Etik

DR’s udskældte ’Ellen Imellem’ får kritik i Pressenævnet

DR’s satireprogram blev mødt af voldsom kritik fra flere af de medvirkende, der følte sig ført bag lyset

Sjældent er et satireprogram blevet skældt så meget ud som DR’s ’Ellen Imellem’, der løb over skærmen i maj.

Hvad der startede som et forsøg på fra DR’s side at gøre videnskabsformidling lettilgængeligt og interessant for unge, udviklede sig hurtigt til et slagsmål og god presseskik og videnskabsformidling i det hele taget for så at ende med en klage til Pressenævnet.

Flere af de medvirkende – heriblandt forskere – følte sig ført bag lyset, da de fandt ud af, hvad de egentlig havde sagt ja til at medvirke i – nemlig en skjult samtale med en person, der nægter at tro på den viden, de ligger inde med. De klagede over, at de medvirkede i programmerne på et misvisende og vildledende grundlag.

Den sag har Pressenævnet nu truffet afgørelse i, og DR får kritik for “at bringe udsendelser uden informeret samtykke,” står der i kendelsen.

”Pressenævnet var enig med klagerne i, at de ikke kunne anses for at have fået tilstrækkelig information til at kunne vurdere, hvorvidt de ville deltage i programmet.”

”Nævnet udtalte derfor kritik af DR for at bringe de påklagede udsendelser uden klagernes samtykke,” lyder Pressenævnets kendelse.

DR skal derfor bringe en selvstændig udsendelse på ’Ellen Imellem’-programsiden, hvor kritikken bliver læst op. Den udsendelse skal prioriteres – for eksempel med placering på forsiden af DRTV – i mindst et døgn efter kritikkens offentliggørelse, står der.

Her er teksten, der skal læses op

”DR bragte i foråret 2022 programserien ’Ellen Imellem’, hvor de medvirkende i udsendelserne interviewes af værten [Journalist 1] om forskellige emner. Hvad interviewpersonerne ikke vidste var, at værten fik dikteret alle spørgsmål af en person med et fagligt eller personligt modsætningsforhold til de pågældende interviewpersoner. Fagforeningen DM har på vegne af [Klager 1], [Klager 2] og [Klager 3], som har medvirket i hver deres udsendelse i programserien, klaget til Pressenævnet over udsendelserne.

De mener, at de har givet samtykke til at deltage i udsendelserne på et misvisende og vildledende grundlag. [Klager 1] blev før interviewet oplyst, at der ville være ”nogle overraskende spørgsmål, som en del af et satirisk element i programmet”, mens [Klager 2] og [Klager 3] var blevet oplyst, at interviewet ville blive gennemført ”med hjælp fra en tilrettelægger, der supplerer med spørgsmål”, og at tonen i programmet ville være ”underholdende med satiriske elementer”.

Pressenævnet er enig med [Klager 1], [Klager 2] og [Klager 3] i, at de ikke kan anses for at have fået tilstrækkelig information til at kunne vurdere, hvorvidt de ville deltage i programserien. De kan derfor ikke anses for at have givet samtykke til at medvirke i udsendelserne, som de er publiceret.”

Følte sig ikke ordentligt orienteret

I første episode af programserien var det astrofysiker Anja C. Andersen, der var i studiet og gennem DR-værten Ellen Kirstine Jensen blev udspurgt af Ole Lochmann, der er overbevist om, at jorden er flad.

Anja C. Andersen anede bare ikke, at det var Ole Lochmann, der stillede spørgsmålene, eftersom han sad i det skjulte og talte i værtens øresnegl.

Det samme var tilfældet for Peter C. Kjærgaard, museumsdirektør og professor i evolutionshistorie på Statens Naturhistoriske Museum, der ikke var orienteret om, at han åbenbart diskuterede med en kreationist, der forkaster evolutionsteorien.

Sundhedsdebattør og cand.scient. i molekylær ernæring og fødevareteknologi Morten Elsøe sad uforvarende i clinch med en, der tidligere har stillet sig på hælene over hans syn på sundhed og vægttab.

Alle var de enige om en ting: De var blevet taget ved næsen af DR og havde aldrig stillet op i programmet, hvis de havde vidst, hvad det handlede om.

Fagforening gik til Pressenævnet

DR’s etiske retningslinjer blev endevendt for at finde punkter, hvor DR kunne have overtrådt sine egne spilleregler for deltagendes medvirken i programmer.

Lige lidt hjalp det, og jo flere gange DR forsvarede programmet, des mere tog kritikken til. Enkelte forskere har sågar boykottet DR på grund af programmet.

Fagforeningen for akademikere, DM, gik også ind i sagen og forlangte, at programmerne blev pillet ned. Den daværende forskningsminister Jesper Petersen (S) udtalte på en konference, at ’Ellen Imellem’ var et ”fejlslagent forsøg på satire”.

DR har ad flere omgange forsvaret programmet, og Henrik Bo Nielsen, direktør for DR Kultur, Børn og Unge, mener, at det holder sig inden for etiske retningslinjer:

”Der er selvsagt ikke frit slag, selv om vi forud-advarede om satiriske greb, men det er nu engang med de briller, der er arbejdet.”

”Vi mener, at det er klart og tydeligt for brugerne, at der er mere end almindelig journalistik på tale, og der er på ingen måde tale om videnskabsformidling i gængs forstand. Det kan man også se på brugerkommentarerne, at målgruppen sagtens kan gennemskue,” skriver Henrik Bo Nielsen.

Med andre ord: DR afviste at fjerne programmerne, og det fik DM til at sende en klage til Pressenævnet på vegne af medlemmerne.

Pressenævnet beskriver i sin kendelse, at det har taget højde for, at der er tale om medievante personer, og at udsendelserne hverken indeholder private, følsomme eller på anden måde krænkende oplysninger om de tre klagere.

”Nævnet finder imidlertid ikke, at kravet om et frivilligt, specifikt og informeret samtykke af disse årsager kan fraviges i den konkrete sag.”

Det er også Pressenævnets opfattelse, at det har samfundsmæssig interesse at omtale og behandle konspirationsteorier og aktivisme. Nævnet lægger dog vægt på, at det er op til de medvirkende at beslutte, i hvilken sammenhæng de stiller deres viden til rådighed.

1 Kommentar

Nalle Peter Ben Kirkvåg
20. DECEMBER 2022
Det er godt nok bemærkelsesværdigt, at direktør for DR Kultur, Børn og Unge: Henrik Bo Nielsen i en pressemeddelelse siger, at han ”beklager selvfølgelig at de medvirkende ikke har følt sig ordentligt informeret”. Men er pointen netop ikke, at de faktisk ikke er blevet ordentlig informeret? Og altså dermed ikke noget, som de føler!

Spændende er det også, at DR, efter at have nærlæst kendelsen, vil ”foretage de nødvendige justeringer af praksis, således at proceduren for fremtidige indslag med forvarslede satiriske elementer er i overensstemmelse hermed”. Ja, så er der da ikke ligefrem lovet for meget…

Læs også

Interview

Ellen i vælten: ”Jeg kan nok skyde en hvid pil efter at blive den næste vært på TV Avisen”

20. JUNI 2022
Etik

Her er fagforenings klage over DR-program

25. MAJ 2022
Videnskabsformidling

DR-direktør forsvarer udskældt program: Det er inden for skiven

24. MAJ 2022
Etik

Forskers klage preller af på DR, mens eksperter peger på etik-brud

02. JUNI 2022