Drømmen om Danmark

De betalte 6.000 kroner hver for at få en falsk kontrakt og har arbejdet op imod 56 dage uden et fridøgn. Maria Amalia Alexandru og hendes forlovede, Andrei Butca, drog fra Rumænien til Danmark for at tjene gode penge, så de kunne høvle af på gælden i lejligheden derhjemme.

De betalte 6.000 kroner hver for at få en falsk kontrakt og har arbejdet op imod 56 dage uden et fridøgn. Maria Amalia Alexandru og hendes forlovede, Andrei Butca, drog fra Rumænien til Danmark for at tjene gode penge, så de kunne høvle af på gælden i lejligheden derhjemme.

LØN. Rumænske Maria Amalia Alexandru begynder nattens arbejde klokken 01:45 med at cykle til et avisdepot i Viby i udkanten af Århus.
Her skal hun hente den første stak med Jyllands-Posten, Politiken, Berlingske Tidende, Information, Børsen og Århus Stiftstidende. Cykeltraileren trækker skævt, fordi det ene hjul er fladt.
»Det skulle du have sagt i forvejen,« får hun at vide af den kvindelige depotleder, da hun kommer frem til depotet og beder om at låne en anden anhænger til cyklen.
Maria Amalia Alexandru brokker sig ikke yderligere og kører op ad bakke, ud til sit første distrikt.
Et fladt cykeldæk er ingenting, sammenlignet med hvad hun ellers har oplevet af forhindringer på sin vej fra Rumænien til Danmark som avisbud.
Maria Amalia Alexandru på 27 år og hendes jævnaldrende forlovede, Andrei Butca, er begge uddannede økonomer fra universitetet i Bukarest. Fire år har deres uddannelse taget, og de har begge arbejdet to år i banksektoren i Rumæniens hovedstad. Men en beskeden månedsløn på 3.000 kroner som bankøkonom fik Maria Amalia Alexandru og Andrei Butca til at kigge sig om efter arbejde i udlandet.

PARRETS MÅL VAR hurtigt at få betalt af på lånet til deres første fælles bolig, en lille lejlighed i Bukarest. Første stop på rejsen var job på et hotel i USA, men parret måtte vende hjem til Rumænien, da deres arbejdstilladelse løb ud. I anden omgang besluttede de sig for at søge til et andet europæisk land og gik på nettet for at søge job.
Ganske få dage efter de havde lagt deres ansøgninger ud på en hjemmeside, blev de kontaktet af et rumænsk bureau. Rekrutteringsbureauet tilbød dem at komme til samtale til en stilling som avisbud i Danmark.
Samtalerne gik godt. Maria Amalia Alexandru og Andrei Butca skrev under på kontrakter, som lovede 105 kroner i timen og 40 timers arbejde om ugen.
Det ville give dem omkring 16.800 kroner om måneden i lønningsposen hver især.
En væsentlig bedre løn end i Rumænien, så parret takkede ja til jobbet med det samme.
»Vi har venner på 35-40 år i Rumænien, som fortryder, at de ikke rejste ud. Så ville de måske have haft et andet liv,« forklarer Maria Amalia Alexandru.

EFTER SAMTALEN BETALTE DE hver især omkring 6.000 kroner til det rumænske bureau for at have skaffet dem jobbet. Selv om det var meget for dem at lægge to måneders indkomst, så accepterede de vilkårene og glædede sig til at få den gode danske løn.
Den 4. december 2007, godt to uger efter jobsamtalen, ankom parret hertil, og tre dage senere var de ude på deres første rute.
Fra den første arbejdsdag, den 7. december 2007, gik der 18 dage, før de fik deres første fridag. Natten til juledag den 25. december kunne de sove ud, men allerede den efterfølgende nat var de på arbejde igen.
Natten til nytårsdag den 1. januar 2008 havde de deres anden fridag i Danmark. Herefter gik der 56 dage, før de igen fik én nat fri, det vil sige deres tredje fridag på to en halv måned i Danmark. Arbejdsmiljøloven i Danmark fastslår ellers, at man skal have et fridøgn i løbet af en periode på syv dage.
»Da vi spurgte, om vi kunne få fri, fik vi at vide, at der ikke var bude nok. I begyndelsen troede vi, at det var normalt, indtil vi talte med 3F,« siger Maria Amalia Alexandru og træder videre i pedalerne.
Men den største overraskelse fik parret, da de modtog den første lønseddel med betaling per leveret avis. De var altså akkordlønnede og ikke timelønnede, som de ellers var blevet stillet i udsigt i Rumænien af rekrutteringsbureauet. Siden har Dansk Avis Omdeling taget afstand fra deres rumænske samarbejdspartner og sagt, at kontrakterne er falske.

DA DE HENVENDTE SIG TIL DISTRIKTSCHEFEN, fik de at vide, at de igennem de første 12 uger ville blive betalt per avis, og først derefter ville Dansk Avis Omdeling være forpligtet til at betale en minimumsløn på 13.000 kroner om måneden.
Det er i hvert fald parrets egen version af sagen. De satte sig ned og gennemgik lønsedlerne og fandt ud af, at de heller ikke blev betalt for samtlige distrikter. Lønsedlerne for parrets første måneder i Danmark er ellers så forvirrende og uoverskueligt sat op, at de færreste danskere ville kunne forstå dem, til trods for at de er skrevet på dansk.
Efter tre møder med deres distriktschef, hvor det ikke lykkedes at blive enige om ansættelsesvilkårene, besluttede parret sig for at gå til fagforbundet Fagligt Fælles Forbund 3F og til pressen.

FAGFORBUNDET 3F rejser nu Andrei Butcas sag over for Dansk Avis Omdeling ved arbejdsretten for mangelfulde ansættelsesbeviser, for at underbetale, for at aflønne akkord, selv om kontrakten lød på timearbejde, og for ikke at give fridøgn. Sagen bliver en prøvesag for en række andre bude. Forbundet vurderer, at omtrent 100 bude er kommet til Danmark på tilsvarende vilkår.
Dansk Avis Omdeling skønner, at cirka 35 bude er kommet hertil fra Rumænien på kontrakter, som Dansk Avis Omdeling hævder er forfalskede.
Maria Amalia Alexandru møder hver nat ved den samme boligblok et slovakisk bud.
»Skriv, at vi arbejder som slaver,« siger han.
Han hilser venligt på Maria Amalia Alexandru og fortsætter videre med sin cykel gennem det sociale boligbyggeri Rosenhøj. Maria Amalia Alexndru og Andrei Butca er netop selv flyttet hertil.
»Jeg havde fået at vide, at det var et farligt område, men folk er venlige, og jeg føler mig tryg her,« siger Maria Amalia Alexandru. På sigt håber hun på, at parret kan blive i Danmark, lære dansk og finde arbejde, hvor de kan bruge deres uddannelser som økonomer.
»Jeg kan godt lide Danmark. Folk er meget venlige, og de forstår at nyde livet her,« siger Maria Amalia Alexandru. /

 

 

 

Falske forudsætninger

Andrei Butca og Maria Amalia Alexandru skrev ligesom en række andre bude under på kontrakter på 40 timers arbejde om ugen til 105 kroner i timen, da de var til samtale med et rekrutteringsbureau i Rumænien.
»Kontrakterne var forfalskede,« lyder det fra koncernlogistikdirektør i JP/Politikens Hus Hans Peter Nissen, der her repræsenterer Dansk Avis Omdeling. Han ville gerne lægge sag an mod det rekrutteringsbureau, som Dansk Avis Omdeling samarbejdede med i Rumænien, men han oplyser, at bureauet er gået konkurs. Derudover henviser Hans Peter Nissen til, at overenskomsten giver mulighed for akkordlønnet arbejde, og at et bud normalt vil få en timeløn på omkring 130 kroner i timen ved akkordarbejde, altså en højere timeløn, end hvis buddet fik 105 kroner i timen, som der står i kontrakterne fra bureauet i Rumænien.

 

Andrei Butca og Maria Amalia Alexandru arbejdede i 56 dage
uden et fridøgn. 3F fortæller, at flere andre bude har arbejdet op
imod to måneder uden fridøgn.

»Det er desværre rigtigt,« siger Hans Peter Nissen til spørgsmålet, om flere bude har arbejdet op mod to måneder uden et fridøgn. Han fortæller, at nogle bude selv har bedt om ekstra arbejde, og at der i den forbindelse er sket den fejl, at bude har fået distrikter, hvor fridagen fra distrikterne har ligget på forskellige dage. Derfor har budene arbejdet på deres fridage. Den praksis blev stoppet med det samme, da Dansk Avis Omdeling blev opmærksom på problemet. Herefter indberettede Dansk Avis Omdeling fejlen til Arbejdstilsynet, oplyser Hans Peter Nissen. Han erkender, at koncernens tilsynspligt har svigtet, men afviser, at budene har bedt om fri undervejs.

 

Flere bude har som Andrei Butca og Maria Amalia Alexandru
betalt omkring 6.000 kroner til rekrutteringsbureauet i Rumænien
alene for at få jobbet som avisbud.
»Vi mener jo ikke, at vi har et juridisk ansvar, men vi vil gerne hjælpe med, at sådan noget svineri bliver stoppet,« siger Hans Peter Nissen. Han fortæller, at det er meget svært at gennemskue, hvad det enkelte bud har betalt gebyret for. Derfor kan Dansk Avis Omdeling ikke bede den konkursramte samarbejdspartner i Rumænien om godtgørelse. Hans Peter Nissen oplyser, at Dansk Avis Omdeling havde en aftale med bureauet om, at det måtte opkræve 200 Euro fra de bude, som blev ansat, og at Dansk Avis Omdeling også betalte 200 Euro til bureauet per bud.

 

3F har på vegne af Andrei Butca rejst en sag om underbetaling.
3F hævder, at Andrei Butca har arbejdet 45 timer om ugen uden
at få mindstebetalingen for 30 timer om ugen.

»Vi har efterlyst en konkretisering af dette krav, der er rejst på et fællesmøde uden nogen form for konkrete distrikter eller dage,« siger Hans Peter Nissen. Han fortæller, at Dansk Avis Omdeling netop har modtaget en mail fra 3F, hvor forbundet gør krav på betaling for nogle afløserture, som Andrei Butca og Maria Amalia Alexandru ikke mener, at de har fået penge for. Dansk Avis Omdeling oplyser, at de har registreret andre bude for at have omdelt i disse distrikter, og disse bude fastholder, at det er dem, der har foretaget omdelingen. Dansk Avis Omdeling vil derfor undersøge det yderligere. »Vi vil til bunds i sagen, og skulle der mod forventning være løn, som vi har betalt til andre, og som Andrei og kæresten skulle have haft, så er det klart, at de straks skal have pengene,« siger Hans Peter Nissen.

 

Andrei Butca og Maria Alexandru fortæller, at de fik at vide,
at de først efter 12 uger var berettiget til at få mindstelønnen
på 30 timer om ugen.

Integrationsministeren har den 7. maj 2008 svaret på et paragraf 20-spørgsmål, at Dansk Avis Omdeling ikke har haft dispensation fra kravet i Østaftalen om mindst 30 timers arbejdsuge. I loven er der et eksempel på, at det er tilladt at udligne inden for den første måned. Dansk Avis Omdeling bemærker, at det ikke er en dispensation, de har fået, men at de har fulgt reglerne, som de har fået dem fortolket. Udlændingeservice er ved at undersøge sagen og vil derfor ikke svare på, om Dansk Avis Omdeling har haft lov til at lade budene arbejde mindre end 30 timer i begyndelsen og først leve op til kravet om 30 arbejdstimer efter 12 uger.

0 Kommentarer