DR’s tillidsrepræsentant er bekymret: ”Vagthunden bliver tøjret”

”Pressens evne til at lave grundige nyhedshistorier bliver svækket, når der er færre penge at gøre godt med,” siger DR's tillidsrepræsentant, der ikke ser lyst på den medieaftale, regeringen og DF har lavet

Det blev i dag slået fast, at DR over de kommende fire år skal skæres med 20 procent. Blandt andet skal stationen lukke to tv-kanaler.

Det var som ventet en del af den medieaftale, som regeringen i nat landede sammen med Dansk Folkeparti.

Derfor er DR's fællestillidsrepræsentant, Henrik Friis Vilmar, heller ikke overrasket. Han er dog bekymret.

”Vi vidste godt, at den ville lande deromkring. Det gør det ikke bedre for DR. Det er skidt for DR, at vi skal reduceres med 20 procent,” siger Henrik Friis Vilmar.

”Ud over at det er skidt for DR, er det også skidt for danskerne. Der er mange, der er glade for programmer, som vil forsvinde med så stor en besparelse på så mange programmer,” siger han.

Pressen bliver svækket

For ham at se er medieforliget samlet set dårligt for den danske presse.

Han anerkender dog, at der er gode elementer i aftalen.

”Styrkelsen af de regionale aviser og ugeblade er en af de gode ting ved medieforliget. Det er godt, at den skrevne presse her tilføres nogle midler. Men det ændrer ikke på, at der samlet set er færre penge til dansk presse,” siger han.

Samlet er han bekymret for, at aftalen svækker den kritiske presse i Danmark.

”Vagthunden bliver tøjret. Pressens evne til at lave grundige nyhedshistorier bliver svækket, når der er færre penge at gøre godt med,” siger han.

”Jeg hæfter mig ved, at det samlet set vil betyde mindre danskproduceret indhold. Når medieforliget er indfaset om fire år, er der væsentligt færre penge til dansk indhold. Det undrer mig, at man vil det i en tid med fremgang i samfundet, hvor der mere end nogensinde er brug for dansk indhold, fordi vi bliver overmættet af fake news og troldefabrikker,” siger Henrik Friis Vilmar, der kalder det en samlet svækkelse af dansk public service.

En stor fyringsrunde skaber bekymring

Han fortæller, at stemningen har svinget i DR op til, at medieaftalen faldt på plads.

”Det er forskelligt, hvordan folk har reageret op til medieforliget. Nogle er meget bekymrede og alvorligt bange for at miste deres arbejde, mens andre har resigneret og siger, ”så må der ske, hvad der sker”,” siger han.

”Men selvfølgelig påvirker det stemningen i huset, at vi skal have en stor fyringsrunde. Det er ikke, fordi det vælter med journalistiske arbejdspladser i samfundet lige nu,” siger han.

Samtidig har Henrik Friis Vilmar hæftet sig ved en særlig formulering i medieaftalen. Her står der, at ”DR må i indhold og distribution ikke konkurrere med private aktører, hvor det ikke tjener et klart public service-formål”.

Det, er han bange for, er en formulering, politikerne fremover kan bruge til at blande sig mere i, hvad DR bringer.

”Jeg kynne frygte, at det bliver en evig slåskamp og diskussion om, hvad DR må sende og ikke må sende. At det bliver et carte blanche, politikerne giver sig selv til at sige, at der er ting, DR ikke må lave, fordi det konkurrerer med kommercielle medier,” siger han.

”Hvem skal definere det? Det kunne være 'X-Factor', som får mange til at blive hængende og se TV-Avisen. Det kunne også være to-værtssystemet på P4, der minder om mange kommercielle radiokanaler. Vores lyttere er meget glade for det. Hvis vi ikke kan gøre de populære ting længere, give det en udfordring i forhold til at få dem til at komme ind på DR's kanaler og se andet public service-indhold,” siger han.

Frygter for kvaliteten af 24syv

Han er samtidig også bekymret på vegne af sine kolleger på Radio24syv, radiokanalen skal udbydes igen i 2019 og skæres i støtte over de næste fire år. Samtidig skal Radio24syv fremover have hovedsæde vest for Storebælt, og i hvert fald halvdelen af mediets redaktionelle arbejdspladser skal flyttes til Vestdanmark.

”For 24syvs vedkommende er jeg stærkt bekymret. Det laver et fremragende produkt, der er et super supplement til DR. Jeg er alvorligt bekymret for, at det i virkeligheden også ender med at blive en svækkelse af deres indsats og deres kritiske tilgang til utroligt mange ting. De laver nogle fremragende historier,” siger Henrik Friis Vilmar.

”Når man flytter mindst halvdelen af stationen, kan jeg godt være bekymret for, om de kan løfte deres opgave i samme omfang som hidtil. Jeg synes, det er ærgerligt, hvis så fremragende et produkt bliver ødelagt,” siger han.

Kulturminister Mette Bock tror ikke, aftalen samlet set vil svække pressen i Dannmark.

Så du tror, den her medieaftale gør, at kvaliteten af dansk public service bliver bedre?

"Det er intentionen. Ikke kun i dansk public service, hvis du definerer det som det statsejede. Vi tror, at diskussionen af kvalitet og udviklingen af medier på en ny tids præmisser er helt afgørende. Vi kan ikke blive ved med at stå stille og gøre tingene på samme måde, som vi altid har gjort det," siger kulturministeren.

Du kan læse hele vores interview med kulturminister Mette Bock her.

Opdateret klokken 14.18: Der er tilføjet et svar fra kulturminister Mette Bock i bunden af artiklen.

2 Kommentarer

Michael Kjærgård
29. JUNI 2018
En vagthund der logrer fidelt
En vagthund der logrer fidelt for at blive håndfodret. Kan I ikke selv høre hvor hult det klinger?
Benny Jørgensen
29. JUNI 2018
Det er årtier siden, at DR
Det er årtier siden, at DR var vagthund for noget som helst.