Drøftelser med Grafisk Forbund

Grafisk Forbunds fremtid er usikker. Meget tyder på, at forbundet satser på en samlet fusion med HK/Industri. Men måske vil mindre grupper i forbundet føle en tættere tilknytning til Journalistforbundet. DJs hovedbestyrelse er positiv over for at optage blandt andre fag- og reklamefotografer.

Grafisk Forbunds fremtid er usikker. Meget tyder på, at forbundet satser på en samlet fusion med HK/Industri. Men måske vil mindre grupper i forbundet føle en tættere tilknytning til Journalistforbundet. DJs hovedbestyrelse er positiv over for at optage blandt andre fag- og reklamefotografer.

Grafisk Forbund står midt i en afklaringsproces. Skal forbundet køre videre som en slanket organisation, eller skal den fusionere med andre forbund?
Meget tyder på, at det sidste bliver den løsning, det smuldrende forbund vedtager på en ekstraordinær kongres næste forår. Forhandlinger om en samlet fusion mellem HK/Industri og Grafisk Forbund er i fuld gang, og sandsynligt bliver den fusion løsningen. Men måske vil mindre grupper af forbundets medlemmer passe bedre ind i Journalistforbundet end i HK. Og derfor har Grafisk Forbund bedt DJ om en drøftelse i slutningen af april.
Det drejer sig om Grafisk Forbunds Mediefaggruppe. Den består af ca. 2.000 medlemmer, der fordeler sig med små 1.000 tegnere og grafikere (reklametegnere, dtp'ere, AD'ere, mulitimediedesignere), 800 fotografer (reklame, reportage, klinisk/medicinske, portræt), og så er der godt 200 serigrafer (grafiske trykkere).
Drøftelserne mellem DJ og Grafisk Forbund vil kun omfatte dele af Mediefaggruppen, blandt andet er der ikke tale om serigraferne.
DJs hovedbestyrelse har netop drøftet henvendelsen fra Grafisk Forbund. Og hovedbestyrelsen er meget åbne over for at optage medlemmer af GFs Mediefaggruppe.
»De fleste ville umiddelbart kunne glide ind. For eksempel de omkring 100 fotografer, som arbejder med reportage-fotografi. Men der er andre, der arbejder i grænsefelt i forhold til vores organisationsområde, og det er et problem, som vi må løse. Måske vil det kræve små tilføjelser til lovene,« sagde Lars Poulsen på hovedbestyrelsesmødet.
»Vi skal ikke være for restriktive,« mente Johs Krarup, som ligesom flere andre i hovedbestyrelsen forestillede sig, at hvis det blev aktuelt, skulle ‘den nye gruppe' have sin egen specialgruppe.
»Jeg ville være glad for en løsning sammen med Grafisk Forbund. Vi kan ikke undgå nogen, der ikke lige passer ind. Sådan vil det være med så stor en gruppe. Vi skal i hvert fald ikke stå og sortere dem ved døren,« sagde Martin Vestergaard.
Claus Birch gav ham fuldstændig ret:
»Vi skal ikke sortere. Jeg tror, de vil sortere sig selv. Der vil være mange, der vil sige, hvad i alverden skal jeg i
DJ. Men vi kan da håbe, vi har fået det image ude omkring, at vi er forbundet for kreative mediearbejdere – og herunder hører reklame. Der er allerede mange i DJ, der laver reklame.
Kate Bluhme:
»Vi skal sørge for, at de får præsenteret forbundet ordentligt. Så de ved, hvad DJ er for et forbund. Vi er ikke et forbund for teknikere og skal heller ikke blive det. Vi må ikke stikke dem blår i øjnene.«
Claus Birch:
»Det er naivt at tro, at det ikke ville ændre forbundets profil. Det skete også, da man organiserede hele TV 2. Vi får en klar profileret gruppe, hvor langt hovedparten har en uddannelse – det er noget helt andet end flokken af halvstuderede røvere på TV 2.«

0 Kommentarer