Dropper samlet salg: Berlingske Media forhandler salg af sydjyske medier

Mecoms bestyrelse besluttede i sidste uge at skrinlægge forsøg på et samlet salg af Berlingske Media. »Vi er gået ind i en fase 2,« siger Lisbeth Knudsen til Journalisten. Andre opkøbere til dele af Berlingske Media har allerede meldt sig på banen. »Jeg tror, at det er en god løsning man nu er ved at finde for JyskeVestkysten og de andre medier derovre,« siger tillidsmand på Berlingske Uffe Gardel (Opdateret 13.24 med kommentarer fra Uffe Gardel)

Mecoms bestyrelse har på et møde i sidste uge besluttet at skrinlægge planer om at sælge Berlingske Media i et samlet frasalg. Nu er det besluttet at indlede forhandlinger med Den Sydvestjyske Venstrepresse om salg af Berlingske Medias andel af Syddanske Medier og ejerskab af fem ugeaviser i Syd- og Sønderjylland.

Andre mulige købere har allerede i dag, efter offentliggørelsen af forhandlingerne, rettet henvendelse til Berlingske Media med interesse om at købe dele af mediehuset.

»Det er ikke et frasalg. Vi indleder forhandlinger om et salg,« siger Lisbeth Knudsen.

"Indleder forhandlinger om et salg". Tak. Jeg vil gerne være præcis. Den linje, du hele tiden har lagt, har været, at Berlingske Media skulle sælges som samlet pakke. Er man i gang med en opsplitning?

»Lad mig forklare, hvordan det hænger sammen. Da Mecom besluttede i efteråret sidste år, at Berlingske Media skulle gå ind i en salgsproces, så var det klare mål først at undersøge, om man kunne få de rette, økonomisk attraktive tilbud på hele koncernen. Det startede vi på i november, at indhente bud og forhandle med en lang række forskellige parter.«

»Vi meddelte i begyndelsen af året, at nu var der en mindre kreds, der kom ind i en due dilligence-proces, og i datarum og alt, hvad man sælger som virksomhed, og ud af det kom der nogle bud. De blev behandlet i sidste uge på Mecoms bestyrelsesmøde, hvor man konkluderede, at ud fra Mecoms perspektiv, så var disse bud ikke tilstrækkeligt attraktive. Og at der ville være større værdier i at frasælge grupper af vores aktiviteter, større eller mindre grupperinger af vores aktiviteter.«

»Når man kan nå frem til den konklusion, er det selvfølgelig, fordi vi undervejs i forhandlingerne om at sælge det hele har fået en række henvendelser om at købe dele af virksomheden. Hvis man samlet kigger på de værdier, der er i Berlingske Media, og som er store værdier, så vil der ud af sådan en opsplitning kunne komme en større værdi.«

»Det har været Mecom-bestyrelsens konklusion, og det er Mecoms ret at træffe den afgørelse, at man synes, at det er en bedre model,« siger Lisbeth Knudsen.

Det lyder, som om du ikke er enig i den konklusion?

»Jamen det, jeg bare må understrege, det er, at det er Mecoms aktionærer og deres repræsentanter i bestyrelsen, der tager denne her beslutning. Det er sådan, det fungerer. Der er nogle, der siger: "Kan man tage et eller andet særligt dansk hensyn?" Det kan man ikke her. Det er helt og klart aktionærernes opgave at tage den beslutning, og de er repræsenteret i Mecoms bestyrelse.«

Hvad er den videre proces?

»Mecom er fortsat ejer af Berlingske og vi producerer aviser og websites hver eneste dag, også i morgen og i overmorgen. Nu prøver vi i god ro og orden at finde ud af, er der nogle nye, gode ejere, gode løsninger for de aktiviteter vi har. Det er min opgave at prøve at finde de her nye, gode ejere. Jeg synes at vi starter på en god måde for det danske mediemarked. Set ud fra et dansk perspektiv synes jeg, at det giver rigtig god mening, at bidrage til, at Syddanmark får en meget stærk mediespiller. Jeg håber, at de forhandlinger vi nu går i gang med ender med, at vi kan lave en aftale med Den Sydvestjyske Venstrepresse. Som vi i forvejen har et godt samarbejde med.«

Alle de andre aktiviteter i Berlingske Media, hvad sker der med dem?

»Vi kigger på, hvor der har været interesse i salgsprocessen. Hvem har tilkendegivet interesse for dele af vores virksomhed. Dem vender vi tilbage til og snakker med. Der er også kommet andre henvendelser. Her i løbet af morgenen, efter at denne nyhed er kommet om, at vi nu er i en ny fase af denne salgsproces. De næste måneder kommer til at gå med at prøve at finde ud af, hvordan kan vi lave gode løsninger for de medarbejdere, som arbejder forskellige steder i vores aktiviteter. Også løsninger, som kan åbne nye muligheder. Jeg har salgt internt, da jeg orienterede om det her, at selvfølgelig kan man være rigtig ked af, at der er nogle bånd der brydes. Men det åbner også nogle nye muligheder for en række af de stærke brands vi har. Og de aktiviteter vi har, at man kan kigge på det på nye måder.«

»Det er klart, at når man har arbejdet stærkt integreret i en årrække nu, så tænker man altid lige "hov, hvad sker der nu" og båden gynger lidt, men det er vigtigt at understrege, at det her faktisk åbner en række nye muligheder for de titler vi har og for de mange aktiviteter vi har, også på det digitale område.«

Aktiemajoriteten i Mecom ligger hos fire store investeringsfonde, Aviva, Aberforth, JO Hambro og Legal&General. Er det dem, der har vredet armen om på Mecom og signaleret, at der skal handles nu?

»Jeg kommenterer ikke på, hvad der foregår i aktionærkredsen eller bestyrelsesrummet. Jeg siger alene, hvad er konklusionen. Konklusionen har været, at det samlede bud har ikke været tilstrækkeligt attraktivt. Derfor er der valgt en ændring af strategien. Men det er ikke op til mig at kommentere, hvad der foregår mellem aktionærerne og i bestyrelsen.«

Jeg spørger, fordi der kan være et misforhold mellem "danske" interesser, det her med historikken tilbage til 1749 og så den interesse, som investeringsfonde har.

»Altså… Det er jo realiteternes verden, vi befinder os i. Realiteternes verden er, at Mecom siden 2006 har været ejer af Berlingske Media. Det er den der ejer, som bestemmer, hvordan kursen skal lægges. Sådan skal det være. Og sådan er det i en kommerciel virksomhed.«

Der er generalforsamling i Mecom i næste uge…

»Ja det er rigtigt.«

Sker der flere ting med Berlingske Media inden da.

»Det tror jeg ikke, at der gør.«

»Afsluttede forhandlinger det ser jeg ikke for mig. Men vi er i gang med at kigge på rigtig mange forskellige modeller lige nu.«

Hvad har du sagt til medarbejderne i Berlingske Media i dag?

»Jeg har orienteret om hvor vi er i salgsprocessen. Præcis som jeg lige har gjort til dig. Forklaret, at vi har bevæget os fra en fase 1 med salg af en samlet koncern til nu at være i fase 2, hvor vi kigger på grupperinger og dele af koncernen og frasalg til forskellige parter.«

»Jeg har sagt, at det er rigtig rigtig vigtigt, at vi holder næsen i sporet og arbejder stenhårdt på at lave de allerbedste resultater vi kan lige nu. For netop at demonstrere, at de meget stærke brands vi har, de meget stærke publicistiske aktiviteter vi har på det danske mediemarked, at de får en god fremtid. Det bedste vi kan gøre for, at de får det er, at vise os fra den bedste side i denne her lidt urolige tid.«

Ja.

»Så har jeg også sagt, at man skal se det her som nye muligheder. Ikke som "uha nu har vi da et problem". For det her åbner for nogle nye tanker om, hvad man kan gøre med de aktiviteter vi har.«

Kan du sige noget som helst om dem, der har rettet henvendelse med interesse for dele af Berlingske Media?

»Det kan jeg, af fortrolighedshensyn, naturligvis ikke. Vi har været i kontakt med mange og jeg har drukket rigtig meget kaffe med mange forskellige, de seneste måneder. Jeg er af den klare overbevisning, at der kan findes gode, stærke muligheder for vores aktiviteter i Berlingske Media. Der er stor respekt om det arbejde der drives, både journalistisk og vores kommercielle afdelinger. Der er meget stor respekt om det. Det er jeg glad for og stolt over. Og det kan medarbejderne i den grad også være stolte over.«

Det får jeg også med.

»Tak.«

Men kan du sige mere: Er det i mediehuse, eller uden for medieverdenen, interessen har været der?

»Det er begge dele.«

»Det, der er vigtigt for mig at understrege er, at det åbner nye muligheder. Jeg synes at Syddanske-eksemplet er fantastisk godt. Hvis du analyserer på det danske mediemarked, så har vi jo holdt hinanden i skak, de store koncerner og de regionale mediehuse. Vi har holdt hinanden i skak på ugeaviser og på andre områder. Noget af det, som den nye strategi kan åbne for er, at der bliver nogle konsolideringer, som giver en øget økonomisk styrke til de medier, som bliver tilbage.«

Så er det bare ærgerligt, at det ikke er hos Jer, at den konsolidering sker?

»Jo det kan du sige, men igen: Jeg befinder mig i realiteternes verden, ikke i en drømmeverden,« siger Lisbeth Knudsen.

Tillidsmand på Berlingske Uffe Gardel skriver i en mail til Journalisten:

"Jeg synes, det er en rigtig god nyhed, vi har fået her, for der vil kunne komme mere fart på salgsprocessen, når man kan nøjes med at byde på enkelte dele af koncernen.  Men der skal altså også fart på. reelt blev Berlingske og Berlingske Media sat til salg helt tilbage i juli sidste år, da Mecom erklærede, at  man nu var parat til at sælge ud af sine medier. Ti måneder er alt for lang tid at være til salg i, især for virksomheder som vores, der er så afhængige af, at nøglemedarbejdere bliver på deres poster, og hvor forandringerne i markedet er så voldsomme."

"Jeg anerkender fuldt ud det, som Lisbeth Knudsen siger om, at det i virkelighedens verden nu engang er aktionærerne, der bestemmer, hvad de vil stille op med en virksomhed. Det er dem, som bestemmer, om de vil sælge til den pris, de bliver budt. Men jeg vil så meget stilfærdigt gøre aktionærerne opmærksom på, at en virksomhed altså ikke ligefrem stiger i værdi af, at man sætter al strategisk udvikling på "hold" i ti-tolv måneder, som man jo gør i en salgsproces. Nå, så er det sagt. Nu må vi bare håbe, at aktionærerne læser journalisten.dk," skriver Uffe Gardel.

Det her er en god nyhed, nu kan der komme fart i processen igen? Det vi hører er, at de fire store aktionærer har vredet armen om på Mecom. Hvad tænker du om det pres, som Berlingske Media er under lige nu?

»Jamen Berlingske Media er ikke under noget pres. Det er Mecom, der er under pres. De har lånt en masse penge i nogle banker og de banker vil gerne have deres penge tilbage,« siger tillidsmand Uffe Gardel til Journalisten.

»Berlingske Media er ikke under andet pres, end at vi har brug for en ny ejer. Vi kan ikke blive ved med at være til salg i uendeligheder. Det er der ikke nogen virksomhed, der bliver styrket af. Slet ikke i en branche, der er så præget af forandringer som vores branche er. Og som også er afhængig af, at nøglemedarbejdere bliver på deres post. Det gælder både topledelse og menige medarbejdere på gulvet. Hvis folk først begynder at springe ud af vinduet, fordi det er så usikkert, så skader det en virksomhed som vores. En virksomhed som vores har simpelthen ikke godt af at være til salg i så lang tid. Vi har allerede været til salg i ti måneder.«

Så du helst et samlet frasalg?

»Det har jeg ikke nogen holdning til. Jeg er helt enig med det, Lisbeth Knudsen siger: Det er aktionærernes bud. De kan bestemme, hvad de vil. For det andet vil jeg sige som medarbejder her, jeg er tillidsmand for folk på Berlingske. Det er dem, jeg har et ansvar for. Det, jeg er optaget af, det er at løsningen bliver god for Berlingske.«

»Jeg tror, at det er en god løsning man nu er ved at finde for JyskeVestkysten og de andre medier derovre. Jeg tror, at det handler om at man fra virksomhed til virksomhed ser på, hvad der er den bedste løsning.«

»Det er meget vigtigere end at holde sammen på en koncern, som i vidt omfang ikke har så meget at sige hinanden, fordi de i betydeligt omfang består af aktiviteter, som er samlet ind i de to foregående årtier af tidligere imperiebyggere i koncernledelsen. Som i høj grad blev samlet, fordi den daværende ledelse havde en ambition om at sikre mangfoldigheden i dansk dagspresse. Så gik man ind og reddede De Bergske Blade, da Klaus Riskær gik fallit, man gik ind og overtog Århus Stiftstidende da den var ved at gå ned.«

Men med den økonomi, der er i mediemarkedet i dag er der vel brug for en publicistisk tilgang?

»Hvad spørger du om nu? Prøv lige igen?«

De fire pengetanke bag Mecom er primært interesseret i overskud. Hvis ikke der er overskud, så går de hurtigt videre.

»Klart nok. They are only in it for the money. Men derfor kan de jo være gode ejere alligevel. Altså Mecom har ikke været en dårlig ejer for os. Det vil jeg godt lige sige. Mecom har respekteret vores redaktionelle frihed. Da det så sortest ud for vores koncern så hentede Mecom en milliard kroner på fondsbørsen. De fleste af pengene gik til denne virksomhed, til Berlingske Media. Så de respekterer vores redaktionelle frihed og rejste penge til os, da vi havde brug for det. Man kan godt være en god ejer, selv om man er en ren kapitalejer. Og man kan godt være en elendig ejer, selv om man har stærke, publicistiske følelser,« siger Uffe Gardel.

 

 

Læs også: Journalistens tema "Berlingske – Hva nu?"

 

Opdateret 13:24 med skriftlige kommentarer og interview med tillidsmand Uffe Gardel.

1 Kommentar

Russel T. Marks
15. MAJ 2013
"Jeg tror, at det er en god
"Jeg tror, at det er en god løsning man nu er ved at finde for JyskeVestkysten og de andre medier derovre"...Hvad med at spørge dem "derovre" (aka Jylland) hvad de synes om det?