Du sparer 900 om året

Gruppelivspræmien sættes ned 1. januar. Mere fleksibel ordning på vej.Præmie. De godt 6.400 DJ-medlemmer med gruppeordning sparer fra 1. januar 81 kroner om måneden i præmie. For fastansatte falder præmien til 764 kroner per måned. Og for freelancere til 703 kroner. DJs medlemmer har haft færre skader, og Danica Pension - der har haft ordningen siden 2003 - har fået overført godt 17 millioner kroner fra PFA, der tidligere har haft ordningen.

Gruppelivspræmien sættes ned 1. januar. Mere fleksibel ordning på vej.

Præmie. De godt 6.400 DJ-medlemmer med gruppeordning sparer fra 1. januar 81 kroner om måneden i præmie. For fastansatte falder præmien til 764 kroner per måned. Og for freelancere til 703 kroner. DJs medlemmer har haft færre skader, og Danica Pension – der har haft ordningen siden 2003 – har fået overført godt 17 millioner kroner fra PFA, der tidligere har haft ordningen.

»PFA beholdt pengene for at kunne betale for skader, der er dukket op i den tid, PFA havde ordningen. Først efter udgangen af maj 2006 kunne PFA være sikker på, at der ikke kom flere skader – og først da fik vi så pengene,« forklarer Fred Jacobsen, næstformand i DJ.

Millionerne skaber luft lige nu, men det er beregninger af, hvordan udviklingen i skader vil se ud fremover, der udløser præmiereduktionen.

– Hvorfor benytter I ikke anledningen til at gøre dækningen bedre med samme præmie?

»Fordi det er præmiestørrelsen mere end dækningen, medlemmerne har kritiseret,« siger Fred Jacobsen, der anbefaler den fælles ordning:

»Eksempelvis er helbredskravene meget lempelige, så man kun er udelukket, hvis man er i skåne- eller fleksjob eller er godkendt til førtidspension. Og prisen er helt anderledes lav, fordi vi kan forhandle for så mange.«

DJ overvejer at gøre ordningen mere fleksibel med varierende præmie og dækning. Fakta
Gruppeliv dækker: 100.000 kroner ved kritisk sygdom. 125.000 kroner ved tab af arbejdsevne. 100.000 kroner i invalidesum. Og 450.000 kroner ved død.

Gruppeliv er obligatorisk for de fleste fastansatte DJ-medlemmer og frivillig for freelancere.

0 Kommentarer