Drop anonymiteten

Freelancere er ikke gode til at udfylde deres lønstatistik. Det betyder, at de ikke får så mange penge fra Ophavsretsfonden til efteruddannelse, som de egentlig har krav på – og brug for.

Mange tror, at når de indsender oplysninger om deres indtægter, og hvordan de fordeler sig, så er det kun noget, Journalistforbundet kan bruge til at udregne en gennemsnitsløn med. Men tallene bliver brugt til mere end det.
Når ophavsretsfonden skal finde ud af, hvordan pengene skal fordeles ned i fondens 33 forskellige kasser, så skal de enkelte kassebestyrere kunne bevise, at de har krav på pengene.

Det kan FreelanceGruppen kun, hvis den med oplysningerne fra lønstastikken kan dokumentere, at deres medlemmer arbejder for medier, der berettiger, at de kan få del i ophavsretsmidlerne.

"Jo bedre statistisk materiale vi har, jo bedre står vi i en forhandling om pengene. Det handler om at stjæle fra de andres rettigheder," forklarede FreelanceGruppens kasserer Kristian Melgaard på FreelanceGruppens generalforsamling.

Flere af medlemmerne sagde på generalforsamlingen, at de ikke var klar over, at det var så vigtigt at udfylde det skema – i øvrigt erklærende mange, at de slet ikke kunne finde ud af det.

Man udfylder lønstatistikken anonymt. Derfor ved folk ikke, om de har udfyldt skemaet rigtigt, og det var jo ikke til at få opklaret, når det er anonymt.

Men det behøver ikke at være anonymt, sagde flere.

"Det er noget fjant, at det skal være anonymt. Det, at man som fastansat afleverer sin lønseddel til Journalistforbundet, er ikke anderledes, end at oplyse sine indtægter til DJ," sagde Solveig Schmidt, freelancer i Århus, der blev støttet af blandt andre Elon Cohn, freelancer i København. Han sagde:

"Drop anonymiteten. Jeg kan sgu heller ikke finde ud af det."

Efter flere lignende udsagn sagde FreelanceGruppens nyvalgte formand, Pia Höegh-Nissen, at hun vil sige til Journalistforbundet, at det skal kontakte medlemmerne, hvis der er fejl i lønstastikken.

I øjeblikket er der nogle i Dansk Journalistforbunds hovedbestyrelse, der arbejder med en ide om at indføre indtægtsreguleret kontingent, så dem med de lave indtægter ikke skal betale så meget i kontingent som dem med de høje indtægter.

Den oplysning inspirerede nogle til at foreslå, at man automatisk bliver afkrævet det høje kontingent, hvis man ikke udfylder lønstatistikken.

 

0 Kommentarer