Praktikanter

DR’s gratis praktikanter bekymrer: ”Noget kunne tyde på misbrug”

DR’s omfattende brug af universitetspraktikanter er ifølge DJ-formand uacceptabelt

Ifølge loven er det i udgangspunktet ulovligt for DR at bruge universitetspraktikanter som decideret arbejdskraft på en redaktion.

Ikke desto mindre har DR lige nu 11 jobopslag til lige netop ulønnede universitetspraktikanter lagt ud på sin hjemmeside, hvor flere af dem beskriver arbejdslignende krav til kandidaterne.

I et af jobopslagene fremgår det eksempelvis, at man som universitetspraktikant skal arbejde ”37 timer om ugen” og bliver ”en del af vores redaktionelle processer”, hvor man for eksempel kan blive bedt om at foretage ”faktatjek”, ”forberedelse af kritiske interviews”, ”anmodninger om aktindsigt” eller ”forelæggelser for kilder”.

Og i en aktindsigt fra DR, som Journalisten har modtaget, kan man også se, at de såkaldte AC-praktikanter har været eftertragtede i det offentligt ejede mediehus. Antallet af AC-praktikanter de seneste fem år har ligget nogenlunde stabilt, hvor man toppede med 58 i 2021. Omvendt viser tallene, at antallet af betalte DJ-praktikanter, der får praktikløn efter overenskomst, er faldet med 11 personer fra 80 til 69 på fem år.

Selv om det lovmæssigt er muligt for DR at aflønne universitetspraktikanter med en erkendtlighed på 3.000 kroner om måneden, oplyser DR desuden i aktindsigten, at man ikke gør det ”ifølge DR’s retningslinjer”.

”Det er uacceptabelt”

Det er ikke ligefrem tal og en udmelding, der vækker begejstring hos to af de fagforbund, der repræsenterer henholdsvis de akademiske praktikanter og journalistpraktikanter.

”Jeg synes, det er bekymrende, fordi vi endnu en gang for nyligt fik beskrevet i Akademikerbladet, at universitetspraktikanter bliver misbrugt til at arbejde meget mere og får mere ansvar,” siger DJ-formand Tine Johansen, der også understreger, at hun mener, at DR har et særligt ansvar som vores alle sammens public service-station.

”Der er ingen tvivl om, at rigtig mange af dem laver redaktionelt indhold, og derfor er det uacceptabelt, når vi samtidig mangler journalistpraktikpladser, og når færdiguddannede bliver opsagt, at der er så mange ulønnede, uvejledte og ikke-aftaledækkede studerende, som kommer ind og laver gratis arbejde,” fortsætter Tine Johansen.

En voldgiftsag i midten af 00’erne betyder, at det såkaldte AC-område for akademikere på DR er overenskomstdækket af DM. Fra Tine Johansen lyder der et ønske om, at DM slår i bordet og kræver mere ordnede og fastlagte forhold for de akademiske praktikanter.

Journalisten har vist DM-forperson Camilla Gregersen det konkrete opslag til en stilling som universitetspraktikant, som lige nu ligger på DR’s hjemmeside.

”Opslaget illustrerer, at AC-praktikanter kan komme til at indgå på redaktionen med konkrete opgaver og ansvar. Det er afgørende, at praktikanter og arbejdsgivere forstår, at praktikanterne er der for at lære som en del af deres uddannelse. Det burde fremgå tydeligere af opslaget. Det står tydeligt i bekendtgørelsen, at den studerende ikke må indgå som arbejdskraft,” siger Camilla Gregersen.

Tyder på misbrug

Det er dog ikke så ligetil at følge DJ’s opfordring om at få universitetspraktikanterne ind under nogle mere faste rammer, siger Camilla Gregersen.

For det er lovbestemt, at studerende fra universiteter ikke må indgå som arbejdskraft eller være underlagt en virksomheds såkaldte ”instruktionsbeføjelse” under et praktikforløb som det på DR:

”Og derfor kan vi desværre ikke stille krav om løn,” siger hun med henvisning til, at man ikke kan lave en overenskomstdækning, der overtrumfer lovgivningens retningslinjer.

Hun mener dog også, at der er tydelige tegn på, at universitetspraktikanter bruges til redaktionelt arbejde:

”Noget kunne tyde på, at der er misbrug af praktikanter. Men uagtet om der er en stigning i antallet eller ej, så handler det her også om at sige, at hver enkelt person ikke må blive misbrugt derude,” siger hun.

”Det er først og fremmest synd for de universitetsstuderende, som oplever at blive misbrugt som gratis arbejdskraft i deres første møde med arbejdsmarkedet,” siger Tine Johansen og efterlyser, at DR sætter sig for at systematisere praktikken, så der foregår betaling, vejledning, sparring og efterkritik til AC-praktikanterne.

DR har igangsat eftersyn

I et skriftligt svar til Journalisten oplyser HR-chef i DR Nanna Abildstrøm, at DR for nylig har igangsat et eftersyn af retningslinjerne for praktikanter. Det indebærer blandt andet et eftersyn af arbejdsgange og stillingsopslag.

Nanna Abildstrøm udtaler samtidig i det skriftlige svar, at det netop er en del af uddannelsesbekendtgørelsen, at universitetspraktikanter er ulønnede og får SU under praktikopholdet. Siden 2017 har det ellers været muligt for arbejdspladser at udbetale en såkaldt erkendtlighed til universitetspraktikanter. Den har tidligere ikke måtte overstige 3.000 kroner om måneden. Beløbsgrænsen blev fra 1. juli 2023 hævet til 3.375 kroner om måneden.

”Det ville derfor være lovbrud både at tegne overenskomst for AC-praktikanter og imødekomme krav om aflønning af disse praktikanter. DR oplever, at universiteternes uddannelsesretninger har forskellige kontraktudformninger og beregner oversættelsen af ECTS-point til omfang af praktik meget forskelligt. AC-praktikanterne må gerne udføre reelle arbejdsopgaver, selvfølgelig under hensyn til, at de er under uddannelse,” står der i svaret, der fortsætter:

”Vi har løbende lokale drøftelser i vores samarbejdsudvalg omkring praktikanter. Vi anser praktikantforløb som en god mulighed for de studerende til at få indsigt i og erfaring med forskellige jobfunktioner på det arbejdsmarked, der venter dem efter endt uddannelse. DR har mange praktikanter af forskellige slags: Journalistpraktikanter, universitetspraktikanter og praktikanter fra professionshøjskoler, og det ønsker vi også fortsat at have.”

0 Kommentarer