministeriet under fremlæggelsen.

Tillidskrisen er både ’skadende’ og et ’alvorligt demokratisk krisetegn’, skriver udvalget, for den spænder ben for, at medierne kan formidle aktuelle nyheder på en ’korrekt, afbalanceret og dækkende måde’.

Dybvad-udvalget er et uafhængigt udvalg nedsat af Djøf, som har fået til opgave at komme med sit bud på, hvordan samarbejdet mellem politikere, medier og embedsfolk bliver bedre.

Læg kontaktoplysninger ud

Et af udvalgets bud på at løse problemet med den voksende tillidskrise mellem medier og embedsfolk er ’bedre adgang for medierne til fagmedarbejdere i ministerierne’. De lufter også muligheden for, at journalister skal kunne ringe direkte til embedsmænd uden om ministeriernes presseenheder.

”I den forbindelse kan det diskuteres, om kontaktoplysninger på udvalgte fagmedarbejdere i ministerierne bør gøres tilgængelige for medierne,” lyder det.

Rapporten fra Dybvad-udvalget er blandt andet baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt journalister og embedsfolk.

Her svarer tæt på halvdelen af journalisterne – 45 procent – at de enten slet ikke eller kun i mindre grad kan få kontakt til embedsværket i forbindelse med journalistisk arbejde.

Blandt embedsfolkene svarer 41 procent, at de er helt eller delvist uenige i, at ’medierne fremlægger sager i den pågældende organisation korrekt’.

Ikke interesseret i sandheden

Journalisternes svar vidner om en klar oplevelse af, at ministeriernes presseenheder spænder ben for samarbejdet mellem journalister og embedsværket.

”Medierne oplever endvidere den professionaliserede relation som ineffektiv og i værste fald taktisk og begrænsende for samspillet, hvor processerne med at få et interview i stand eller indhente oplysninger gøres unødigt lange og afhængige af relationer langt ind i embedsværket,” skriver udvalget i rapporten.

De nævner også, at journalisterne tidligere i højere grad endnu kunne ringe direkte til de relevante embedsmænd, hvor mere eller mindre alle henvendelser nu skal koordineres med presseenhederne.

Omvendt oplever en del af embedsværket deres presseenhed som ’nyttig og beskyttende’ over for medier, som ’ofte vil have fokus på konflikten og processen frem for på substansen’.

”Flere embedsfolk giver ifølge undersøgelsen udtryk for, at medierne grundlæggende ikke er interesserede i at høre sandheden. Der gives bl.a. eksempler på, at historier er blevet skrevet, selv om medierne har fået at vide, at deres vinkel er faktuelt forkert,” står der i rapporten.

Ud over bedre og mere direkte adgang til embedsfolk anbefaler udvalget også, at repræsentanter fra embedsværket og medierne indgår i en formaliseret dialog om tillidskrisen, at der sikres bedre samarbejde om aktindsigt, og at ministeriernes embedsfolk får den nødvendige tid til at besvare pressehenvendelser.

1 Kommentar

Claus Djørup
6. MARTS 2023
Det er ret illustrativt for de sidste 15 års ukommunikative udvikling i ministerier og styrelser, at Dybvad-udvalget er så vovet som at lufte muligheden for at kunne ringe til udvalgte fagmedarbejdere uden om presseenhederne. I 2008 kunne man endnu ringe til en hvilken som helst embedsmand ved at slå op i ”Ministeriernes telefonbog”, som kunne købes hos Schultz. Den sidste udgave er fra 2008. Den årlige udgave blev stoppet med et belejligt argument om økonomi. Claus Djørup