DR’s regioner tager skarpt afstand fra fyringer

Kollegerne fra en række DR-regioner melder sig nu i koret af kritikere, efter at DR Sporten har fyret to. "Der er udbredt frustration og utryghed blandt journalisterne," skriver DR Syds medarbejdere. Læs alle regionernes udtalelser her (Opd. 22/1 8.37)

P3 har nedlagt arbejdet i sympati, DR Nyheder har suspenderet samarbejdet med ledelsen. Og nu melder DR’s regioner sig også med skarp kritik.

Årsagen er, at DR Sporten har fyret to medarbejdere som led i en sparerunde.

Efter sparerunden har en lang række DR-regioner holdt faglige møder, hvor de har drøftet situationen.

Resultatet er udtalelser fra DR Syd, DR Fyn, DR Nordjylland, DR Trekanten, DR Østjylland, DR Danmark København og P4 København.

Samtlige steder tager medarbejderne stærkt afstand fra fyringerne og den måde, DR’s ledelse har håndteret situationen.

“Der er udbredt frustration og utryghed blandt journalisterne,” lyder det eksempelvis fra DR Syd.

“Set i forhold til DR’s samlede økonomi burde fyringerne og omplaceringerne kunne være undgået,” skriver DR Fyn.

Udtalelserne er blevet delt i DR’s interne medie Inline.

En af medunderskriverne er Henrik Friis Vilmar, tillidsrepræsentant ved DR Syd og medlem af Dansk Journalistforbunds hovedbestyrelse.

»Der har været holdt en række faglige møder på DR’s regioner i dag, men der er ikke nogen, som har nedlagt arbejdet. Men jeg tror da, der har været snak om det alle steder. Nogle steder har det helt sikkert været tæt på – det er jeg ikke i tvivl om,« siger han til Journalisten.

Journalisten har både i går og i dag forgæves forsøgt at få et interview med DR’s ledelse. Vi forsøger fortsat.

 

Herunder bringer Journalisten alle de regionale udtalelser, vi er i besiddelse af, i deres helhed:

 

Udtalelse fra DR Syd:

Journalisterne på DR Syd har her til eftermiddag været samlet til fagligt møde på baggrund af situationen på DR Sporten.
Vi tager på det skarpeste afstand fra den måde, som DR’s ledelse har håndteret de økonomiske problemer på DR Sporten. Vi finder det fuldstændig uacceptabelt, at de menige medarbejdere skal betale prisen for ledelsens inkompetence, og vi er dybt rystede over, at ledelsen ikke har formået at undgå fyringer, omplaceringer og undladelse af TBA-forlængelser.
Vi har hidtil haft tillid til ledelsens styring af økonomien, men den tillid har i dag lidt et alvorligt knæk. Der er udbredt frustration og utryghed blandt journalisterne. Vi frygter at DR’s ledelse med dagens fyringer har vist, at den fremover ikke er villig til at tage ansvaret for egne fejl, men vil lade medarbejderne betale, når ledelsen fejler.
Vi finder det desuden utilstedeligt, at DR Sportens ledelse med sine udtalelser om forhandlingerne forsøger at lægge ansvaret over på DJ og dermed på DR’s medarbejdere. Og vi er rystede over, at DR’s ledelse har foreslået tiltag, der sætter dele af overenskomsten ud af drift. Begge dele viser en mangel på respekt over for overenskomsten og DR’s ansatte.
For at DR kan skabe det bedst mulige produkt, mener vi, at det er afgørende, at der er tillid mellem medarbejdere og ledelse. Vi opfordrer derfor til, at ledelsen hurtigst muligt genopretter tilliden ved at tage ansvaret på sig og finde en anden løsning end fyringer for de to sindede medarbejdere på DR Sporten.
Journalisterne på DR Syd 

Udtalelse fra DR Fyn:

Medarbejderne på DR Fyn har været samlet til fagligt møde.
Vi kan ikke acceptere, at medarbejderne på Sporten bliver ofre for et økonomisk ledelsessvigt.
Set i forhold til DR’s samlede økonomi burde fyringerne og omplaceringerne have været kunne undgået.
Vi er provokerede af ledelsens forslag om at finde pengene ved at gennemføre tiltag, der er i strid med overenskomsten.
Vi opfordrer derfor ledelsen til – sammen med tillidsfolkene – at finde en konstruktiv løsning for at undgå afskedigelser.
Amos Bendix TR DR Fyn 

Udtalelse fra DR Nordjylland: 

Medarbejderne på DR Nordjylland har været samlet til fagligt møde.
Vi er fortørnede over de konsekvenser, som et underskud i DR Sporten har for vores kollegaer der.
Vi protesterer over, at medarbejderne skal betale prisen i form af fyringer, omplaceringer og undladelse af TBA-forlængelser. Underskuddet er alene ledelsens ansvar, og vi undrer os over, at de ikke påtager sig det ansvar.
Et forholdsvis lille beløb set i DR Nyheders samlede budget burde kunne dækkes på andre måder.
Vi tager afstand fra ledelsens forslag om at finde pengene ved at gennemføre tiltag i strid med overenskomsten. Også det viser mangel på respekt for medarbejderne.
Som kollegaer til medarbejderne i DR Nyheder opfordrer vi ledelsen til – sammen med tillidsfolkene – at finde en konstruktiv løsning, der ikke medfører afskedigelser mv.
Knud Erik Meyer Ibsen, TR
på vegne af medarbejdere samlet til møde på DR Nordjylland. 

Udtalelse fra DR Trekanten: 

Journalisterne på DR Trekanten har også været samlet til møde.
Som vore nordjyske kolleger undrer vi os over, at der er medarbejderne på Sporten, der skal undgælde for en sejlende økonomi, som alt andet lige er ledelsens ansvar.
Vi undrer os over, at den stramme styring af økonomien, der kendetegner vores arbejdsplads, tilsyneladende ikke har været praktiseret på Sporten.
To kolleger, der mister jobbet på den konto, er forkasteligt, og vi opfordrer på det kraftigste ledelsen i DR Nyheder til at kigge andre steder hen, og ikke lade medarbejderne betale regningen for chefernes økonomiske sløseri.
På vegne af journalisterne på DR Trekanten
Peter Frandsen Siggaard, fung. TR

Udtalelse fra DR Danmark København

Medarbejderne i DR Danmark i København mødtes i dag omkring fyringerne og nedlæggelserne af TBA-stillinger på DR Sporten.
Vi forstår til fulde den frustration, der har fået vores kolleger til at nedlægge arbejdet.
Det er helt urimeligt, at DR Sporten afskediger medarbejdere som konsekvens af et driftsmæssigt underskud på op mod 3 mio. Selv om det lyder af mange penge, så udgør det en brøkdel af DR’s samlede budget. Det bør derfor være DR’s samlede ansvar at dække underskuddet, der åbenbart skyldes dårlig økonomistyring og ledelse.
I så stort et mediehus som vores med masser af journalistiske arbejdspladser, opstår der løbende ledige stillinger andre steder. Vi er derfor ganske uforstående over for, at vores sindede kolleger på Sporten ikke er blevet omplaceret i stillinger andre steder i huset. Det er ikke rimeligt eller betryggende, at det kan koste en afdelings medarbejdere jobbet, blot fordi den enkelte afdelings chef og de økonomiansvarlige oparbejder et underskud.
Derfor forventer vi, at ledelsen finder omplaceringer for de pågældende.
Fremadrettet bør DR’s ledelse sikre, at økonomistyringssystemet i huset kommer til at fungere tilfredsstillende, således at lignende situationer kan undgås i fremtiden.
På vegne af journalisterne i DR Danmark, København

Udtalelse fra DR P4 København

Medarbejderne på DR P4 København har til eftermiddag været samlet til fagligt møde for at diskutere fyringerne på DR Sporten.
Vi finder det uacceptabelt, at et underskud forårsaget af dårlig ledelse skal have så store konsekvenser for de ansatte, og det er under al kritik, at ledelsens alternativ til fyringer er et overenskomststridigt udspil.
Ledelsens forhandlinger med journalistgruppen i DR er tilsyneladende rystende dårligt håndteret, og det er pinligt, at ledelsen peger på journalistgruppen som endeligt ansvarlig for fyringerne og omplaceringerne på DR Sporten.
P4 Københavns medarbejdere opfordrer på det kraftigste DR’s ledelse til at forklare, hvordan det kunne komme så vidt, og gøre klart, hvordan man i fremtiden vil undgå så alvorlige budgetoverskridelser.
Det er helt påkrævet, at ledelsen giver medarbejderne på DR Sporten en uforbeholden undskyldning, og at de finder en anden løsning på de økonomiske udfordringer end fyringer.
Journalisterne på DR P4 København. 

Udtalelse fra DR Østjylland

Medarbejderne på DR Østjylland har været samlet til fagligt møde.
Vi er fortørnede over de konsekvenser, som et underskud i DR Sporten har for vores kollegaer i afdelingen.
Vi protesterer over, at medarbejderne skal betale prisen for en ledelse, der ikke har haft styr på økonomien, og at konsekvensen bliver fyringer, omplaceringer og lovede TBA-forlængelser, der bliver trukket tilbage. Underskuddet er alene ledelsens ansvar, og vi undrer os over, at de ikke påtager sig det ansvar, men i praksis lægger det over på medarbejderne.
Der er tale om et forholdsvis lille beløb set i DR Nyheders samlede budget, som burde kunne dækkes på andre måder.
Vi mener endvidere, at det er stærkt bekymrende, at et forløb som dette kan finde sted umiddelbart efter, der er lavet en ny samarbejdsaftale, hvis ånd er dialog og fælles løsninger af problemer.
Som kollegaer til medarbejderne i DR Nyheder opfordrer vi ledelsen til – sammen med tillidsfolkene – at finde en konstruktiv løsning, der ikke medfører afskedigelser mv.
På vegne af medarbejdere samlet til møde på DR Østjylland, Lars Esmarch og Gry Bruun Mathiesen. 

Udtalelse fra DR Bornholm

Journalisterne på DR Bornholm er fortørnede over, at to kolleger på DR Sporten i dag er blevet varslet om, at de bliver fyret fra DR, mens to kolleger på Sporten flyttes til andre afdelinger.

Det skyldes et underskud på angiveligt op imod 3 mio. kr., som alene er ledelsens ansvar.

Det er ganske enkelt uhørt, at vores kolleger skal betale med deres job, fordi der overhovedet ikke har været styr på budgetterne i DR Sporten. Det er ikke er dem, der har styret økonomien forkert fra starten.

Vores frustration bliver ikke mindre af, at den nuværende chef for DR Sporten, Jacob Kwon, i sin besked i dag 10.12 til alle i DR Nyheder skriver følgende:

”Jeg vil gerne slå fast, at vi har forhandlet konstruktivt med journalistgruppen, og vi har lagt et løsningsforslag på bordet, som ville have forhindret afskedigelser, men det kunne i sidste ende ikke accepteres af DJ. Som konsekvens af det nedlægges to stillinger.”

DR’s løsningsforslag ville have været et brud på den gældende overenskomst mellem DJ og DR. Og allerede af den grund kunne DJ naturligvis ikke acceptere DR’s forslag.

Journalisterne på DR Bornholm finder derfor anledning til at slå fast, at dette forløb på DR Sporten er løst under al kritik af ledelsen i afdelingen, både under merforbruget og i den elendige løsning, der nu er kommet ud af det.

Vi arbejder i en afdeling, hvor DR’s økonomistyring ikke accepterer udsving i forhold til de vedtagne budgetter. Vi savner på den baggrund stadig svaret fra DR’s ledelse på, hvordan det i det hele taget har kunnet lade sig gøre at komme ud med et underskud på næsten 3 mio. kr.

Journalisterne på DR Bornholm
v/ Torsten Raagaard, TR

(Opdateret 22/1 8.37: DR Bornholm har tilsendt Journalisten en udtalelse. Den er tilføjet)

0 Kommentarer