Dramatisk stigende ledighed

Helt nye tal fra Dansk Journalistforbunds A-kasse viser, at ledigheden blandt medlemmerne stiger drastisk. DJ's næstformand er ikke overrasket.

Helt nye tal fra Dansk Journalistforbunds A-kasse viser, at ledigheden blandt medlemmerne stiger drastisk. DJ's næstformand er ikke overrasket.  

I uge 29 sidste år var der 1069 dagpengemodtagere. Men tallet for samme uge her i 2009 er 1621. Det svarer til en stigning i antallet af dagpengemodtagere på 52 procent. På bare et enkelt år.

 Næstformand i Dansk Journalistforbund Fred Jacobsen er ikke overrasket.

»Vi har egentlig bare siddet og ventet på, at det her ville ske,« siger han.
Han mener, at det er den aktuelle økonomiske krise, kombineret med den strukturelle krise, som dagbladene er i, der nu slår igennem.

På trods af de dramatiske tal er han fortrøstningsfuld.

»Vi er forberedt, så vi kan hjælpe medlemmerne, og står også økonomisk godt rustet til hårdere tider,« siger Fred Jacobsen.

Ledigheden i Dansk Journalistforbund toppede i 2004, hvor 11 procent af medlemmerne var arbejdsløse. Siden er tallene faldet kraftigt, og de var i 2007 lige under fem procent.

Der er ikke kommet nye procenttal for den samlede arbejdsløshed blandt Dansk Journalistforbunds medlemmer siden marts, men der ventes at komme nye tal inden for kort tid.  

3 Kommentarer

Michael Bjørnbak Martensen
18. AUGUST 2009
Re: Dramatisk stigende ledighed
Der vil forsat være brug for journalister, blot ikke på traditionelle medier. Men i kommunikationsafdelingerne. De nye akademiske tiltag betyder ganske meget for denne udvikling. Man kan så spørge, hvad der bliver af den demokratiske samtale, hvilket blot er en hel anden diskussion.
Jan Eskildsen
17. AUGUST 2009
Re: Dramatisk stigende ledighed
Der uddannes stadig lige så mange som før, og det vil man blive ved med at gøre, indtil der er så mange arbejdsløse, at lønnen kan blive trykket et godt stykke nedad. Med DJ's accept. Eller har man regnet ud, at der vil være brug for alle om to, tre og fem år?
Jens Yde
17. AUGUST 2009
Re: Dramatisk stigende ledighed

Artiklen fortæller, at ifølge Dansk Journalistforbunds A-kasse var der i uge 29, juli 2008, 1069 dagpengemodtagere. Kun et år senere, uge 29 2009, er tallet øget til ikke mindre end 1621 dagpengemodtagere.

Skemaet "Udvikling i ledigheden for medlemmerne af Journalisternes A-kasse" fortæller imidlertid, at der i juli 2008 blot var 788 berørt af ledighed, og omregnet til fuldtidsledige mennesker var der 536.

Formentlig ligger der en enkel, endda en triviel, forklaring bag forskellen i oplysningerne. En ægte journalist vil imidlertid straks kaste sig over historien og undersøge, om der findes en skjult ledighed, der bogføres ved siden af det gamle skema, som omhyggeligt er ajourført måned for måned i 10 år. Måske er journalistbefolkningen ført bag lyset, akkurat som bankerne har gældsat landet bag ryggen på alt og alle?

http://www.journalistforbundet.dk/graphics/DJUK/2009/Microsoft%20Word%20-%20Ledighedsstatistik%20marts%202009.pdf