DR’s distrikter ramt af sparerunde

Stillinger i DR's distrikter skal nedlægges. Medarbejderne mener, det er i strid med medieforliget, hvor der står, at den regionale dækning skal styrkes. DR-chef afviser, at man forbryder sig mod medieforliget (Opdateret 26. oktober)

DR-ledelsen har i dag meldt ud, at der kommer besparelser og stillingsnedlæggelser i DR's distrikter.

Besparelsen sker i forbindelse med den såkaldte ”Værd at dele-strategi”, som skal fremme den digitale oprustning af P4.

Ifølge journalist i DR Syd og fællestillidsmand for DJ's medlemmer i DR Henrik Friis Vilmar er der til dels tale om en gammel besparelse, som bliver udmøntet nu.
Dels at DR flytter kræfter fra distrikterne til centrale redaktioner i for eksempel Aarhus.

»Alle distrikter skal spare, og nogle steder kommer det til at koste stillinger. I mine øjne er det en svækkelse af hele det regionale område,« siger han.

Dybt rystede medarbejdere

Henrik Friis Vilmar siger, at medarbejderne er utilfredse med, at besparelserne kommer så pludseligt, fordi det gør det sværere at afbøde konsekvenserne af nedskæringerne.

»Det er stillinger, man kunne have reddet ved at planlægge bedre,« forklarer han.

For eksempel har DR Syd netop slået en redaktionel stilling op.
I en skriftlig udtalelse forklarer medarbejderne på DR Syd, at de er dybt rystede og forundrede over, at der nedlægges to stillinger på redaktionen på grund af besparelser og omfordeling af penge.

”Besparelserne sker for at skaffe penge til andre initiativer i DR, hvilket efter vores opfattelse er i klar modstrid med det seneste medieforlig, hvor ønsket var en klar styrkelse af DR's distrikter og dækningen af hele Danmark,” lyder det i udtalelsen.

DR Trekanten skal spare 400.000

Også DR Trekanten i Vejle skal spare. Ifølge tillidsrepræsentant Peter Frandsen Siggaard drejer det sig om 400.000 kroner.

»Det svarer næsten til et årsværk. Vi synes, det harmonerer dårligt med, at DR ifølge medieforliget skal styrke distrikterne,« siger han.

I strid med medieforligets intentioner

Medarbejderne på DR Trekanten skriver i en udtalelse, at de bifalder, at der oprustes digitalt. Men:

”Den besparelse, der nu skal udmøntes, er i strid med intentionerne i Medieforliget af 2014, hvor det klart er formuleret, at DR skal styrke det regionale."

Ifølge medieforliget skal ”DR skal styrke den regionale dækning, så den afspejler mangfoldigheden i de forskellige dele af landet, herunder på kulturområdet,” skriver medarbejderne fra DR Trekanten og fortsætter: 

”Vi mener, at man ved at tvinge os og andre distrikter ud i stillingsnedlæggelser er med til at underminere grundlaget for DR’s regionale dækning. Alt andet lige vil færre medarbejdere i det regionale system betyde et ringere produkt. Kan licensbetalerne være tjent med det?”

DR: Det er ikke imod medieforliget

Jan Ørskov, chef for DR's distrikter, afviser, at DR går imod det seneste medieforlig.

»Det er slet ikke sådan, at vi forbryder os mod medieforliget. Samlet set skærer vi ikke ned på den regionale dækning,« siger han.

Han mener, at der samlet set er sket en styrkelse af distrikterne med velfærdsredaktionen i Aarhus, flere værter, mere debat på sociale medier og regionale nyheder på dr.dk.

Det er velfærdsredaktionen i Aarhus, der samler indhold fra alle distrikter. Og det er den redaktion, der nu bliver styrket digitalt.

Kunne man ikke lige så godt gøre det ude i distrikterne?

»Det kunne man godt, men vi gør det, hvor der er den bedste synergi, og det er på den digitale redaktion, der er koblet op på velfærdsredaktionen,« forklarer han.

Jan Ørskov ønsker af konkurrencehensyn ikke at oplyse, hvor mange penge der skal spares.

Nyhedsproduktionen er ikke blevet styrket

Henrik Friis Vilmar siger, at distrikterne efter medieforliget har fået penge til at ansætte værter og medarbejdere til sociale medier.

»Det, der bekymrer mig, er, at nyhedsproduktionen ikke er blevet styrket. Distrikterne er vigtige for DR's fødekæde, og vi bliver svækket nu,« siger han.

DR Østjylland skal spare knap 900.000 kroner, og det svarer ifølge tillidsrepræsentant Gitte Hansen stort set til to stillinger.

"Der bliver ikke tale om fyringer, men der er tomme pladser, der ikke fyldes ud. Men altså to færre til at producere det daglige indhold," forklarer hun.

(Opdateret klokken 14.33 med kommentar fra Henrik Friis Vilmar. Opdateret klokken 15.10 med kommentar fra Jan Ørskov. Opdateret 26. oktober med tal fra DR Østjylland)

2 Kommentarer

Peter Skafte
27. OKTOBER 2016
Journalisterne på P4 Bornholm
Journalisterne på P4 Bornholm bakker i forbindelse med vores generalforsamling op om bekymringen fra andre distrikter, når det gælder besparelsernes indvirkning i det daglige, som går stik mod medieforligets krav om styrket regional-journalistik.
Vi er forundrede over, at der for et års tid siden blev tilført midler til det digitale område til distrikterne, som ledelsen allerede nu fjerner en del af igen.
Redaktør Preben Sørensen, medlem af DR Syd dialogforum
26. OKTOBER 2016
Jeg bakker fuldt op om

Jeg bakker fuldt op om protesterne fra medarbejderne i DR Syd. Flere medarbejdere i en ny redaktion i Aarhus kan ikke erstatte indsatsen ude i de enkelte distrikter, som ikke er overbemandede i forvejen.